Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Obstipation hos äldre Geriatrikdagen i Norrköping 2016 Mirek Surowiak, spec.läkare i geriatrik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Obstipation hos äldre Geriatrikdagen i Norrköping 2016 Mirek Surowiak, spec.läkare i geriatrik."— Presentationens avskrift:

1 Obstipation hos äldre Geriatrikdagen i Norrköping 2016 Mirek Surowiak, spec.läkare i geriatrik

2 Förstoppning och kunskapsnivå

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Förstoppning Människors avföringsvanor är olika. Både avföring ett par gånger i veckan och flera gånger om dagen kan vara normalt. Förstoppning kallas det om man har avföring mer sällan än var tredje dag och känner obehag av detta.

13 fysiologi Födan transporteras genom grovtarmen m.h.a tarm muskler Vätskan återupptas

14 orsaker minskad vätskeintag för lite fibrer i födan åldrande nedsatt fysisk aktivitet ändrade levnadsvanor – resor medicinbiverkan överanvändning av läkemedel mot förstoppning Sjukdomar

15 orsaker - sjukdomar smärta  anal fissur  hemorrojder  smärta i bäckenet – ryggen - höften grovtarm- ändtarmsproblematik  störd tarmmotorik divertikulit colon/ rektal cancer

16 orsaker - sjukdomar hyperkalcemi hypothyreos immobilisering i sängen diabetes njursvikt med uremi stress

17 orsaker - läkemedel 68 årig kvinna, magerlagd hela livet. Fysiskt aktiv, dagliga promenader upp till 1 mil. Söker ortoped akuten med akut smärta i ländryggen efter att ha satt sig fel på stolen och hamnade på golvet. Rtg verifierar L3 kotkompression. Insättes på paracetamol (Alvedon) i full dos och oxikodon (OxyContin). Smärtfrii och åter till hemmet efter 2 dygn på intagningsavdelning-K41-Ort. En vecka senare söker patienten medicin akuten p.g.a. illamående och matleda. Smärtfri.

18 paracetamol ( Alvedon, Panodil)

19 codein (Citodon)

20 paracetamol ( Alvedon, Panodil) codein (Citodon) NSAID - (Diklofenak, Voltaren, Orudis, Naproxen, Brufen)

21 paracetamol ( Alvedon, Panodil) codein (Citodon) morfin, (Dolcontin) oxycodon (OxyContin) NSAID - (Diklofenak, Voltaren, Orudis, Naproxen, Brufen)

22

23 paracetamol ( Alvedon, Panodil) codein (Citodon) morfin, (Dolcontin) oxycodon (OxyContin) NSAID - (Diklofenak, Voltaren, Orudis, Naproxen, Brufen)

24 paracetamol ( Alvedon, Panodil) codein (Citodon) Laktulos, Importal, Forlax, Movicol morfin, (Dolcontin) oxycodon (OxyContin) NSAID - (Diklofenak, Voltaren, Orudis, Naproxen, Brufen)

25 paracetamol ( Alvedon, Panodil) codein (Citodon) Laktulos, Importal, Forlax, Movicol Laxoberal Cilaxoral morfin, (Dolcontin) oxycodon (OxyContin) NSAID - (Diklofenak, Voltaren, Orudis, Naproxen, Brufen)

26 paracetamol ( Alvedon, Panodil) codein (Citodon) Laktulos, Importal, Forlax, Movicol morfin, (Dolcontin) oxycodon (OxyContin) NSAID - (Diklofenak, Voltaren, Orudis, Naproxen, Brufen) Laxoberal Cilaxoral

27 paracetamol(Alvedon,Panodil) codein (Citodon) Laktulos, Importal, Forlax, Movicol Laxoberal, Cilaxoral tabl/supp Primperan mirek.surowiak@geriatriker morfin, (Dolcontin) oxycodon (OxyContin) NSAID - (Diklofenak, Voltaren, Orudis, Naproxen, Brufen)

28 opioider

29 Blodtrycksmediciner

30 opioider Blodtrycksmediciner Beta-blockerare Kalciumantagonist

31 opioider Blodtrycksmediciner Beta-blockerare Kalciumantagonist Tricykliska antidepressiva

32 opioider Blodtrycksmediciner Beta-blockerare Kalciumantagonist Tricykliska antidepressiva Antiacida Aluminium

33 opioider Blodtrycksmediciner Beta-blockerare Kalciumantagonist Tricykliska antidepressiva Antiacida Diuretika Aluminium

34 opioider Blodtrycksmediciner Beta-blockerare Kalciumantagonist Tricykliska antidepressiva Antiacida Diuretika Kramplösande Aluminium

35 opioider Blodtrycksmediciner Beta-blockerare Kalciumantagonist Tricykliska antidepressiva Antiacida Diuretika Kramplösande Järn och Calcium Aluminium

36 opioider Blodtrycksmediciner Beta-blockerare Kalciumantagonist Tricykliska antidepressiva Antiacida Diuretika Kramplösande Järn och Calcium Parkinson medicinering Aluminium

37 opioider Blodtrycksmediciner Beta-blockerare Kalciumantagonist Tricykliska antidepressiva Antiacida Diuretika Kramplösande Järn och Calcium Parkinson medicinering Aluminium ? ?

38 opioider Blodtrycksmediciner Beta-blockerare Kalciumantagonist Tricykliska antidepressiva Antiacida Diuretika Kramplösande Järn och Calcium Parkinson medicinering Aluminium Laktulos, Importal, Forlax, Movicol Laxoberal, Cilaxoral

39 Orsaker -för lite fibrer i födan Fiberrik föda sällan ger upphov till förstoppning  Vattenlösliga fibrer - geleliknande  Vattenolösliga fibrer – För lite  Grönsaker, frukt, spannmålsprodukter, ris För mycket fet  ost, ägg, kött

40

41 laxantia Bulk-medel Tarmirriterande medel Osmotiskt aktiva medel avföringsmjukgörande Colace, Surfak. smörjande – mineral oljor Fleet, Zymenol mineralsalter Milk of Magnesia, Haley’s M-O Chloride channel aktivatorer Amitiza

42 bulkmedel A06AC Bulkmedel A06AC01 Ispaghula A06AC02 Etulos A06AC03 Sterkuliagummi A06AC05 Linfrö A06AC06 Metylcellulosa A06AC07 Kostfiber A06AC08 Polykarbofilkalcium A06AC51 Ispaghula, kombinationer A06AC53 Sterkuliagummi, kombinationer A06AC55 Linfrö, kombinationer

43 bulkmedel A06AC Bulkmedel A06AC01 Ispaghula Lunelax, Vi-siblin A06AC01 Ispaghula A06AC02 Etulos A06AC03 Sterkuliagummi Inolaxol A06AC03 Sterkuliagummi A06AC05 Linfrö Linfrö A06AC05 Linfrö A06AC06 Metylcellulosa A06AC07 Kostfiber Fiberform A06AC07 Kostfiber A06AC08 Polykarbofilkalcium A06AC51 Ispaghula, kombinationer A06AC53 Sterkuliagummi, kombinationer A06AC55 Linfrö, kombinationer

44 bulkmedel minst biverkningar minst interaktioner med läkemedel det måste intas med vätska olösliga kostfibrer bryts ej ned av de fermenterande bakterierna i kolon. utebliven gasbildning som är en av slutprodukterna vid bakteriell fermentation av lösliga fibrer.

45 bulkmedel volymökningen (bulkeffekten) stimulerar peristaltiken,  ger en mjukare faeceskonsistens,  minskar det intraluminala trycket i kolon  normaliserar tarmfunktionen vid såväl hård som lös avföring. full effekt av bulkmedel erhålles först efter ca 1 veckas regelbunden användning

46 osmotiskt aktiva medel A06AD Osmotiskt aktiva medel MOVPREP, Pulver till oral lösning, dospåse A06AD01 Magnesiumkarbonat A06AD02 Magnesiumoxid A06AD03 Magnesiumperoxid A06AD04 Magnesiumsulfat A06AD10 Mineralsalter i kombination A06AD11 Laktulos A06AD12 Laktitol A06AD13 Natriumsulfat A06AD15 Makrogol A06AD16 Mannitol A06AD17 Natriumfosfat A06AD18 Sorbitol A06AD19 Magnesiumcitrat A06AD21 Natriumtartrat A06AD61 Laktulos, kombinationer A06AD65 Makrogol, kombinationer

47 Osmotiskt aktiva medel A06AD Osmotiskt aktiva medel MOVPREP, Pulver till oral lösning, dospåse A06AD01 Magnesiumkarbonat A06AD02 Magnesiumoxid Salilax A06AD02 Magnesiumoxid A06AD03 Magnesiumperoxid A06AD04 Magnesiumsulfat A06AD10 Mineralsalter i kombination A06AD11 Laktulos Laktulos, Duphalac, Laktipex, Loraga A06AD11 Laktulos A06AD12 Laktitol Importal A06AD12 Laktitol A06AD13 Natriumsulfat A06AD15 Makrogol Forlax A06AD15 Makrogol A06AD16 Mannitol A06AD17 Natriumfosfat A06AD18 Sorbitol A06AD19 Magnesiumcitrat A06AD21 Natriumtartrat A06AD61 Laktulos, kombinationer A06AD65 Makrogol, kombinationer Laxabon, Movicol, Omnicol A06AD65 Makrogol, kombinationer

48 osmotiskt aktiva medel i kolon bryts de ned av bakteriella enzymer till lågmolekylära syror,  framförallt till mjölksyra  ättiksyra  även till metan och väte

49 osmotiskt aktiva medel osmotisk retention av vatten vilket resulterar i en  volymökning av tarminnehållet och  en indirekt stimulering av tarmperistaltiken. stimulering av tarmperistaltiken kan även tillskrivas som en direkt verkan av syrorna

50 tarmirriterande medel A06AB Tarmirriterande medel A06AB01 Oxifenisatin A06AB02 Bisakodyl A06AB03 Dantron A06AB04 Fenolftalein A06AB05 Ricinolja A06AB06 Sennaglykosider A06AB07 Sagrada A06AB08 Natriumpikosulfat A06AB09 Bisoxatin A06AB20 Kombinationer av tarmirriterande medel A06AB30 Tarmirriterande medel i kombination med belladonnaalkaloider A06AB30 Tarmirriterande medel i kombination med belladonnaalkaloider A06AB52 Bisacodyl, kombinationer A06AB53 Dantron, kombinationer A06AB56 Sennaglykosider, kombinationer A06AB57 Sagrada, kombinationer A06AB58 Natriumpikosulfat, kombinationer

51 tarmirriterande medel A06AB Tarmirriterande medel A06AB01 Oxifenisatin A06AB02 Bisakodyl tabl/supp Dulcolax, tabl Toilax A06AB02 Bisakodyl A06AB03 Dantron A06AB04 Fenolftalein A06AB05 Ricinolja A06AB06 Sennaglykosider tabl Pursenid A06AB06 Sennaglykosider A06AB07 Sagrada A06AB08 Natriumpikosulfat A06AB09 Bisoxatin A06AB20 Kombinationer av tarmirriterande medel A06AB30 Tarmirriterande medel i kombination med belladonnaalkaloider A06AB52 Bisacodyl, kombinationer A06AB53 Dantron, kombinationer A06AB56 Sennaglykosider, kombinationer A06AB57 Sagrada, kombinationer A06AB58 Natriumpikosulfat, kombinationer drp Laxoberal /Cilaxoral A06AB58 Natriumpikosulfat, kombinationer

52 tarmirriterande medel lokal påverkan på tjocktarmväggen, vilket ger ökad peristaltik. vatten och elektrolyter ansamlas i kolon.

53 klysma A06AG Klysma A06AG01 Natriumfosfat A06AG02 Bisakodyl Toilax A06AG02 Bisakodyl A06AG03 Dantron, inkl kombinationer A06AG04 Glycerol A06AG06 Olja A06AG07 Sorbitol Resulax A06AG07 Sorbitol A06AG10 Natriumdokusat, inkl komb. Klyx A06AG10 Natriumdokusat, inkl komb A06AG11 Laurylsulfat, inkl komb. Mikrolax A06AG11 Laurylsulfat, inkl komb A06AG20 Kombinationer

54 klysma uppmjukande och smörjande på fekalierna. genom osmos ökar volymen i rektum, och därmed initieras defekationsreflexen

55 klysma mikrolavemang mjukar upp hårda fekalier och verkar smörjande på tarmslemhinnan och underlättar därigenom tarmtömningen effekten insätter vanligen inom 5 -15 minuter. vid studier på äldre patienter har en övervägande del av dessa fått god effekt

56 övriga A06AX Övriga medel A06AX01 Glycerol A06AX02 Koldioxidutvecklande medel Relaxit A06AX02 Koldioxidutvecklande medel

57 övriga A06AX Övriga medel A06AX01 Glycerol A06AX02 Koldioxidutvecklande medel Relaxit A06AX02 Koldioxidutvecklande medel  verkar lokalt i tarmen genom att de i kontakt med tarmens fuktighet utvecklar ett skum med koldioxid, som dels åstadkommer en utvidgning av ampulla recti, dels stimulerar reflexmekanismen.

58 övriga A06AX Övriga medel A06AX01 Glycerol A06AX02 Koldioxidutvecklande medel Relaxit A06AX02 Koldioxidutvecklande medel  verkar lokalt i tarmen genom att de i kontakt med tarmens fuktighet utvecklar ett skum med koldioxid, som dels åstadkommer en utvidgning av ampulla recti, dels stimulerar reflexmekanismen.  Effekten liknar den naturliga utlösningen av defekationen.  Effekten inträder vanligen inom 1 timme.  Effekten påskyndas om suppositoriet doppas i vatten före införandet.

59 Opioid inducerad obstipation Targiniq innehåller: oxikodonhydroklorid naloxonhydroklorid

60 Tegaserod maleat - Substansen är en partiell 5-HT 4 - serotoninreceptoragonist Prukaloprid, en dihydrobensofurankarboxamid med gastrointestinal prokinetisk aktivitet. Prukaloprid är en selektiv 5-HT 4 -serotoninreceptoragonist med hög affinitet Lotronex (Alosetron Hydrochloride) - potent and selective 5HT 3 receptor antagonist, 5-HT5 = 5-Hydroxytryptamine nytt läkemedel mot kronisk förstoppning med en ny farmakologisk princip

61

62

63 Tveksam nytta av serotoninliknande medlet tegaserod vid irritabel tarm Tegaserod ( partiell 5-HT4- serotoninreceptoragonist) är ett läkemedel som i studier visar marginella effekter för kvinnor med förstoppningsdominerad IBS. Läkemedlet går för närvarande endast att förskriva på licens i Sverige och är således för närvarande inte aktuellt som ett "Kloka Listan-preparat". Med nuvarande kunskaper om tegaserod är det osannolikt att det kommer att bli aktuellt i detta hänseende, även efter ett eventuellt EU- godkännande. Utlåtande från expertgruppen för gastroenterologiska sjukdomar

64 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Resolor (prukaloprid) ska ingå i det svenska högkostnadsskyddet. Resolor är subventionerat för symtomatisk behandling av kronisk förstoppning hos kvinnor och män där laxativ inte ger tillfredsställande lindring. Resolor® (prukaloprid), är ett nytt läkemedel som tillhör gruppen serotoninreceptor-agonister. En agonist binder till en receptor och stimulerar den till aktivitet. Läkemedlets verkningsmekanism leder till ökad rörlighet i tarmen. Resolor verkar på tarmens muskelvägg och hjälper den att återställa den normala tarmfunktionen. R Resolor är det första godkända läkemedlet i denna farmakologiska grupp mot kronisk förstoppning. Beslut från TLV: Subvention av ett nytt läkemedel mot kronisk förstoppning - 13 jul, 2012 14

65 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Resolor (prukaloprid) ska ingå i det svenska högkostnadsskyddet. Resolor är subventionerat för symtomatisk behandling av kronisk förstoppning hos kvinnor där laxativ inte ger tillfredsställande lindring. Resolor® (prukaloprid), är ett nytt läkemedel som tillhör gruppen serotoninreceptor-agonister. En agonist binder till en receptor och stimulerar den till aktivitet. Läkemedlets verkningsmekanism leder till ökad rörlighet i tarmen. Resolor verkar på tarmens muskelvägg och hjälper den att återställa den normala tarmfunktionen. R Resolor är det första godkända läkemedlet i denna farmakologiska grupp mot kronisk förstoppning. Beslut från TLV: Subvention av ett nytt läkemedel mot kronisk förstoppning - 13 jul, 2012 14

66 Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att Resolor (prukaloprid) ska ingå i det svenska högkostnadsskyddet. Resolor är subventionerat för symtomatisk behandling av kronisk förstoppning hos kvinnor där laxativ inte ger tillfredsställande lindring. Resolor® (prukaloprid), är ett nytt läkemedel som tillhör gruppen serotoninreceptor-agonister. En agonist binder till en receptor och stimulerar den till aktivitet. Läkemedlets verkningsmekanism leder till ökad rörlighet i tarmen. Resolor verkar på tarmens muskelvägg och hjälper den att återställa den normala tarmfunktionen. Resolor är det första godkända läkemedlet i denna farmakologiska grupp mot kronisk förstoppning. Beslut från TLV: Subvention av ett nytt läkemedel mot kronisk förstoppning - 13 jul, 2012 14

67 Definitionen ”Rom III-kriterierna”2 har tagits fram för att standardisera vad som är kronisk förstoppning: Det är om man lider av två eller flera av dessa symtom under 3 månader:  Krystning vid tarmtömning 25 % av tillfällena  Hård avföring åtminstone 25 % av gångerna  Känsla av ofullständig tarmtömning 25 % av gångerna  Färre än 3 tarmtömningar per vecka Kronisk förstoppning

68

69 Resolor är avsett för symtomatisk behandling av kronisk förstoppning hos kvinnor och män (f.o.m okt 2015) där laxativ inte ger tillfredsställande lindring. Indikationer

70 Det har visat sig att prukaloprid inte orsakar återfallsfenomen och inte heller är beroendeframkallande. Data från öppna studier upp till 2,6 år ger vissa bevis för längre tids säkerhet och effekt

71 Constella - linaklotid Indikationer Constella är avsett för symtomatisk behandling av vuxna med måttlig till svår colonirritabile med förstoppning (IBS-C)

72 Constella - linaklotid Verkningsmekanism Linaklotid är en guanylatcyklas-C (GC- C)-receptoragonist med visceral smärtstillande och sekretorisk verkan. Både linaklotid och dess aktiva metabolit binder receptorn på den luminala ytan av det intestinala epitelet.

73 Constella - linaklotid Verkningsmekanism - ökar sekretion av klorid och bikarbonat i tjocktarmen hos människor vilket leder till ökad intestinal vätska och accelererad transport.

74 Constella - linaklotid pris 695:-

75 tack för Er uppmärksamhet


Ladda ner ppt "Obstipation hos äldre Geriatrikdagen i Norrköping 2016 Mirek Surowiak, spec.läkare i geriatrik."

Liknande presentationer


Google-annonser