Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elevhälsan i skolan Spela roll ABF-huset 2016-02-11 Giselle Hedberg 1:a skolsköterska Stockholm stad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elevhälsan i skolan Spela roll ABF-huset 2016-02-11 Giselle Hedberg 1:a skolsköterska Stockholm stad."— Presentationens avskrift:

1 Elevhälsan i skolan Spela roll ABF-huset 2016-02-11 Giselle Hedberg 1:a skolsköterska Stockholm stad

2 Elevhälsoteamet Rektor leder arbetet Skolköterska Skolläkare Kurator Skolpsykolog Specialpedagog

3

4

5 Skolsköterskan Arbetar hälsofrämjande och förebyggande och är tillgänglig för elever Skolsköterskan träffar alla barn Hälsobesök + hälsosamtal Öppen mottagning Elevhälsoteam Samverkar Vaccinationer

6 Skolläkaren Hälsobesök Undersöker och bedömer vid olika symtom Remitterar till specialistmottagningar Vaccinationsbedömningar Fungerar som stöd till skolsköterska, elever, föräldrar och övrig personal i medicinska frågor

7 Hälsosamtalet Åk 4, 8 och gy åk 1 Eleven gör en hälsoprofil som följs upp med ett strukturerat samtal hos skolsköterska Samtalet ska utgå från elevens egna behov och resurser och få eleven att reflektera över sin egen livsstil och sina egna val Ge möjlighet att berätta sådant som oroar, missbruk eller andra svårigheter hemma Om eleven utsätts för kränkande behandling i skolan eller på fritiden

8 Ett bra ”verktyg” för att hitta barnen

9 Omvårdnad under de viktiga uppväxtåren

10 Vårdnadshavare har ansvar för att barnets behov blir tillgodosedda men föräldrar kan också behöva stöd Samhället har här en viktig uppgift att stödja och komplettera föräldrarna under barnets hela uppväxt

11 Skolsköterskans möte med barnet Ge tid (även om situationen kan kräva snabb insats) Vara lyhörd Ställa frågor som hjälper barnet att berätta Bekräfta barnet Informera om vad jag gör och vad jag inte gör Erbjuda ny kontakt snart igen (uppföljning och stöd)

12 Viktigt att ställa bra frågor Är du orolig för någon i din familj? och att våga gå djupare in i den frågan När det luktar alkohol vid möte med förälder. Att våga ta ett samtal med båda föräldrarna. Kan bli en väckarklocka! Bra att vara två från skolan i mötet med föräldrarna Anmälan till socialtjänsten för fortsatt hjälp och stöd

13 Vad kan vi göra? Vi tar nödvändiga kontakter när barn och föräldrar behöver hjälp Hälso-och sjukvård Ge stöd och skydd i skolan Frukost på skolan Samverka med föräldrarna Stödgrupper för barn finns men det behövs många fler och som ligger nära där barnet bor!

14 Skolsköterskan och skolläkarens sekretess Sekretessen ska skydda elevens integritet Sekretessen kan brytas om det är nödvändigt för att lämna ut uppgifter i vissa lägen Skolköterskan och skolläkaren har sekretess men kan inte i förväg lova att sekretess alltid hålls. När ett barn far illa ska anmälan göras

15 När barnet är redo att berätta Barn väljer en av personalen Det kan vara kamrater som signalerar till personal i skolan

16 Personalens skyldigheter All personal i skolan som i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa är skyldig att genast göra en anmälan till socialnämnden 14 kap 1§ Socialtjänstlagen. Det räcker med oro Vi alla har ett personligt ansvar för att anmälan görs och vi kan inte vara anonyma

17 Våra chefer ska ge oss handledning och stöd i en anmälningssituation På varje skola ska det finnas rutiner för hur anmälningar görs Barnet och familjens integritet ska skyddas!

18 Tack!


Ladda ner ppt "Elevhälsan i skolan Spela roll ABF-huset 2016-02-11 Giselle Hedberg 1:a skolsköterska Stockholm stad."

Liknande presentationer


Google-annonser