Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknikupphandling Teknikupphandling Tekniktävling Gemensam upphandling tid Anbudsförfarande Förstudie Beställargrupp Kravspecifikation Utvärdering.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknikupphandling Teknikupphandling Tekniktävling Gemensam upphandling tid Anbudsförfarande Förstudie Beställargrupp Kravspecifikation Utvärdering."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Teknikupphandling Teknikupphandling Tekniktävling Gemensam upphandling
tid Anbudsförfarande Förstudie Beställargrupp Kravspecifikation Utvärdering Vidareutveckling Spridning

5 Energimyndighetens teknikupphandlingar mellan 1993-2005, 56 st
Värme st Varmvatten, sanitet 3 st Ventilation st Vitvaror st Belysning st Industri st Övriga st Förstudier st

6 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och flera av Sveriges största fastighetsägare med inriktning på lokaler

7 www.belok.se FASTIGHETSFÖRETAG (50% finansiering)  Akademiska Hus
 AP Fastigheter  Castellum/ Brostaden  FABEGE  Fortifikationsverket  Locum  Luftfartsverket  Midroc Property Development  Specialfastigheter  Statens Fastighetsverk  Vasakronan Företagen representerar tillsammans ca 40% av Sveriges lokalbestånd INITIATIVTAGARE (50% finansiering) Energimyndigheten PROJEKTADMINISTRATION ByggherreForum KOORDINATOR & PROJEKTLEDARE Per-Erik Nilsson CIT Energy Management (Chalmers)

8 VISION MISSION GENOMFÖRANDE
 BELOK initierades 2001 av Energimyndigheten VISION BELOK skall vara den ledande grupp fastighetsägare som via genomförande av olika projekt gemensamt bidrar till att peka ut vägen mot en avsevärt reducerad användning av energi i lokalbyggnader. Den energi som används skall i hög utsträckning vara baserad på förnyelsebara energikällor MISSION Att stödja lovande energieffektiva produkter, system och metoder, och att skapa nödvändiga förutsättningar för implementering GENOMFÖRANDE Främst genom att, bland BELOKs medlemsföretag, prova produkter, system och metoder i samband med att nya byggnader uppförs eller i samband med att befintliga byggs om.

9  Normalt svarar BELOK för finansiering som till del balanserar
 Normalt svarar BELOK för finansiering som till del balanserar marginalkostnader och risker. BELOK finansierar även mätning och utvärdering. Dessutom initierar och genomför BELOK olika typer av teknikupphandlingar

10 Exempel på pågående utvecklingsprojekt
 Solavskärmning för minskat kylbehov  Solavskärmning för maximalt dagsljusinsläpp med minimal bländning  Luftfilter med mycket låga tryckfall  Kylsystem med kylbafflar och kyltorn

11 Exempel på implementeringsprojekt
 Teknikupphandling av styr- och övervakningssystem med fokus på användarvänlighet och ökad energieffektivitet (3 installationer i drift är under utvärdering)  Nytt tilluftdon för VAV-system. Introducerat i 100 rum i samband med ombyggnad av CAV till VAV. Mätningar i 1 år och utvärdering (efter BELOK-projektet har ungefär 3000 don installerats)  Kombination av ett effektivt VAV system och borrhålssystem med direktkyla och värme via värmepump (ny universitetsbyggnad i Göteborg, ca m2)  Glasfasaders påverkan på byggnadens energianvändning. Medverkan i projekteringen av nytt kontorshus i Malmö.

12 Exempel på utveckling av metoder och verktyg
 BV2 arch Mycket användarvänligt simuleringsprogram avsett främst för arkitekter, för att analysera energikonsekvenser av olika arkitektoniska lösningar. Avsett att användas i mycket tidiga skeden av byggprocessen.  LCC Användarvänligt LCC beräkningsverktyg, inkluderande ekonomi för komponenter och system. Körs via BELOKs hemsida.  Klimat- och energikrav Rekommenderade klimat- och energikrav.  Goda exempel Exempel redovisade på energieffektiva åtgärder och tekniska lösningar i byggnader hos BELOKs medlemmar.  Energiledning Metod och struktur för energiledning i i fastighetsföretag. Baseras på standard och anpassas till direktivet Byggnaders Energiprestanda.

13 Organisation Energimyndigheten Avtal ByggherreForum
BELOK styrelse 6 ledamöter. 3 utses av E-myndigheten, 3 av ByggherreForum BELOK Projektledare BELOK medlemsföretag 13 företag. Representerar ca 20% av totala lokalarean i Sverige.

14 Start av nya projekt BELOK medlemsföretag
Förslag till nya projekt diskuteras och föreslås BELOK Projektledare Skriver beslutsunderlag och föredrar för styrelsen BELOK styrelse Fattar beslut om projekt Hålls ca 3 veckor efter medlemsföretagens möten ByggherreForum Tecknar avtal med utförare

15 Jöns Ols Konventionellt flerbostadshus som använder 84 kWh/m2

16 Brogården

17 50 cm insulation in the attic
Brogården Alingsåshem, after renovation 50 cm insulation in the attic U-value ca 0,12 W/m2,K Individual Heat exchanger for ventilation, ŋ = 0,85 0,5 ach 25 cm insulation in walls U = 0,15 New cheramic fasade ”Passive-windows” U = 0,85 Added 10 cm insulation on And below balcony floor Entrance doors: U = 0,8 Airtightness: 0,5 ach at 50 Pa Cellar – insulation: 10 cm U = 0,3 After renovation Energy Performance: (kWh/ m2, year) Space Heating: 27 (115) Domestic hot water: 25 (42) Electricity, household and common: 40 (69) Summary: 92 (216


Ladda ner ppt "Teknikupphandling Teknikupphandling Tekniktävling Gemensam upphandling tid Anbudsförfarande Förstudie Beställargrupp Kravspecifikation Utvärdering."

Liknande presentationer


Google-annonser