Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Simhallsöversyn Åke Roxberger och Ingrid Gyllfors.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Simhallsöversyn Åke Roxberger och Ingrid Gyllfors."— Presentationens avskrift:

1 Simhallsöversyn Åke Roxberger och Ingrid Gyllfors

2 Översyn och åtgärdsprogram för fyra sim- och idrottshallar  Interna ställningstaganden utifrån erfarenhet och kunskap  Fotodokumentation  Statusbesiktningar  Politiska ställningstaganden  Ekonomi

3 Våra simhallar, fastighetsfakta  14 st sim och idrottshallar, tre med annan fastighetsägare  5 st utomhus bad  4 st ”skolbad”, föreningsdrift och egen drift  2 st bad för funktionshindrade, ett inne + ett ute.  Fastigheterna är byggda mellan 1959-1981 (hälften 68-73) & 1999-2000  Totalytan på våra simhallar: 120 000 kvm, BTA ( 40 %)  Antal besökare på år: ca 3,3 miljoner ( 2003: 2,7 miljoner)

4 Budgetförutsättningar Investeringar i förbättringar, tillgänglighet, energieffektiviseringar Underhåll per år:  ca 40 % av vårt totala underhåll20-30 mnkr  Byter en reningsanläggning minst vart annat år  Tekniska livslängden ca 50 år Energikostnad inkl råvatten:  Eriksdalsbadet: 14,5 mnkr  Resten: 30 mnkr

5 Driften av anläggningarna Verksamhetsdrift:  Mestadels egen drift men också föreningsdrift Fastighetsdrift:  Maskinistentreprenad Fastighetsförvaltning/underhåll:  Egen förvaltning men också inhyrda anläggningar Framgångsfaktorer  Långsiktig underhållsplanering  Kompetenta och engagerade drifttekniker  Villighet att pröva nya tekniker  Bra egenkontroll, kommunikation mellan parter  Rimlig budget

6

7

8

9 Status i dag Vi har generellt en bra vattenkvalitet! Generella delar i äldre bad:  Reningsanläggningarnas kapacitet har brister  Dåliga rörstammar  Ventilationsombyggnad  Betongskador i valvbassänger  Behov av annan planlösning  Gamla ytskikt

10  Tidsfaktorn  Geografisk placering / upptagningsområde  Översiktsplanen  Vision 2030  Renovera  Riva  Bygga nytt Styrande faktorer, vägledande dokument och tillvägagångssätt

11

12

13

14 Ändrade krav från besökare & myndigheter  Motionssim till äventyrsbad, babysim, vattengympa etc  Fler badande, har ökat stadigt från start, nu utplanande  Temperatur: 23 °C till 27-30 °C  Socialstyrelsens krav: nya mätmetoder, efterfrågade värden  Egenkontroll  Andra arbetsmiljökrav & säkerhetskrav  Tillgänglighet för alla  Nya tekniska möjligheter  Önskemål/krav om minskad energianvändning

15  Personal  Föreningsliv  Kommunikationsplan Hur hanterar vi berörda i genomförandeskedet

16  Allmänheten  Skolor  Föreningsliv Vilka är det vi tillgodoser och varför ?

17 Renovera-riva eller bygga nytt? Kanske lite av varje? Påverkande faktorer utöver teknik:  Kulturhistoriskt klassade anläggningar  Passa in i översiktsplanen, hitta mark  Befolkningsunderlag  Kombination sim- & idrottshall / skola  Opinion, tradition  Anläggningarna i drift eller ej/ intäktsbortfall

18 Simhallsöversyn Åke Roxberger och Ingrid Gyllfors


Ladda ner ppt "Simhallsöversyn Åke Roxberger och Ingrid Gyllfors."

Liknande presentationer


Google-annonser