Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Implementering Det slutliga resultatet av ett implementeringsarbete bestäms av interaktionen mellan - de som vill introducera metoden - tänkta användare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Implementering Det slutliga resultatet av ett implementeringsarbete bestäms av interaktionen mellan - de som vill introducera metoden - tänkta användare."— Presentationens avskrift:

1 Implementering Det slutliga resultatet av ett implementeringsarbete bestäms av interaktionen mellan - de som vill introducera metoden - tänkta användare - den nya metoden - omständigheter som råder

2 Boktips Curriculum-Based Motivation Group
A Five Session MI Group Intervention Ann Fields Hollifield Associates 2004

3 MI för gruppverksamhet
Motivationscirkeln Ambivalenskorset Alternativt beteende Värderingar Levande linjal

4 Motivationscirkeln Genomgång av cirkeln
Diskussion om hur vi är funtade angående förändringar Deltagarna får var sin motivationscirkeln och bli ombedda att pricka in var dem befinner sig (glöm inte att specificera ett målbeteende!) just nu.

5 Ambivalenskorset Att identifiera ett gemensamt målbeteende
Att ”brain storma” Att varje deltagare fylla i sitt eget kors.

6 Alternativt beteende ”Let’s Do It Lista” Problemlösning

7 Värderingar Lista av värderingar
Varje kursdeltagare väljer 6 stycken som är mycket viktiga.

8 Levande linjal

9 Protokoll: första steget?
Bekräftelse Empati: acceptans av person/lyhördhet/värme Frågor: slutna – öppna; utvecklande Reflektivt lyssnande Summeringar MI-anda: framkallande stil 14. Undvikande av förhållningssätt som är oförenliga med MI. Var det ett bra samtal?

10 Att bilda och motivera en MI grupp
Mandat från arbetsledning Mål Innehåll / dagordning

11 Mandat från arbetsledning
Tidsram, frekvens mm. Vem ska vara med? Lokal Utrustning, material Ekonomi

12 Mål Vad ska vi åstadkomma? Positiva, konkreta och mätbara.
Utvärdering?

13 Dagordning BÖRS Kerstins samtal 1,2,3 övning ? ?

14 Motivationscirkeln Återfall För- begrundande Bibehållande Begrundande
Handling Förberedelse

15 Motiverande Samtal – En Sammanfattning
Bekräfta Öppna frågor Reflektioner Sammanfattningar Skalfrågor Ambivalensutforskning U-E-U Menyer Diskrepans Rulla med motstånd Argumentera inte Kompetenskänsla Empati Motiverande samtalsanda – Principer – Metoder Samarbete Locka fram Autonomi Efter idé av Viv Mumby


Ladda ner ppt "Implementering Det slutliga resultatet av ett implementeringsarbete bestäms av interaktionen mellan - de som vill introducera metoden - tänkta användare."

Liknande presentationer


Google-annonser