Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Komponentavskrivning Sandvikens kommun Proffsdagar 14-15 maj Användarföreningen Raindance.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Komponentavskrivning Sandvikens kommun Proffsdagar 14-15 maj Användarföreningen Raindance."— Presentationens avskrift:

1 Komponentavskrivning Sandvikens kommun Proffsdagar 14-15 maj Användarföreningen Raindance

2 Sandvikens kommun  Innevånare 37 250  Antal anställda 3 024  Resultat 2013 40,4 mkr (varav AFA-premier 35,5) Sandviken

3 Sandvikens kommun forts  Traditionell nämnds- o förvaltningsorganisation  Bolagskoncern med tolv bolag inkl två underkoncerner inom energi och bostäder/lokaler

4 Sandvikens kommun forts

5 Bakgrund  K3 reglementet kommunala bolag väsentlig skillnad i förbrukning komponentavskrivning

6 Projektets början  Vald väg befintligt nytt brutto netto  Informationsutbyte ekonomer-fastighetsingenjörer- förvaltare  Komponenter fastigheter

7 Komponenter fastigheter KomponentAvskrivn.tid MarkOändlig Markanläggning (ovan, under och markyta) 20 år Stomme (väggar, grund, takstolar) 80 år Tak, fasad (fönster, dörr, balkong) 40 år Installationer (el, rör vent, kyla) 50 år Installationer maskindel (vent, kyla, hiss) 25 år Inre ytskikt10 år Restpost < 10%50 år Hyresgästanpassning externKontraktstid Byggnadsinventarier15 år Byggnadsinventarier (larm, passage, brand)10 år Inventarier10 år

8 Hur vi gick tillväga  Startsträcka  Utdrag ur Raindance AR:DOV  Indelning i grupper  Underindelning rust/ombyggnad orörd  Fastigheten mark, markanläggning etc fem utvalda komponenter 40, 20, 15, 15, 10 procent

9 Komponentavskrivning Stadshuset

10 Hur vi gick tillväga, forts  Genomg av byggnadsår med fastighetsingenjörerna  Avstämning mot investeringsplan

11 Uppbyggnad av inläsningsfil  Mall från CGI  Var ses komponenten?  Struktur  Avrundningar  Vad vi ville få in  Avskrivningstyp för omvandlade fastigheter

12 Uppbyggnad av inläsningsfil, forts  Var det fel så får det vara fel……nu  Avstämning och avstämning och avstämn….  Avstämning på tre nivåer enskilda anläggnings:idet anläggningstypen totalt

13 Testföretag & annat  Testföretag  När i AR;s tideräkning ska utrangering/inläsning ske?  Tre tester i Sandvikens kommun avstämning av total historik AR total historik anläggningstyp utdrag ur AR per anläggningsid stickprov på körda avskrivningar

14 I produktionen  Söndagen den 11 maj var det dags  Kl 10:55 var utrangering klar  Kl 11:30 var utrangeringskontrollen klar  kl 13:45 var inläsning klar  Kl 16:15 var inläsningskontrollen klar  Drygt 1,5 års arbete är nästan klart!

15 Tidplanen  Innan arbetet började avskrivningar/ränta skulle kunna köras i februari  Klar med inläsningsfilen 21 mars  Test kördes 27-31 mars, 8-9 april, 23 april  11 maj inlagt i produktion  Arbete pågår nu med rättningar  Ränta och avskrivningar ska köras i systemet fr o m maj

16 Sandviken tackar för uppmärksamheten!


Ladda ner ppt "Komponentavskrivning Sandvikens kommun Proffsdagar 14-15 maj Användarföreningen Raindance."

Liknande presentationer


Google-annonser