Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Screening för alkohol- och drogrelaterade problem AUDIT och DUDIT formulären Mona Andersson Alkohol- och drogbehandlare Nexus Socialförvaltningens öppenvård.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Screening för alkohol- och drogrelaterade problem AUDIT och DUDIT formulären Mona Andersson Alkohol- och drogbehandlare Nexus Socialförvaltningens öppenvård."— Presentationens avskrift:

1 Screening för alkohol- och drogrelaterade problem AUDIT och DUDIT formulären Mona Andersson Alkohol- och drogbehandlare Nexus Socialförvaltningens öppenvård Östersunds kommun

2 Konsumtionsfrågor Kontrollförlust Oförmåga att fullgöra plikter " Återställare " Skuldkänslor Minnesluckor Skadligt bruk Oro från andra AUDIT utvecklades av WHO på 1980-talet och används i många vårdsammanhang i Sverige och internationellt.

3 NATIONELLA RIKTLINJER Etablera kontakt med patient/klient Identifiera problemet med AUDIT och/eller GT och CDT Män: < 7 poäng Kvinnor: < 5 poäng ALKOHOL – upptäcka, utreda, bedöma, planera, behandla och följa upp Diagnostisk bedömning av problemet och dess svårighets-grad (DSM-IV eller ICD-10)‏ 8-15 poäng 6-13 poäng 16-19 poäng 14-17 poäng >20 poäng >18 poäng Kort motiverande rådgivning (t.ex. FRAMES eller MI)‏ Några uppföljningar med AUDIT och/eller GT och CDT Minst en uppföljning med AUDIT och/eller GT och CDT Inga problem, intervention inte nödvändigt Utredning med ASI och MAPS samt personbedömning med psykologiska tester Strukturerad psykosocial behandling med t.ex. motivationsmetodik, psykodynamisk terapi, 12-stegsprogram, kognitiv beteendeterapi, och/eller par/anhörig terapi Läkemedelsbehandling med Campral, Revia och/eller Antabus Regelbunden uppföljning med ASI och MAPS och/eller GT och CDT Låg kostnad avseende tidsåtgång och kompetenskrav hos behandlaren Hög kostnad avseende tidsåtgång och kompetenskrav hos behandlaren Sammanfattning från Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 2007) av Claudia Fahlke, Ulf Berggren & Jan Balldin (Göteborg Alcohol Research Project) AUDIT poäng? Kort motiverande rådgivning (t.ex. FRAMES eller MI)

4

5 DUDIT frågorna 1 Hur ofta använder du andra droger än alkohol? Frekvens per vecka/månad 2 Använder du fler än en drog vid ett och samma tillfälle? Multidrog- användning 3 Hur många gånger tar du droger under en typisk dag då du använder droger? Frekvens per dag 4 Hur ofta blir du kraftigt påverkad av droger? Tung användning 5 Har du under senaste året upplevt att din längtan efter droger varit så stark att du inte kunnat stå emot? "Drogsug" 6 Har det hänt att du under senaste året inte kunnat sluta ta droger sedan du börjat? Kontrollförlust 7 Hur ofta under senaste året har du tagit droger och sedan låtit bli att göra något som du borde ha gjort? Oförmåga att fullgöra plikter 8 Hur ofta under senaste året har du behövt ta någon drog på morgonen efter stort drogintag dagen innan? "Återställare" 9 Hur ofta under senaste året har du haft skuldkänslor eller dåligt samvete på grund av att du använt droger? Skuldkänslor 10 Har du eller någon annan blivit skadad (psykiskt eller fysiskt) på grund av att du använt droger? Skadligt bruk 11 Har en släkting eller vän, en läkare eller sjuksköterska, eller någon annan oroat sig över att du använder droger eller sagt till dig att du bör sluta med droger? Oro från andra

6 Etablera kontakt med patient/klient Identifiera problemet med DUDIT (och/eller urinprov) DUDIT poäng? 0 poäng Inga problem, intervention inte nödvändigt 1-44 poäng All användning av narkotika (förutom läkarordinerade) är otillåtet, därför skall poäng över noll utredas vidare om det rör sig om illegalt bruk Narkotika – identifiering, bedömning, utredning, behandling och uppföljning Bedömning av problemets svårighetsgrad med DUDIT-E Diagnostisk bedömning (DSM-IV eller ICD-10) Fördjupad utredning med ASI/ADAD och MAPS samt personbedömning med psykologiska tester Narkotika är inget enhetligt fenomen. Intervention och behandling måste således anpassas till de preparat som huvudsakligen dominerar missbruket. Är abstinensbehandling angeläget? Skall behandling ske i öppenvård eller slutenvård? Val av behandlingsinsats? Fungerande behandlingar är motivationsmetodik (särskilt vid abstinensbehandling), psykodynamisk terapi, 12-stegsprogram, kognitiv beteendeterapi och/eller familjeterapi. Oavsett behandling skall den alltid innehålla en klar struktur, ha fokus på problemet och innehålla väldefinierade åtgärden. Läkemedelsbehandling kan vara angeläget, t.ex. vid missbruk av opiater. Ge alltid stöd åt de personer i den enskildes nätverk som kan understödja behandling och rehabilitering. Regelbunden uppföljning med ASI/ADAD och MAPS och/eller urinprov bör alltid göras, oavsett vilket preparat som missbrukas. Sammanfattning från Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård (Socialstyrelsen, 2007) av Claudia Fahlke

7 Hur ska jag börja? Ladda ner formulären på www.riskbruk.se www.riskbruk.se under Verktygslåda Se till att du har manualer och det referensmaterial som du behöver


Ladda ner ppt "Screening för alkohol- och drogrelaterade problem AUDIT och DUDIT formulären Mona Andersson Alkohol- och drogbehandlare Nexus Socialförvaltningens öppenvård."

Liknande presentationer


Google-annonser