Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Simhallsöversyn Åke Roxberger och Ingrid Gyllfors

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Simhallsöversyn Åke Roxberger och Ingrid Gyllfors"— Presentationens avskrift:

1 Simhallsöversyn Åke Roxberger och Ingrid Gyllfors

2 Översyn och åtgärdsprogram för fyra sim- och idrottshallar
Interna ställningstaganden utifrån erfarenhet och kunskap Fotodokumentation Statusbesiktningar Politiska ställningstaganden Ekonomi

3 Våra simhallar, fastighetsfakta
14 st sim och idrottshallar, tre med annan fastighetsägare 5 st utomhus bad 4 st ”skolbad”, föreningsdrift och egen drift 2 st bad för funktionshindrade, ett inne + ett ute. Fastigheterna är byggda mellan (hälften 68-73) & Totalytan på våra simhallar: kvm, BTA ( 40 %) Antal besökare på år: ca 3,3 miljoner ( 2003: 2,7 miljoner)

4 Budgetförutsättningar
Investeringar i förbättringar, tillgänglighet, energieffektiviseringar Underhåll per år: ca 40 % av vårt totala underhåll mnkr Byter en reningsanläggning minst vart annat år Tekniska livslängden ca 50 år Energikostnad inkl råvatten: Eriksdalsbadet: 14,5 mnkr Resten: 30 mnkr

5 Driften av anläggningarna
Verksamhetsdrift: Mestadels egen drift men också föreningsdrift Fastighetsdrift: Maskinistentreprenad Fastighetsförvaltning/underhåll: Egen förvaltning men också inhyrda anläggningar Framgångsfaktorer Långsiktig underhållsplanering Kompetenta och engagerade drifttekniker Villighet att pröva nya tekniker Bra egenkontroll, kommunikation mellan parter Rimlig budget

6

7

8

9 Status i dag Vi har generellt en bra vattenkvalitet!
Generella delar i äldre bad: Reningsanläggningarnas kapacitet har brister Dåliga rörstammar Ventilationsombyggnad Betongskador i valvbassänger Behov av annan planlösning Gamla ytskikt

10 Styrande faktorer, vägledande dokument och tillvägagångssätt
Tidsfaktorn Geografisk placering / upptagningsområde Översiktsplanen Vision 2030 Renovera Riva Bygga nytt

11

12

13

14 Ändrade krav från besökare & myndigheter
Motionssim till äventyrsbad, babysim, vattengympa etc Fler badande, har ökat stadigt från start, nu utplanande Temperatur: 23 °C till °C Socialstyrelsens krav: nya mätmetoder, efterfrågade värden Egenkontroll Andra arbetsmiljökrav & säkerhetskrav Tillgänglighet för alla Nya tekniska möjligheter Önskemål/krav om minskad energianvändning

15 Hur hanterar vi berörda i genomförandeskedet
Personal Föreningsliv Kommunikationsplan

16 Vilka är det vi tillgodoser och varför ?
Allmänheten Skolor Föreningsliv

17 Renovera-riva eller bygga nytt? Kanske lite av varje?
Påverkande faktorer utöver teknik: Kulturhistoriskt klassade anläggningar Passa in i översiktsplanen, hitta mark Befolkningsunderlag Kombination sim- & idrottshall / skola Opinion, tradition Anläggningarna i drift eller ej/ intäktsbortfall

18 Simhallsöversyn Åke Roxberger och Ingrid Gyllfors


Ladda ner ppt "Simhallsöversyn Åke Roxberger och Ingrid Gyllfors"

Liknande presentationer


Google-annonser