Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

AGENDA dag 4 08.30 – 15.30 Repetition dag 3 Fas 1 + 2 Forskning och MITI Att lära sig MI Förändringsplan Kollegial handledning Nätverk Norrbotten Övningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "AGENDA dag 4 08.30 – 15.30 Repetition dag 3 Fas 1 + 2 Forskning och MITI Att lära sig MI Förändringsplan Kollegial handledning Nätverk Norrbotten Övningar."— Presentationens avskrift:

1 AGENDA dag 4 08.30 – 15.30 Repetition dag 3 Fas 1 + 2 Forskning och MITI Att lära sig MI Förändringsplan Kollegial handledning Nätverk Norrbotten Övningar Fm fika 09.30 - 10.00 Lunch 12.00 – 13.00 Em fika 15.00 - 15.30 Fm fika och em fika är avgiftsfritt. Lunch betalar var och en själva.

2 Tecken på att personen är beredd till förändring Minskat motstånd Mindre diskussion kring problemet Mer förändringsprat Frågor rörande förändringen Föreställning om förändringen Experimenterande Övervägande och Beslut © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

3 Avslutning av Fas 1 Fas 1 kan vara ett långsamt och tungt arbete – lite som att klampa uppför ett berg med snöskor på När väl detta tunga arbete gjorts, så kan kanske Fas 2 fortlöpa mycket lättare, som att skidra nerför berget på andra sidan På toppen av berget är det viktigt att uppmuntra klienten att följa med nedför på andra sidan, istället för att stanna upp och kanske bestämma sig för att ta sig ned samma väg tillbaka. Att gå i gamla fotspår När man kommit till Fas 2 kan man tycka att det mesta av MI-arbetet slutfört men kom ihåg att motivation är färskvara! Det finns risker på vägen ned och terapeuten/rådgivaren kan fungera som vägvisare Klienten kan också bestämma sig för att fortsätta ensam © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

4 BESLUTSFAS Uppmärksamma tecken på förberedelse till förändring Summera Vad blir nästa steg ? Meny av råd och information Förändringsplan Stärk beslutsamheten att förändras Övergå till handling © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

5 Inledning av Fas 2 Rekapitulering - Summering av nuvarande situation Nyckelfrågor - Öppna frågor som lockar fram vad klienten vill och önskar göra i framtiden Att ge information och råd - När klienten ber om det, eller med personens tillåtelse - Ge information om många val – ge klienten valmöjlighet © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

6 Risker i Fas 2 Att man underskattar ambivalensen För högt ställd förändringsplan/ expertfällan Otillräckligt styrning/stöd © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

7 MITI 3.0 Motivational Interviewing Treatment Integrity 3.0 MITI är: ett mätinstrument som används för att mäta graden av Motiverande Samtal i en behandling ett sätt att få strukturerad återkoppling för att förbättra sin tillämpning av Motiverande samtal ett instrument för att mäta behandlar/rådgivarbeteende

8 Att bygga ett hus utan en plan kan ge varierande resultat…

9 Långsiktig plan: Grundkurs 4 dagar Läsa litteratur i ämnet Spela in och lyssna på egna inspelningar Koda band på Kodningslabbet Handledning av något slag Gå med i nätverk av handledningsgrupper Grunden: Kommunikationsfärdigheter Förenligt/oförenligt med MI MI-andan/Icke värderande förhållningssätt Reflektivt lyssnade: Bekräftelse Öppna frågor Reflektioner Sammanfattningar Principerna: Uttrycka empati Utveckla diskrepans Följa med i motstånd Stöd tilltro till egen förmåga Fortsatt träning Handledning Kodning/Feedback Implementering © A-C Lidfors & T Antonisen 2110

10 Värderingar – ”vad är viktigt i ditt liv”? Vad är skillnaden mellan åsikt och värdering? Det är oftast svårt att formulera sina värderingar, ”Värderingskort” kan vara ett hjälpmedel

11 Steg i Förändringsplan 1. Att sätta mål 2. Att överväga förändringsalternativ 3. Att komma fram till en plan 4. Att locka fram ett åtagande © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

12

13

14 © Ann-Charlott Lidfors & Tove Antonisen Ett alternativ för effektivare implementering av MI inom den egna verksamheten

15 Syfte med kollegiala handledningsgrupper Få kollegialt stöd Upprätthålla kompetensen Utveckla kompetensen Följa kunskapsutvecklingen Underlätta implementeringen Ingå som en viktig del i kvalitetssäkringen och kvalitets- utvecklingen © Ann-Charlott Lidfors & Tove Antonisen

16 Arbetsmetoder En välfungerande kollegial grupp kan utgöra basen för fortbildning och kvalitetsutveckling Gruppen identifierar nya utvecklings- och utbildningsbehov Gruppen lägger vanligtvis upp en plan för det kommande arbetet Gruppen arbetar endast med professionella frågor och undviker organisatoriska och fackliga frågor © Ann-Charlott Lidfors & Tove Antonisen

17 Vara intresserade av gruppbaserad fortbildning Ge gruppens möten hög prioritet Ansvara för att, tillsammans med övriga gruppmedlemmar driva arbetet framåt Bidra med kunskap och erfarenhet Stödja kollegor Delta i diskussionen Anmäla förhinder i god tid till gruppledaren Gruppmedlemmarnas ansvar © Ann-Charlott Lidfors & Tove Antonisen

18 Gruppledarens ansvar Ansvara för tid, plats och lokal Hjälpa gruppen att hålla fast vid sina beslut Delta i MI-handledning Föra gruppens frågeställningar till handledningen Återföra information till gruppen från handledningen Tillsammans med övriga gruppmedlemmar se till att gruppens möten dokumenteras Verka för att gruppen själv utvärderar sitt arbete © Ann-Charlott Lidfors & Tove Antonisen

19 Exempel på teman Falldiskussioner Ämnesdiskussioner Ömsesidiga svårigheter Litteraturgenomgång Referat från tidskrifter och artiklar Lyssna på inspelade samtal Rollspel Se på filmer med MI-samtal m.m. © Ann-Charlott Lidfors & Tove Antonisen

20 Dokumentation Det är att rekommendera att varje möte dokumenteras skriftligt med exempelvis: Närvaro Agenda Avverkade ämnen Planering inför nästa möte Denna information kan sedan skickas ut till deltagare som inte varit närvarande vid gruppens möte © Ann-Charlott Lidfors & Tove Antonisen

21 ”Stordagar” 1 ggr/termin Nätverket + terminens nyutbildade Ca. 80 platser Tema Fokus är implementering © A-C Lidfors & T.Antonisen 2008

22 Gruppledarhandledning 1 ggr/termin Heldag för alla aktiva MI-utövare 1 ggr/termin Handledning via Lars Forsberg Karolinska Inst. 2 ggr/termin Handlednings grupper med sammankallande gruppledare träffas ca. varannan vecka ute i länet. © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007 © A-C. Lidfors & T. Antonisen 2007

23 Gruppledarträffar Varje grupp har en gruppledare. Gruppledarens ansvar är att vara sammankallande och vår länk till gruppen Gruppledaren har inget handledaransvar De förmedlar information åt båda håll. Uppgiften cirkulerar oftast i grupperna Vi träffar gruppledarna 1 gång per termin Vi får en kort rapport om vad gruppen arbetar med och handleder dem i hur de kan gå vidare – tex lär ut nya övningar, litteratur etc. Agendan bestäms tillsammans utifrån behov och önskemål © A-C Lidfors & T.Antonisen 2008

24 26 grupper © A-C Lidfors & T.Antonisen 2008 MI-nätverket i Norrbotten

25 Tack för ert aktiva deltagande under dessa utbildningsdagar Vi ser fram emot att återse er i vårt nätverk © Hanna Lidfors


Ladda ner ppt "AGENDA dag 4 08.30 – 15.30 Repetition dag 3 Fas 1 + 2 Forskning och MITI Att lära sig MI Förändringsplan Kollegial handledning Nätverk Norrbotten Övningar."

Liknande presentationer


Google-annonser