Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Finnbacksskolan

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Finnbacksskolan"— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Finnbacksskolan
Välkommen till Finnbacksskolan

2 Presentation av personalen

3 Finnbacksskolan lå 11/12

4 Fakta 11/12 Ca 295 elever 12 klasser blandat på planen.
Åk 7 = 5 klasser Åk 8 = 4 klasser Åk 9 = 3 klasser

5 Organisation

6 År 7 Totalt 125 elever

7 År 8 Totalt 91 elever

8 År 9 Totalt 74 elever

9 Grubbangruppen

10 Studiegården Riktad insats till elever med Åtgärdsprogram.
Mycket lugn studiemiljö. ? speciallärare Carola Hedberg, speciallärare Pernilla Ottosson, specialpedagog

11 Förberedelseklass Just nu 15 elever i åldrarna 10 – 16 år.

12 Befintliga lokalers förutsättningar
Skolcafé Skolbibliotek Centralt belägen skola Många trappor, hiss finns Tre byggnader; Bångskolan, Grubbskolan, MB Undermålig utemiljö GRUBBSKOLAN Matsal HK Slöjd Bild Grubbangruppen Musik MB Idrott

13 För- och nackdelar med skolform åk 7-9
Stor omställning för eleven Samtliga lärare är nya för eleven Alla elever i tonåren Risk för många korta möten mellan lärare och elev. FÖRDELAR Nya klasser – nya roller Många jämnåriga elever Anpassade lokaler till alla ämnen. Ämneslärarkompetensen kan nyttjas fullt ut. Kollegialt samarbete Vana att hantera tonårsrelaterad problematik Nya ögon som ser eleven

14 Handledarrollen på Finnbacksskolan
Att ge information till elever och föräldrar. Detta omfattar även uppföljning. Att handleda elever i den egna arbetsplaneringen. Att tillsammans med elever och föräldrar utforma individuell utvecklingsplan. Att följa upp elevernas arbete t. ex. elevernas studiesituation, trivsel, frånvaro, lovgivning mm samt upprätta åtgärdsprogram vid behov. Att samråda med eleverna om socialt beteende. Att planera och leda utvecklingssamtal. Att handha övrig föräldrakontakt. Att vara vuxenstödjare för eleverna.

15 Finnbacksskolans ordningsregler framtagna via klassråd, elevråd och i samverkan med personalen.
På vår skola är det viktigt att vi respekterar varandra att komma i tid att ha med sig rätt arbetsmateriel att själv ta ansvar för läxläsning och arbete på lektionerna att kunna arbeta både självständigt och med andra utan att störa att lyssna då andra (vuxna eller kamrater) har ordet att du använder ett vårdat språk att städa och plocka bort efter sig att lägga skräp i papperskorgar att hålla skåp och väggar rena och fräscha att ytterkläder, kepsar och mössor lämnas i elevskåpet eller utanför matsalen och hemkunskapslokalerna, enligt miljölagen. att den mat du tar för dig ska du äta upp att MP3-spelare och mobiltelefon endast får användas efter överenskommelse med lärare att det är en låg ljudnivå i biblioteket för studier och andra aktiviteter att inte äta eller dricka något i skolbiblioteket att datorer används i första hand till skolarbete att återställa material och möbler efter användande att alla elever ska få möjlighet att boka och spela i café BoB, så att inte samma elever alltid spelar

16 Förväntansdokument Finnbacksskolan
Förväntansdokument Finnbacksskolan Målområden Normer och värden Utveckling lärande och kunskap Elevers ansvar och inflytande Samverkan Skola och hem Skolan och omvärlden Övergång mellan olika stadier Bedömning och betyg

17 Detta kan du som förälder förvänta dig av oss personal.
* Vi är engagerade och strävar efter att vara rättvisa och konsekventa. Vi ska arbeta så att ditt barn upplever trygghet och trivsel i skolan. * Vi accepterar ingen form av mobbning eller kränkande behandling. * Vi arbetar för att barnen ska vara stolta över sig själva. * Vi satsar på att främja lärandet på ett inspirerande sätt men garanterar inte att allting alltid är roligt. * Vi arbetar för en hälsofrämjande skola. * Handledaren har ett särskilt ansvar för ditt barns skolsituation.

18 Skolsköterskan erbjuder hälsosamtal
för elever i år7. Skolan erbjuder utöver våra professioner stöd via elevhälsan.

19 Våra förväntningar på dig som förälder.
* Du ser till att ditt barn får den sömn som det behöver. * Du ger barnet förutsättningar att äta frukost innan det kommer till skolan. * Du kommer till avtalade möten. * Du talar inte illa om skolans personal i barnets närvaro men delger oss gärna synpunkter om skolan. Du visar intresse för ditt barns skolgång och är beredd att hjälpa och stödja ditt barns lärande och vardag i skolan. * Du låter barnet stanna hemma vid sjukdom och meddelar skolan frånvaro * Du kontaktar skolan vid funderingar kring ditt barns skolsituation

20 Förväntningar på dig som elev.
* Du kommer i tid till lektionerna och har med nödvändigt materiel. * Du tar ansvar för hemuppgifter/läxor. * Du är en god kamrat och deltar inte i mobbning eller kränkande behandling. * Du använder ett språk som inte kan uppfattas som nedvärderande eller kränkande. * Du är ärlig, talar sanning och vågar stå för det du gör. * Du förhindrar skadegörelse och tar därmed ansvar för skolans miljö. * Du följer regler som gäller på skolan.

21 Vi hoppas du ska trivas och ser fram mot tre givande år här på Finnbacksskolan .
Lycka till!

22 Jag stödjer Finnbacksskolans förväntansdokument. Lycksele den ………………..
Avtal Jag stödjer Finnbacksskolans förväntansdokument. Lycksele den ……………….. ……………………… …………………………….. Förälder Förälder …………………… ………………………. Handledare Elev

23 Att tänka på… Finnbacken strukturerar klasserna Cykelhjälm
Hänglås till skåp Långa skoldagar – frukt Slöjd – en termin vardera Mobiltelefonen och internet – prata med barnen om etik och moral Sjukanmälan

24 Välkommen att se er omkring i skolan.
Presentationen läggs ut på hemsidan. Plan 1 och 3, studiegården, skolbiblioteket, caféet, Grubbskolan Återsamling i aulan kl


Ladda ner ppt "Välkommen till Finnbacksskolan"

Liknande presentationer


Google-annonser