Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att jobba med för MI gruppen (info)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att jobba med för MI gruppen (info)"— Presentationens avskrift:

1 Att jobba med för MI gruppen (info)
Introduktion av nya deltagare från Salem och Södertälje Regional träff för metodstödjare hösten 2011 – beslut om datum i Salem, 6 oktober Ann-Sofie Nordenberg Peter Wirbring Grupprocesser, en person MI utbildningar under 2011 (Metodstödjare+ MI Grund 1 Salem, sedan kolla med Maggan) MI metodstödjarutbildning – förslag till innehåll från Steve (inte klart) 15 maj Uppgradering av KNUT3 och/eller regional ansökan (Inger rapporterar) LEDNINGSGRUPPEN/INTERNATET POLITIKERNIVÅN Charter exempel (motsägelsen FSS) Spela upp en scen

2 Att jobba med för MI gruppen (uppföljning)
Uppföljning MI grupper och implementering (rapport från delprojektledare) CHEFERNA FRÅGA OM BANDNINGEN, HUR MÅNGA SKICKAR IN, VARFÖR SKICKAR DE INTE IN, STÖD???? Sundbyberg, introduktion, bistånd, vägledning & arbete, PV (1 grupp blandad, 3 grupper blandat,startat upp, 1 ggr/månad, roligt, positivt, (2 av 4 har börjat skicka in) Problem med målbeteende. 10 minuter skicka in, andra får skicka, olika nivåer i grupperna, hur mycket kan man träna, hög nivå för vissa, och andra som kan, nivågruppering, Metodstödjarens roll, vilka vill metodstödjarna sitta med, vilka vill de ha de med lite mindre kunskap??) Salem, in direkt, Arbetsmarknadsenheten, Praktiska verksamheter, kamratgrupp) Nynäshamn, (tvärgrupper, blandar enheter, inblick i varandras arbete, alla har kommit igång med grupper - 2 grupper per person, ringa runt och prata med folk, öppen grupp för deltagare – spatiala dimensionen, stödjarnas förhållningsätt. Öppen grupp. 7 stödjare, försöker få med AF…., all sitter samtidigt, Efter LUM går vi till grupperna, blandade grupper, Avvikelsrapportering, Individuell plan+ deltar i grupp, Värdegrundsfrågor inte bara teknik!!!, FYRFÄLTAREN) SÖDERTÄLJE- En grupp med 5 personer, stödjare träffas med regelnundetn, samma på FSS, träffas allihopa , 4 grupper igång på AME, protokoll, följa upp slarvas med den delen ?????, skriver för hand….., handskrivet, kopior, 4 träffar innan semestrararna, fungerat hyggligt, 6 personer i varje grupp, nöjda med träffarna, hur duktiga är de att driva grupp, ) FIA grupperingen, ???) FIA har metodstördjare…..) Uppföljning av MI chefsdag och implementering (rapport från delprojektledare) Sundbyberg- vad har hänt, från sedan MI chefsdag, konsekvenser……(LUG???) Södertälje – vad har hänt ???? Salem ???- vad har hänt??? Nynäshamn ??? Ros på APT Vill de ha hjälp med implementeringsplan?? Fick inte vad man förväntat sIg? Vad är er roll? MI kodning – uppföljning i kommunerna Tvåstegsraket – Enklare kodning + KI kodning, 10 minuters kodning MI kodningen – målbeteenden och återkoppling (Anne, Nynäs håller i) Beteendenivå…..konkretat exempel, aktivitet insats kontra målbeteende, ta upp med Steve. Delar upp konkret, vilka steg använder vi oss av. GODA SAMTALET, kopplat till metodens 8 steg….. Vad skulle man kunna använda!!!! Konkreta exempel…. Komma på användningsområden…… Utmaningar i MI arbetet inför hösten 2011 och under 2012 med eller utan uppgradering. Att hålla det vid liv om inte någon är ansvarig Att få igång arbetet Vad händer om metodtsökdhare och projektledarna slutar Att få det att fastna så att det blir en del i det ordinarie arbetet (strukturkapitlaet) Att få arbetsorganisationer, medarbetaerna mmotivationnen är hög, organisatioriska verkligheten Att få utrymme, hur kan jag jobba med 60 ärenden, att vara metodstödjare och att skicka in samtal Varför gå på utbildning, när jag sedan inte kan använda det Väcka cheferna- Få igång, hålla vid liv STRUKTURPLAN, HUR SER DEN UT!! Att inte skikcka på kurs om det inte leder till npågot.

3 Manualen Klarspråk Illustrationer Citat

4 Introduktion Syftet med manualen att ge vägledning för metodstödjare för MI och chefer Kort presentation av KNUT3 Tacka dem som bidragit

5 1. Inledning – vad är MI? 1.1 MI internationellt 1.2 MI i Sverige
1.3 MI i KNUT Hur gör vi i olika kommuner, på olika enheter?? 1.4 Centrala begrepp

6 2. Genusperspektiv Kort genomgång av forskning om genus och samtal

7 3. Utbildning 3.1 MI Grundutbildning 3.2 MI Fortsättningsutbildning
Målgrupper: Mål: Att få en förståelse om MI som förhållningssätt osv….. Innehåll: Motivationscirkeln, vägledande principer i MI….. 3.2 MI Fortsättningsutbildning 3.3 MI Metodstödjarutbildning 3.4 MI Chefsutbildning 3.5 MI kodning – MICLab

8 4. MI grupper 4.1 Rollen som metodstödjare 4.2 Pedagogik och inlärning
4.3 Teman och verktyg för möten 4.4 Uppföljning Mötesmall MI grupper Mötesmall grupper med metodstödjare

9 Teman och verktyg för möten
TEMA 1: ÖPPNA FRÅGOR TEMA 2: BEKRÄFTELSER TEMA 3: SAMMANFATTNINGAR TEMA 4: AMBIVALENS OCH DISKREPANS TEMA 5: REFLEKTION, REFLEKTIVT LYSSNANDE OCH FÖRMEDLA FÖRSTÅELSE TEMA 6: MOTSTÅND TEMA 7 FÖRÄNDRINGSPRAT

10 Ex: TEMA 1: ÖPPNA FRÅGOR VERKTYG: Exempel 1: Lathund öppna frågor
Hur frågor Hur tänkte du…. Exempel 2: Övning med slutna och öppna frågor Tema: Öppen fråga Sluten fråga Exempel 3 Gissa på påståenden  REFERENSER: WEBB:

11 5. MI kodning 5.1 MICLab Karolinska Institutet
5.2 Förutsättningar för kodning Målbeteende Grupper Myndighetsutövning Samtal med tolk 5.3 Sekretess Klienter Medarbetare

12 Metodstödjargruppen steg 1
Process Metodstödjargruppen steg 1 Lyssna själv Egen bedömning MITi STEG 1 Lyssnar i gruppen Feedback MITI Steg 2 Kodningsprotokoll/skriftlig feedback Lyssna igen

13 6. Uppföljning brukare Bemötande: Hur upplevde du XX bemötande? (Mycket dåligt, Dåligt, Mindre Bra, Ganska Bra, Bra, Mycket Bra) Delaktighet: Hur delaktig kände du dig under samtalet? (Inte alls, I mycket liten utsträckning, I viss utsträckning, I stor utsträckning) Förändring: Hur har samtalet påverkat din egen planering? (Inte alls, I mycket liten utsträckning, I viss utsträckning, I stor utsträckning)

14 7. Implementering 7.1 Chefernas roll 7.2 Metodstödjarnas roll
7.3 Medarbetarnas roll

15 Referenser Webbplatser Litteratur


Ladda ner ppt "Att jobba med för MI gruppen (info)"

Liknande presentationer


Google-annonser