Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Seminarium 45 Erfarenheter av införande av komponentavskrivning Kommek 2016-08-18 1.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Seminarium 45 Erfarenheter av införande av komponentavskrivning Kommek 2016-08-18 1."— Presentationens avskrift:

1 Seminarium 45 Erfarenheter av införande av komponentavskrivning Kommek 2016-08-18 1

2 Seminariets komponentindelning Bakgrund Övergång till komponentavskrivning Budget- och resultatkonsekvenser Akuta åtgärder/reparationer kontra investeringar Komponenter Utrangering/Rutiner Sammanfattning/slutsatser

3 Slutsatser -Allt ska med! -Beakta budget- och resultatkonsekvenser! -Akuta åtgärder/reparationer kontra investeringar 3

4 Bakgrund Varför komponentavskrivning? Redovisningslagen. Kommunallagen. Rekommendation RKR. 4 Ekonomisk livslängd Nyttjandeperiod Restvärde

5 Övergång till komponentavskrivning 5 Processen 1:a möte slutet av februari 2014 Mål: klart till budgetprocessen 2015 Metodik? Arbetsinsats? Hur komponentindela gamla investeringar? Vad klarar anläggningsregistret? Budgetkonsekvenser? Ny metod för aktivering? PLU - vad går att aktivera? Avgränsningar? Beloppsgränser? Antal komponenter? Hur gör andra? Revision? Utrangeringar? Frågor Svar Frågar hur andra gör… Inga riktlinjer Mycket teori, men ingen praktik… Maj 2014: 0706 26 81 48 Väsentlighetskriterium!

6 Övergång till komponentavskrivning - fastigheter Schablon per fastighetsgrupp Individuell bedömning av bla underhållsplaner och ev besiktning Särredovisning av mark (summa ur UB och omklassificera) Administrativa konsekvenser (hur gör man rent praktiskt, så att det inte blir för tungt)? 6

7 Hur gjorde vi i Norrköping? ”Gamla objekt” ”Nygamla objekt” Ingen större investering under senaste 8-10 åren. Markvärde 2-3 %. En eller två komponenter: Stomme/grund: 60 år (35 % av ursprunglig investering) Övrig byggnation: 10 år Större investeringar under de senaste 8-10 åren Markvärde 2-3 %. Tre eller fyra komponenter: Stomme grund: 60 år (35 %) Tak/fönster mm: 30 år (35 %) Installationer: 20 år (25 %) Markanläggning: 30 år (5 %) Samtliga objekt Av bokfört värde! OBS! Individuell bedömning!

8 Hur gjorde vi i Norrköping? Ljuraskolan Total investering: 47,1 mnkr Utgående balans: 18,0 mnkr ”Gamla objekt” Ingen större investering under senaste 8-10 åren. Markvärde 2-3 %. En eller två komponenter: Stomme/grund: 60 år (35 % av ursprunglig investering) Övrig byggnation: 10 år Mark Stomme Övrig byggnation 0,9 mnkr Komponent Summa Avskrivning 2014: 1 384 tkr Andel Ny avskrivning (tkr) skrivs ej av 0 tkr 18,0 mnkr 60 år273,3 tkr 0,7 mnkr Avs.tid (år) 2 % 35 % 16,4 mnkr rest 10 år70,0 tkr 343,3 tkr 1 384 tkr 343,3 tkr Utgående balans+18,0 mnkr Mark -0,9 mnkr Stomme-16,4 mnkr Rest+0,7 mnkr - = +1 040,7 tkr

9 Hur gjorde vi i Norrköping? Total investering: 63,5 mnkr Utgående balans: 32,9 mnkr Mark Stomme Fasad, tak, fönster 1,3 mnkr Komponent Summa Avskrivning 2014: 832,0 tkr Andel Ny avskrivning (tkr) skrivs ej av 0 tkr 60 år185,0 tkr 11,1 mnkr Avs.tid (år) 2 % 35 % 11,1 mnkr 35 % 40 år277,5 tkr 390,0 tkr 832,0 tkr 905,8 tkr - = -73,8 tkr ”Nygamla objekt” Större investeringar under de senaste 8-10 åren Markvärde 2-3 %. Tre eller fyra komponenter: Stomme grund: 60 år (35 %) Tak/fönster mm: 30 år (35 %) Installationer: 20 år (25 %) Markanläggning: 30 år (5 %) Ektorpskolan Installationer 25 % 7,8 mnkr 20 år 905,8 tkr Markanläggning 5 % 1,6 mnkr 30 år 53,3 tkr 32,9 mnkr Av bokfört värde! +1 040,7 tkr -73,8 tkr +966,8 tkr Total budget-/resultateffekt? UB:32,9 mnkr Mark: -1,3 mnkr Exkl. mark31,6 mnkr 35 % * 31,6 = 11,1 UB:32,9 mnkr Mark: -1,3 mnkr Exkl. mark31,6 mnkr 35 % * 31,6 = 11,1 2 % * 63,5 mnkr = 1,3 mnkr

10 Budget- och resultatkonsekvenser FörändringResultatpåverkan PLU ------> Investeringar Nya investeringar, komponentindelning Komponentindelning befintligt ? Antagande: PLU historiskt 45 000 tkr per år. Från 2015 aktivering. Tre komponenter: 30 % med 15 års avskrivning 30 % med 25 års avskrivning 40 % med 35 års avskrivning Hur förändras resultatet? Antagande: PLU historiskt 45 000 tkr per år. Från 2015 aktivering. Tre komponenter: 30 % med 15 års avskrivning 30 % med 25 års avskrivning 40 % med 35 års avskrivning Hur förändras resultatet? 30 % med 10 års avskrivning 30 % med 15 års avskrivning 40 % med 5 års avskrivning Kort sikt/lång sikt? Förändring finansiella mål? Ökade ”reinvesteringar” (balanskravsrestriktion borta)? ?

11 Budget- och resultatkonsekvenser FörändringResultatpåverkan PLU ------> Investeringar Nya investeringar, komponentindelning Komponentindelning befintligt ? Ny skola: 130 mnkr Rak avskrivning 50 år: Komponentindelning: Inredning mm (15%, 30 år) Inre och yttre ytskikt (7%, 20 år) Markanläggning (14%, 30 år) Installationer (15%, 25 år) Tekniska installationer (2%, 15 år) Stomme/grund (30%, 80 år) Tak/fasad/fönster (17%, 30 år) Differens per år: -1,32 mnkr/år 2,60 mnkr/år 3,92 mnkr/år ? Tidigare använd avskrivningstid? Antal komponenter (detaljeringsgrad)?

12 Budget- och resultatkonsekvenser FörändringResultatpåverkan PLU ------> Investeringar Nya investeringar, komponentindelning Komponentindelning befintligt ? ? Nya investeringar + + = ?

13 Akuta åtgärder/reparationer kontra investeringar – Löpande och periodiskt underhåll 13 Tidigare ”regulator” Enbart akuta åtgärder och reparationer!

14 14 Vad är en komponent? RKR 11.4: ”kan vara lämpligt”  ”ska” Gemensam nyttjandeperiod. Vad som normalt åtgärdas i ett sammanhang. Vad är en betydande komponent? Vad är en väsentlig skillnad i förbrukning (nyttjandeperiod)? ? En komponent? Två komponenter?

15 Komponentavskrivning Nya fastigheter Komponent Andel Avskrivningstid Stomme/grund25 % Markanläggningar Tak, fasad, fönster Stomkomplettering/byggnads -inventarier/inredning Inre samt yttre ytskikt Installationer; el, rör, vent, hiss, kyla Tekniska installationer Övrig post 12 % 14 % 13 % 6 % 13 % 2 % 15 % 80 år 30 år 20 år 25 år 15 år 4,41 % 2,12 % 2,47 % 2,29 % 1,06 % 2,29 % 0,35 % Mark (markreserv?) = 29,41 % = 14,12 % 16,47 % = = = = = 15,29 % 7,06 % 15,29 % 2,35 % Fördelas utifrån hur stor varje komponent är av totalen exklusive ”Övrig post”. Fördelas utifrån hur stor varje komponent är av totalen exklusive ”Övrig post”.

16 Komponentavskrivning Gator och vägar Gatukropp, grundinstallation AG lager, asfalt/grus lager Toppbeläggning Belysning, ev delat i stolpar, armatur och grundläggning inkl kabel. Avrinning, diken, kantsten Norrköping ”kropp och topp” kropp: 70 % topp: 30 %

17 Utrangering Utrangeringar kontra budgetprocess. 17 Byte av komponent år 2031 Restvärde: 10,7 mnkr Utrangering = resultatpåverkan = -10,7 mnkr Byte av komponent år 2031 Restvärde: 10,7 mnkr Utrangering = resultatpåverkan = -10,7 mnkr Koppling underhållsplan och budget? Byte av del av komponent? ”Små” restvärden? Vem tar kostnad?

18 Rutiner 18 Nyttjandetid - vem bestämmer? Omprövning av befintliga tillgångar. Uppdelning i antal komponenter?

19 Slutsatser 19 -Allt ska med! - Akuta åtgärder/reparationer kontra investeringar. -Beakta budget- och resultatkonsekvenser! Investeringsbudget Driftbudget


Ladda ner ppt "Seminarium 45 Erfarenheter av införande av komponentavskrivning Kommek 2016-08-18 1."

Liknande presentationer


Google-annonser