Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uno Fors Leg. Tandläkare Universitetslektor i medicinsk pedagogisk simulering Prefekt Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, LIME.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uno Fors Leg. Tandläkare Universitetslektor i medicinsk pedagogisk simulering Prefekt Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, LIME."— Presentationens avskrift:

1 Uno Fors Leg. Tandläkare Universitetslektor i medicinsk pedagogisk simulering Prefekt Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, LIME MI-forskning...

2 Forskning inom MI kan ske inom vilket som helst av alla områden som inräknas inom MI, t.ex. –Journal- och dokumentationssystem –Beslutsstödssystem –Stöd för diagnostik och analys –Terminologi & Standardisering –Managementstöd/Kvalitetssäkringssystem/Riskvärderingss ystem –Datorstödd inlärning och simulering –Medicinsk bildbehandling och bildanalys –(Bioinformatik) –(Biobankssystem) –(Medicinsk epidemiologi) –Mm mm

3 MI-forskning... Forskning inom MI kan ske inom vilket som helst av alla områden som inräknas inom MI, t.ex. –Journal- och dokumentationssystem –Beslutsstödssystem –Stöd för diagnostik och analys –Terminologi & Standardisering –Managementstöd/Kvalitetssäkringssystem/Riskvärderingss ystem –Datorstödd inlärning och simulering –Medicinsk bildbehandling och bildanalys –(Bioinformatik) –(Biobankssystem) –(Medicinsk epidemiologi) –Mm mm

4 MI-forskning... Några exempel inom medicinsk forskning –Neurofysiologi –Cell- och molekylärbiologi –Genetik –Bioinformatik –Neuronik –Mobila IT-system för hemsjukvård –Onlinedatabaser

5 MI-forskning... Neurofysiologi

6 MI-forskning... Neurofysiologi - bildanalys

7 MI-forskning... Cell- och molekylärbiologi Genetik Bioinformatik

8 MI-forskning... Neuronik Neuronik är en kombination av den medicinska termen neurotrauma och det tekniska ordet mekanik, vilket innebär ett nytt inradisciplinärt område som fokuserar på det centrala nervsystemet. Målet med forskningen är först och främst att utveckla numeriska modeller av det mänskliga huvudet och den mänskliga nacken för att kunna prediktera skador till följd av yttre våld.

9 MI-forskning...

10

11

12

13

14 Onlinedatabaser

15 MI-forskning... Onlinedatabaser

16 MI-forskning... Onlinedatabaser

17 MI-forskning... Exempel på forskningsprojekt som pågår på KI o/e LIME –Datorstödd journalföring –Terapival vid öron-näs-halstumörer –Beslutsstödssystem inom psykiatri –Mobila guidelinesystem för anestesi –Beslutsstödssystem inom läkemedelsordination –Mobila IT-system för avancerad hemsjukvård –Managementstöd/riskvärderingssystem inom tandvård –Avancerade simuleringssystem för lärande och behandling

18 MI-forskning... Datorstödd journalföring –Kan sådana system fungera även i utvecklingsländer utan spridd infrastruktur? –Iran som exempel

19 MI-forskning... Datorstödd journalföring –Preliminära resultat visar att det går att införa bra system trots dålig datormognad –Men hur börjar man, då det i dag inte förs journaler överhuvudtaget inom många delar av sjukvården?

20 MI-forskning... System för terapival vid huvud-halstumörer – Athena –Mkt ovanliga och oftast svårbehandlade –Mkt få experter –Man är ej överens om vilken metod som är optimal för vilken tumörvariant Behöver alltså både samla och analysera expertkunskap (steg 1) samt skapa ett beslutsstödssystem när väl steg 1 är klart

21 MI-forskning... System för terapival vid huvud-halstumörer

22 MI-forskning... System för terapival vid huvud-halstumörer

23 MI-forskning... System för terapival vid huvud-halstumörer

24 MI-forskning... System för terapival vid huvud-halstumörer –Forskningsfrågor: Hur samla och analysera befintlig expertkunskap? Vilka indata är relevanta? Terminologi – hur då? Interface till befintliga journalsystem Programmeringssystem Utvärdering ur både teknisk och medicinsk synvinkel –Preliminära resultat Går att utveckla system Men extremt svårt att inför som rutin, bl.a. pga kopplingar till befintliga journalsystem mkt svårt

25 MI-forskning... Beslutsstödssystem inom psykiatri (Utvärdering av bl.a. Data-SCID) –Diagnostik inom psykiatri är mkt svår –Baseras i stort sett bara på anamnes, lab mm ej stöd –De (manuella) hjälpsystem (typ DSM-IV) som finns är svåra och tidskrävande att använda –Därför har datoriserade beslutsstöd tagits fram – men validering är ej gjord

26 MI-forskning... Beslutsstödssystem inom psykiatri (Utvärdering av bl.a. Data-SCID)

27 MI-forskning... Beslutsstödssystem inom psykiatri (Utvärdering av bl.a. Data-SCID) –Beslutsstödssystem inom psykiatri (Utvärdering av bl.a. Data-SCID)

28 MI-forskning... Beslutsstödssystem inom psykiatri (Utvärdering av bl.a. Data-SCID) –Forskningsfrågor: Vilka beslutsstödsystem finns inom psykiatrin? Med CB-SCID1 som exempel, utvärdera hur erfarna psykatriker kan diagnosticera en patient med hjälp av detta system jmfrt med oerfarna Är diagnostiken bättre med eller utan beslutstödsystemet? Om sämre – vad beror detta på och vad kan göras? Hur anpassa beslutsstödssystem till användare med olika preferenser/personliga egenskaper? Hur förbättra framtida system? Hur integrera dem med journalsystem? –Preliminära resultat visar att erfarna kliniker faktiskt kan ställa sämre diagnoser om de tvingas använda beslutsstödssystem!

29 MI-forskning... Datoriserade mobila anestesisystem –Att söva en patient är en ren rutinsak, men i dag också svårt och riskfyllt –Det behövs experthjälp och kvalitetssäkringssystem –Helst skall det också fungera där patienten är (dvs i operationssalen) och vara mobilt (många olika salar och hus) –Samarbetsprojekt med Fudan University i Shanghai, Kina

30 MI-forskning... Datoriserade mobila anestesisystem

31 MI-forskning... Datoriserade mobila anestesisystem

32 MI-forskning... Datoriserade mobila anestesisystem

33 MI-forskning... Datoriserade mobila anestesisystem

34 MI-forskning... Datoriserade mobila anestesisystem

35 MI-forskning... Datoriserade mobila anestesisystem

36 MI-forskning... Datoriserade mobila anestesisystem

37 MI-forskning... Datoriserade mobila anestesisystem –Forskningsfrågor Hur bygga ett bra användarinterface på PC? Hur konstruera det mobila gränssnittet? Hur få tag i och strukturera befintlig expertkunskap? Hur konstruera beslutsstödssystemet? Vilka standarder skall användas/behöver tas fram? Vilken Terminologi kan /skall användas? Hur lösa krav på säkerhet och integritet? Vilka programsystem kan användas Programmering Utbildning –Preliminära resultat visar att själva datainsamlingsdelen kan utvecklas rel. enkelt

38 MI-forskning... Beslutsstödssystem inom läkemedelsordination –Samarbetsprojekt mellan LIME och hälsoministeriet i Iran –Mycket dålig dokumentation –Ingen central samordning –Mycket ofta över- eller feldoseringar –Försök att bygga upp ”varningssystem” i mobila enheter

39 MI-forskning... Mobila IT-system för avancerad hemsjukvård MobiSams-projektet –Samarbetsprojekt mellan LIME, Stockholms Läns Landsting, privata vårdgivare, kommuner och företag –Hur stödja: samordning av vårdinformation mellan olika vårdgivare och patienter olika organisationer och därmed olika IT-system olika mobila plattformar (PC, Laptop, PDA, Mobiltfn etc)

40 MI-forskning... Mobila IT-system för avancerad hemsjukvård MobiSams-projektet kommunal hemtjänst specialistsjukvården vårdcentral/ närsjukvården patientens hem vårdgivarens hem Mobil i hemmiljöMobil inomhus i verksamheter Mobil utomhus Bild/ video Data /SMS Tal / Säker identifiering av användare särskilt boende

41 MI-forskning... Mobila IT-system för hemsjukvård Annan vårdare Egen vårdare Signera planerad aktivitet Signera plan Klassifikationshan terare Agenthanterare Skapa planerad aktivitet Vård- och omsorgsperson Dokumentera utvärderingsresultat Förhållande hanter are Generera utvärderingsunderlag Skapa plan Patienthanterare Plan/aktivitets/ kontakthanterare Utvärdera plan

42 MI-forskning... Mobila IT-system för avancerad hemsjukvård MobiSams-projektet Hälso och sjukvård i SLL GVDBat och Portal Mobilitet Samverkande hemsjukvård (WW) Sams MobiSams Mobila applikations Komponenter Mobila tjänster. - - Kommunikationsnivå -

43 MI-forskning... Mobila IT-system för avancerad hemsjukvård MobiSams-projektet

44 MI-forskning... Mobila IT-system för avancerad hemsjukvård MobiSams-projektet

45 MI-forskning... Managementstöd/riskvärderingssystem inom tandvård (DentiGroup) –Samarbetsprojekt mellan KI/LIME, privata tandläkare, tandvårdsforskare och företag –Två delar: 1 Modell för riskvärdering/management 2 Datorbaserat system

46 MI-forskning... Managementstöd/riskvärderingssystem inom tandvård (DentiGroup) –1: Den nivågrupperade modellen –2: DentiGroup-systemet

47 MI-forskning... Managementstöd/riskvärderingssystem inom tandvård (DentiGroup) –1: Den nivågrupperade modellen

48 MI-forskning... Managementstöd/riskvärderingssystem inom tandvård (DentiGroup) –1: Den nivågrupperade modellen

49 MI-forskning... Managementstöd/riskvärderingssystem inom tandvård (DentiGroup) –2: DentiGroup-systemet

50 MI-forskning... Managementstöd/riskvärderingssystem inom tandvård (DentiGroup) –2: DentiGroup-systemet

51 MI-forskning... Managementstöd/riskvärderingssystem inom tandvård (DentiGroup) –2: DentiGroup-systemet

52 MI-forskning... Managementstöd/riskvärderingssystem inom tandvård (DentiGroup) –2: DentiGroup-systemet

53 MI-forskning... Managementstöd/riskvärderingssystem inom tandvård (DentiGroup) –Forskningsfrågor: Hur bygga en riskmodell som fungerar i allmäntandvård? Och som skall fungera/förstås för/av både tandläkare och patienter? Hur konstruera ett datorbaserat hjälpsystem? Hur länka detta till de dåliga journalsystem som finns? Programmering Validering/Kvalitetskontroll Klinisk utvärdering?

54 MI-forskning... Avancerade simuleringssystem för lärande och behandling

55 MI-forskning... Att forska – vad är det och hur går det till? –Begrepp – forskning – doktorand – disputation –Varför börja? –Hur lång tid tar det? –Är det kul? Eller blir jag bara en nörd? –Tjänar jag mer o/e får jobb lättare om jag har disputerat? –Hur börja? –Exjobb!!!


Ladda ner ppt "Uno Fors Leg. Tandläkare Universitetslektor i medicinsk pedagogisk simulering Prefekt Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik, LIME."

Liknande presentationer


Google-annonser