Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Allmän farmakologi 1 1MC610 våren 2013 Jenny Larsson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Allmän farmakologi 1 1MC610 våren 2013 Jenny Larsson."— Presentationens avskrift:

1 Allmän farmakologi 1 1MC610 våren 2013 Jenny Larsson

2 Disposition Utveckling av läkemedel Kliniska studier Etik och läkemedelsprövning FASS Substans- och preparatnamn Subventioner och högkostnadsskydd Farmakodynamik receptorer farmakodynamiska begrepp dos – respons terapeutiskt index placebo och nocebo

3 Farmakologi Pharmacon – läkemedel Logia – vetenskap SFS 1992:859 Läkemedelslagen Vad är ett läkemedel? Växtbaserade läkemedel och naturläkemedel:

4 Utveckling av läkemedel
Prekliniska tester: Substansens effekter och egenskaper Tolerans, toxicitet, missbildningar/mutationer Verkningsmekanism Spridning i vävnader Effekt på organ Elimination och utsöndring

5 Kliniska studier Fas I friska frivilliga tolerans, kinetik, dosering
Fas II små patientgrupper doser, biverkningar, interaktioner Fas III fler patienter, >1000 randomiserade, dubbelblindade effekter, biverkningar, långtidsanvändning Fas IV sällsynta biverkningar, långtidseffekter

6 Etik och läkemedelsprövning
Läkemedelsverket Etikprövningsnämnder Försöksdjursetisk nämnd Etikprövningslagen, bygger på Helsingforsdeklarationen Frivilligt deltagande – frivilligt, informerat samtycke

7 FASS, Läkemedelsboken och SBU
FASS – Farmaceutiska Specialiteter i Sverige fass.se indikationer, dosering, interaktioner, verkningsmekanism, biverkningar, foto på tablett Läkemedelsboken sjukdomstillstånd, förekomst, symptom, diagnostik, behandling, jämför olika behandlingsval TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket Socialstyrelsens nationella riktlinjer SBU – Statens beredning för medicinsk utvärdering

8 Substans- och preparatnamn
Preparatnamn/handelsnamn – bestäms av tillverkaren Substansnamn/generiskt namn – samma även internationellt Paracetamol – Alvedon®, Curadon®, Panodil®, Reliv®, Pamol® Acetylsalicylsyra - Treo®, Trombyl®, Albyl®, Bamyl®, Aspirin® Ibuprofen - Ipren®, Ibumetin®, Ibumax®, Burana®, Alindrin®

9 Subventioner och högkostnadsskydd
TLV – Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket

10 Farmakodynamik Hur läkemedlet påverkar kroppen ligand binder receptor reaktion i cellen effekt i kroppen

11 Olika receptortyper Klassisk receptor
signalen förs vidare över membran Enzym katalyserar kemisk reaktion Jonkanal öppnas/stängs när liganden binder in Proteinkopplad receptor del av receptorn frigörs när liganden binder in

12 Additiv och potentierande effekt

13 Reversibel och irreversibel bindning

14 Affinitet och potens Affinitet – bindningsförmåga till receptorn Potens – effekt efter inbindning:

15 Effektivitet, ren och partiell agonist
Effektivitet – maxrespons oavsett koncentration ligand Agonist – stimulerar respons Partiell agonist – stimulerar men når aldrig upp till maxrespons Samma potens, olika effektivitet. B och C är partiella agonister.

16 Antagonist – kompetitiv/nonkompetitiv
Antagonist – hämmar eller hindrar receptorstimulering Ligand A – agonist, stimulerar receptorn Ligand B – kompetitiv antagonist, blockerar receptorn Ligand C – nonkompetitiv antagonist, ändrar receptorn

17 Tid till effekt Beroende av absorption/distribution och verkningsmekanism Olika verkningsmekanismer: via enzymer via jonkanalbundna receptorer via proteinsyntes

18 Samband dos - respons

19 Terapeutisk bredd/terapeutiskt index
Stor dosskillnad mellan ED50 och TD50 = stor terapeutisk bredd LD50 / ED50 = terapeutiskt index Olika faktorer påverkar absorption, distribution och elimination olika i olika personer  osäkert samband mellan dos – respons Mätning av koncentrationen läkemedel i blodet säkrare.

20 Placebo och nocebo Placeboeffekt – bättre effekt än förväntat Noceboeffekt – sämre effekt än förväntat

21 Disposition Utveckling av läkemedel Kliniska studier Etik och läkemedelsprövning FASS Substans- och preparatnamn Subventioner och högkostnadsskydd Farmakodynamik receptorer farmakodynamiska begrepp dos – respons terapeutiskt index placebo och nocebo


Ladda ner ppt "Allmän farmakologi 1 1MC610 våren 2013 Jenny Larsson."

Liknande presentationer


Google-annonser