Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknikupphandling Tekniktävling Gemensam upphandling tid Förstudie Beställargrupp Kravspecifikation Anbudsförfarande Utvärdering Spridning Vidareutveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknikupphandling Tekniktävling Gemensam upphandling tid Förstudie Beställargrupp Kravspecifikation Anbudsförfarande Utvärdering Spridning Vidareutveckling."— Presentationens avskrift:

1

2

3

4 Teknikupphandling Tekniktävling Gemensam upphandling tid Förstudie Beställargrupp Kravspecifikation Anbudsförfarande Utvärdering Spridning Vidareutveckling

5 Energimyndighetens teknikupphandlingar mellan 1993-2005, 56 st Värme10 st Varmvatten, sanitet3 st Ventilation5 st Vitvaror9 st Belysning 6 st Industri11 st Övriga7 st Förstudier5 st

6 Beställargruppen lokaler, BELOK, är ett samarbete mellan Energimyndigheten och flera av Sveriges största fastighetsägare med inriktning på lokaler

7 FASTIGHETSFÖRETAG (50% finansiering)  Akademiska Hus  AP Fastigheter  Castellum/ Brostaden  FABEGE  Fortifikationsverket  Locum  Luftfartsverket  Midroc Property Development  Specialfastigheter  Statens Fastighetsverk  Vasakronan Företagen representerar tillsammans ca 40% av Sveriges lokalbestånd INITIATIVTAGARE (50% finansiering) Energimyndigheten PROJEKTADMINISTRATION ByggherreForum KOORDINATOR & PROJEKTLEDARE Per-Erik Nilsson CIT Energy Management (Chalmers) www.belok.se

8  BELOK initierades 2001 av Energimyndigheten VISION BELOK skall vara den ledande grupp fastighetsägare som via genomförande av olika projekt gemensamt bidrar till att peka ut vägen mot en avsevärt reducerad användning av energi i lokalbyggnader. Den energi som används skall i hög utsträckning vara baserad på förnyelsebara energikällor MISSION Att stödja lovande energieffektiva produkter, system och metoder, och att skapa nödvändiga förutsättningar för implementering GENOMFÖRANDE Främst genom att, bland BELOKs medlemsföretag, prova produkter, system och metoder i samband med att nya byggnader uppförs eller i samband med att befintliga byggs om.

9  Normalt svarar BELOK för finansiering som till del balanserar marginalkostnader och risker. BELOK finansierar även mätning och utvärdering. Dessutom initierar och genomför BELOK olika typer av teknikupphandlingar

10 Exempel på pågående utvecklingsprojekt  Solavskärmning för minskat kylbehov  Solavskärmning för maximalt dagsljusinsläpp med minimal bländning  Luftfilter med mycket låga tryckfall  Kylsystem med kylbafflar och kyltorn

11 Exempel på implementeringsprojekt  Teknikupphandling av styr- och övervakningssystem med fokus på användarvänlighet och ökad energieffektivitet (3 installationer i drift är under utvärdering)  Nytt tilluftdon för VAV-system. Introducerat i 100 rum i samband med ombyggnad av CAV till VAV. Mätningar i 1 år och utvärdering (efter BELOK-projektet har ungefär 3000 don installerats)  Kombination av ett effektivt VAV system och borrhålssystem med direktkyla och värme via värmepump (ny universitetsbyggnad i Göteborg, ca 5 000 m 2 )  Glasfasaders påverkan på byggnadens energianvändning. Medverkan i projekteringen av nytt kontorshus i Malmö.

12 Exempel på utveckling av metoder och verktyg  BV2 arch Mycket användarvänligt simuleringsprogram avsett främst för arkitekter, för att analysera energikonsekvenser av olika arkitektoniska lösningar. Avsett att användas i mycket tidiga skeden av byggprocessen.  LCC Användarvänligt LCC beräkningsverktyg, inkluderande ekonomi för komponenter och system. Körs via BELOKs hemsida.  Klimat- och energikrav Rekommenderade klimat- och energikrav.  Goda exempel Exempel redovisade på energieffektiva åtgärder och tekniska lösningar i byggnader hos BELOKs medlemmar.  Energiledning Metod och struktur för energiledning i i fastighetsföretag. Baseras på standard och anpassas till direktivet Byggnaders Energiprestanda.

13 Organisation Energimyndigheten ByggherreForum Avtal BELOK styrelse 6 ledamöter. 3 utses av E-myndigheten, 3 av ByggherreForum BELOK medlemsföretag 13 företag. Representerar ca 20% av totala lokalarean i Sverige. BELOK Projektledare

14 Start av nya projekt BELOK medlemsföretag Förslag till nya projekt diskuteras och föreslås BELOK Projektledare Skriver beslutsunderlag och föredrar för styrelsen ByggherreForum Tecknar avtal med utförare BELOK styrelse Fattar beslut om projekt Hålls ca 3 veckor efter medlemsföretagens möten

15 Jöns Ols Konventionellt flerbostadshus som använder 84 kWh/m 2

16 Brogården

17 Brogården Alingsåshem, after renovation 50 cm insulation in the attic U-value ca 0,12 W/m2,K 25 cm insulation in walls U = 0,15 New cheramic fasade ”Passive-windows” U = 0,85 Cellar – insulation: 10 cm U = 0,3 Individual Heat exchanger for ventilation, ŋ = 0,85 0,5 ach Added 10 cm insulation on And below balcony floor Airtightness: 0,5 ach at 50 Pa Entrance doors: U = 0,8 Energy Performance : (kWh/ m2, year) Space Heating: 27 (115) Domestic hot water: 25 (42) Electricity, household and common: 40 (69) Summary: 92 (216 After renovation


Ladda ner ppt "Teknikupphandling Tekniktävling Gemensam upphandling tid Förstudie Beställargrupp Kravspecifikation Anbudsförfarande Utvärdering Spridning Vidareutveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser