Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 Premier för ITP och SOK 11 november 2015. Möte för löneadministratörer 11 nov 2015  Pensionsavtalet (ITP 1) – lägesrapport  Karriär- och omställningsavtalet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 Premier för ITP och SOK 11 november 2015. Möte för löneadministratörer 11 nov 2015  Pensionsavtalet (ITP 1) – lägesrapport  Karriär- och omställningsavtalet."— Presentationens avskrift:

1 1 Premier för ITP och SOK 11 november 2015

2 Möte för löneadministratörer 11 nov 2015  Pensionsavtalet (ITP 1) – lägesrapport  Karriär- och omställningsavtalet (SOK) – lägesrapport  Förberedelser för inbetalning till Collectum  Förberedelser för inbetalning till SOK-stiftelsen  Förberedelser för reservation av medel för 2016 2

3 Nytt system för pension och omställning  Kollektivavtalen gäller från 1 januari 2015  Pensionspremier betalas in retroaktivt (december)  Sjukförsäkring och gruppliv gäller retroaktivt  OBS! VD omfattas inte av kollektivavtalen – pension och försäkring måste avtalas individuellt  SOK-premier betalas in retroaktivt (december) 3

4 Faktisk total kostnad 2015 Gamla systemet(< 5 år till pension + sjuka) Pisa/AIP 64 mkr Nya systemet (> 5 år till pension) ITP1106 mkr Tilläggspremier för systemskiftet 16 mkr Omställningsavg + löneökning dansare 44 mkr Total kostnad 2015: 230 mkr Jfr tidigare system:300 mkr ”Frigjorda medel” fördelas av KUR: 60 mkr 4

5 Lönehöjning för dansare Dansare som byter pensionssystem  Lokal lönepott på 10 % fördelas 2015  Hanterades i verksamheten vid lönerevision 2015 Dansare som ligger kvar på Pisa/AIP  Löpande avsättning 13 % till SOK (upp till 44 års ålder)  Hanteras via SOK-stiftelsen så snart möjligt  Nyanställda efter 1 januari 2015? 5

6 Tjänstegrupplivförsäkringen (TGL)  Regleras via ITP-avtalet från 1 januari 2015  Avslutas hos Fora  Val av försäkringsgivare:  Alecta (hanteras av Collectum)  Andra försäkringsgivare (anmälas separat) 6

7 Nytt pensionsavtal Avgiftsbestämt pensionsavtal (ITP 1)  Premie 4,5 % under och 30 % över taket  Intjänande från 18 år till 65 år  Sjukskrivna/övergångskull kvar i Pisa/AIP  Sjukförsäkring  TGL Tilläggspremier för systemskiftet (SvS-PTK)  Födelseårsbaserade (födda 1955-1972)  Gäller för alla yrkesgrupper  Upphör efter år 2037 Extrapremie för skådespelare m.fl. (SOK-avtalet)  Premie 2 % på hela lönen  Intjänande från 18 år till 60 år 7

8 Praktiska pensionsfrågor – chefer VD omfattas inte – kräver individuellt avtal  Möjligt att ansluta till ITP 1 grundpremier (4,5 + 30%)  Möjligt avtala om samma tilläggspremier som SvS-PTK  Möjligt avtala om andra kompletterande premier  OM ITP – inkluderar sjukförsäkring och TGL (ej retroaktivt)  Avtal tecknas mellan VD och ägare/styrelse Chefer som tidigare hade 60 års pensionsålder  Systemskiftet innebär 65 års pensionsålder för alla  Omräkningspension kompenserar för tid före 2015  Möjligt avtala om framtida kompletterande premier 8

9 Praktiska pensionsfrågor – sjukskrivna Sjukskrivna vid övergången kvar hos SPV  Anmäls till Collectum när 100 % friska  Arbetsgivare betalar utfyllnad upp till 180 dagar  Statliga systemet gäller (utfyllnad efter ett år) Sjukskrivningar på ITP efter 1 januari 2015  Arbetsgivaren betalar utfyllnad upp till 90 dagar  ITP-systemet betalar utfyllnad från dag 91 –  Ändring i riksavtalen kommer under hösten 9

10 Praktiska pensionsfrågor – administration  Pensionspremier betalas till Collectum  Teckna pensioneringsavtal + avtal för internetkontor  Branschen följer regelverket för ITP 1 (ITP-nämnden)  Tolkningsfrågor Svensk Scenkonsts avtal (SvS/PTK) 10

11 Praktiska pensionsfrågor – administration  Månadsbetalningar av ITP-grundpremien (4,5%+30%)  Månadsbetalning sjukförsäkring, premiebefrielse  Årsbetalning i efterskott av tilläggspremien (tabell)  Premietillägg vid sen betalning gäller ej 2015  Skådespelare m.fl. särskild plan inklusive 2 % (den extra premien enligt OK-avtalet) 11

12 Praktiska pensionsfrågor – avgifter  Högre premie (30 %) över taket 36 313 kr/månad  Undvik höga engångsutbetalningar  Grundbelopp (ändrad periodisering = anställningstid?) 12

13 Praktiska pensionsfrågor – avgifter  Grundregel: Kontant utbetalt lön & tillägg till lön – JA Utbetalda ersättningar – NEJ Regel i kollektivavtal– ?  Traktamente vid pjäskontrakt (NEJ enligt KA)  Upphovsrättsliga ersättningar (NEJ, OM tydligt angivet)  Instrumentlönetillägg (JA)  Övriga exempel, frågor från mail & publiken 13

14 Praktiska pensionsfrågor – avgifter Lönedokument – bilaga till handbok ITP 1 (blanketter, trycksaker)  Löneslag  Information om löneslag  Pensionsmedförande i ITP 1 ja/nej www.collectum.se 14

15 Nytt omställnings- & karriärväxlingsavtal  Endast för konstnärliga yrkesgrupper  Avgiftsbestämt  Behovsanpassat  Återbetalning till arbetsgivare vid utebliven omställning  Premie 10 % för dansare som ej får lönehöjning 2015 15

16 Omställnings- och karriärväxlingsavtal Dansare och sångare (omställning för 100 %)  Avgift 26 %  Ekonomiskt stöd (3 år 90 %)  Aktivt stöd (studier, praktik, näringsverksamhet) Musiker (omställning för 10 %)  Avgift 2 %  Ekonomiskt stöd (2 år 85 % eller 75 %)  Aktivt stöd (studier, praktik, näringsverksamhet) Skådespelare, regissörer m fl  Extra pensionspremie 2 % (betalas till Collectum)  Kopplat till undantag från LAS i kollektivavtalet 16

17 Praktiska frågor omställningsavtalet  Stiftelse anmäld för registrering till Länsstyrelsen  Styrelse 8 ledamöter från SvS, TF och Symf  Ordförande Ulrika Holmgaard (vd SvS)  Premier för 2015 betalas in så snart möjligt (hösten 2015)  Start för omställningsstöd 2016  Samverkan med Trygghetsrådet TRS 17

18 Mer information  www.svenskscenkonst.se www.svenskscenkonst.se  www.collectum.se www.collectum.se  www.spv.se www.spv.se  www.ptk.se www.ptk.se 18


Ladda ner ppt "1 Premier för ITP och SOK 11 november 2015. Möte för löneadministratörer 11 nov 2015  Pensionsavtalet (ITP 1) – lägesrapport  Karriär- och omställningsavtalet."

Liknande presentationer


Google-annonser