Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Digestionskanalens speciella farmakologi

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Digestionskanalens speciella farmakologi"— Presentationens avskrift:

1 Digestionskanalens speciella farmakologi
Farmakologisk behandling av sjukdomar i Esofagus ex: svälningssvårigheter, refluxesofagit Ventrikel: ulcus, dyspepsi Tarm: IBS, diarré, förstoppning, kräkning Lever: ex. hepatiter, lm inducerade skador, cirros Gallvägar och Pankreas: gallstenssjukdomar, pankreatit Digestionskanalens speciella farmakologi

2

3

4

5 ”Störd matsmältning” Dyspepsi
1) funktionell dyspepsi (utan defekationsstörning) 2) organiska orsaker ex: ulcus, cancer, refluxesofagit, gastrit Ulcus: ventrikulärt, duodenalt

6 Försvagat försvar Syra Ulcus Helicobacter NSAIDs pylori Alkohol Ålder
Rökning Ålder Syra Försvagat försvar Ulcus

7

8 Behandlingsprinciper vid funktionell dyspepsi, gastrit och ulcus
Inhibition av saltsyrasekretion Neutralisering av saltsyra Protektion av gastrointestinal mukosa Antimikrobiell behandling Eradikering av HP enbart vid fastställd ulcussjukdom Duodenalsår % infekterade Ventrikelsår ≈75 % infekterade Patienter med NSAID relaterade sår bör testas och positiva erbjudas eradikering. Behandlingsprinciper vid funktionell dyspepsi, gastrit och ulcus

9 Funktionell dyspepsi Ulcus Histamin-2-receptorblockerare
Syrasekretionshämmare : H2-antagonister, Protonpumpsinhibitorer (Antikolinergika* (pirenzepine)) Lokala mukosaprotektorer och syraneutraliserare: Prostaglandiner (analoger), Sukralfat, Antacida Antimikrobiella medel: antibiotika, vismut Syrasekretionshämmare H2-antagonister, Protonpumpsinhibitorer (Antikolinergika* (pirenzepine)) Lokala mukosaprotektorer och syraneutraliserare: Prostaglandiner (analoger), Sukralfat, Antacida Antimikrobiella medel: antibiotika, vismut :

10 Funktionell dyspepsi Gastrit Ulcus Funktionell dyspepsi Ulcus
Histamin-2-receptorblockerare Ulcus Syrasekretionshämmare : H2-antagonister, Protonpumpsinhibitorer (Antikolinergika* (pirenzepine)) Lokala mukosaprotektorer och syraneutraliserare: Prostaglandiner (analoger), Sukralfat, Antacida Antimikrobiella medel: antibiotika, vismut Gastrit Antacida Histamin-2-receptorblockare Funktionell dyspepsi Protonpumpshämmare Histamin-2-receptorblockerare : Ulcus Protonpumpsinhibitorer Prostaglandiner (analoger), Sukralfat, antibiotika

11

12

13

14

15

16

17 H2-antagonister cimetidin (Tagamet ), famotidin (Pepcid
), nitazidin (Nizax ) ranitidin (Zantac hämmar parietalcellens syrasekretion binder till P-450 systemet; kan interagera med ex: antikoagulantia, antiepileptika, eventuellt med alkohol har få och milda biverkningar

18 Prostaglandiner prostaglandinanaloger (misoprostol- Cytotec
) finns i komb med diklofenak (Arthrotec ) Syntetiska prostaglandinanaloger (E1) som: hämmar saltsyrasekretion via direkt effekt på parietalcellen ökar produktionen av skyddande ventrikelslem (lokal effekt) och duodenalsekretionen av HCO 3 - . ofta ger gastrointestinala biverkningar, menstruella störningar, uterina kontraktioner, kan ge teratogena effekter

19 Sukralfat Läkemedel som fungererar som diffusionsbarriär
är syraneutraliserande som har en biotillgänglighet nära 0

20

21

22

23 Medel vid tarmkanalens funktionsrubbningar
Spasmolytika: antikolinergika, papaverin Motilitetsstimulerande medel: metoklopramid, cisaprid Laxantia Medel vid gasbesvär: silikoner (dimetikon) Antidiarroika: adsorberande medel, propulsionsdämpande medel

24 Motilitetsstimulerande läkemedel
ger gastrointestinal propulsiv koordination genom metoklopramid (Primperan är en dopaminreceptorblockerare som: har central antiemetisk effekt, sensitisering av myenteriska plexa. kan ge extrapyramidala symtom, tardiv dyskinesi, depression, muntorrhet. Motilitetsstimulerande läkemedel R )

25

26

27

28 Gallvägs- och Pancreassjukdomar
Analgetika Stenupplösande farmaka (gallsyror) Pankreasenzym; amylas, lipas, proteaser Lever Acetylcystein Immunoglobulin Inteferon-alfa Vacciner Kortikosteroider

29

30

31

32

33

34


Ladda ner ppt "Digestionskanalens speciella farmakologi"

Liknande presentationer


Google-annonser