Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pension och omställning  Dessa bilder kan användas vid interna möten med styrelser och personal.  Som underlag för en muntlig presentation se aktuell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pension och omställning  Dessa bilder kan användas vid interna möten med styrelser och personal.  Som underlag för en muntlig presentation se aktuell."— Presentationens avskrift:

1 Pension och omställning  Dessa bilder kan användas vid interna möten med styrelser och personal.  Som underlag för en muntlig presentation se aktuell information på bland annat ”Frågor och svar om pensionsförhandlingarna" som uppdateras löpande.  Vid övriga frågor kontakta Svensk Scenkonsts kansli. 1

2 2 Pension & omställning - systemskifte för branschen 2015

3 Branschen behöver ett systemskifte  Dagens system är oförutsägbart orättvist & omodernt  Dyra och ojämna premier skadliga för verksamheten  Premier till frilansare ger inga förmåner före 65  Systemet ger inget stöd för omställning/karriärväxling  Trots höga kostnader säkras inte konstnärlig kvalitet 3

4 Regeringens besked i pensionsfrågan  Statliga pensionssystemet ska avvecklas från 2015  Kollektivavtal ska ersätta det statliga systemet  Arbetslinjen gäller – pensionsåldern ska höjas  Omställningsstöd ska ge hög konstnärlig kvalitet 4

5 Regeringens besked i pensionsfrågan  Ramarna för det nya systemet är 180 mkr  På sikt ska 120 mkr frigöras från pensionssystemet  Frigjorda medel ska stanna i scenkonstbranschen  Frigjorda medel ska ge kvalitetsstärkande åtgärder  Politikerna beslutar om frigjorda medel 5

6 Regeringens besked om ekonomiska ramar  Dagens kostnad (PISA* + AIP**):300 mkr  Framtida kostnad: 180 mkr - Tjänstepension : 150 mkr - Omställningsstöd: 30 mkr  Frigjorda medel:120 mkr - Övergångskostnader mkr - Kvalitetsförstärkningar mkr 6

7 Svensk Scenkonsts syn på beskeden  Hög tid att branschen får ett nytt pensionssystem  Bra att inbetalade PISA-premier omvandlas till fribrev  Bra att dagens anslag på 300 mkr stannar inom scenkonsten  Ramen på 180 mkr tillräcklig för branschens behov  Högre kostnader garanterar inte högre konstnärlig kvalitet  Dyrare avtal riskerar att inte täckas av framtida anslag  Analys krävs före omfördelning av frigjorda medel 7

8 Fackens syn på beskeden  Hög tid att branschen får ett nytt pensionssystem  Bra att inbetalade Pisapremier omvandlas till fribrev  Bra att dagens anslag på 300 mkr stannar inom scenkonsten  Ramen på 180 mkr för det nya systemet ifrågasätts  Krav på dyrare avtal för fortsatta anställningsförmåner 8

9 Vilka berörs av systemskiftet? Ett 60-tal statligt finansierade institutioner går på PISA-förordningen personer omfattas av dagens system (enligt SPV) av dessa har idag 65 års pensionsålder har idag lägre pensionsålder än dansare med pensionsålder sångare med pensionsålder skådespelare med pensionsålder regissörer, länsmusiker, teaterchefer m fl med pensionsålder dirigenter, musiker vid symfoniorkestrar m fl med pensionsålder 63 9

10 Hur påverkas arbetsgivarna?  PISA och AIP fortsätter att gälla i fem år för övergångsgrupp  Nytt pensionsavtal från 2015  Nytt omställningsavtal senast från 2020  Lägre totala pensionskostnader (- 60 mkr år 2015)  Mer förutsägbara kostnader (avgiftsbestämt system)  Inga kostnader för sjuklön från dag 91 10

11 Hur påverkas de anställda?  < 5 år till pension – kvar i gamla systemet (PISA + AIP)  Nytt pensionsavtal i linje med övriga arbetsmarknaden (65 år)  Intjänad statlig pension före 65 – fribrev*  Förväntad statlig pension efter 65 – fribrev*  Karriärväxling före 65 – tidsbegränsat omställningsstöd  Sjuklön även efter 180 dagars sjukskrivning 11

12 Vem gör vad i systemskiftet?  Socialdepartementet – förordning om PISA-avveckling  SPV – system för fribrev för intjänade förmåner  Regeringen – beslut om datum för avveckling av PISA  Kulturdepartementet – direktiv till Kulturrådet  Riksdagen – beslut om anslag i budget  Svensk Scenkonst/PTK – kollektivavtal för nytt system 12

13 Detta gör Svensk Scenkonst  Analyserar branschens behov  Tar fram förslag på framtida kollektivavtalslösningar  Utreder administrativa lösningar för nya avtal  Leder avtalsförhandlingarna med motparterna  Bevakar frågan om ”frigjorda medel”  Informerar internt och externt 13

14 Detta vill Svensk Scenkonst Det nya systemet för pension och omställning ska:  Ge förutsägbara kostnader för arbetsgivarna  Ge rättvisa pensions- och omställningsvillkor  Bidra till hög konstnärlig kvalitet inom scenkonsten  Vara långsiktigt ekonomiskt hållbart 14

15 Svensk Scenkonsts förslag på nya avtal  Pensionsavtal motsvarande ITP 1* = avgiftsbestämt  Försäkringar i enlighet med ITP-systemet  Aktivt omställningsstöd till alla konstnärliga grupper  Ekonomiskt omställningsstöd till dansare och sångare  Långtidskontrakt införs för fler konstnärliga grupper 15

16 Effekter av de nya avtalen  Pensionsåldern likställs med övriga arbetsmarknaden  Unikt stöd för karriärväxling av konstnärliga skäl  Frilansare får samma förmåner som fast anställda  Möjligheten till visstidsanställningar utökas  Långtidssjukskrivna får längre ersättning (>180 dagar)  Arbetsgivarnas kostnad för sjuklön borta från dag 91 16

17 Hinner förhandlingarna bli klara i tid?  Beslut krävs om avveckling av PISA-förordningen  Förhandlingarna väl förberedda sedan 2013  Förhandlingstider utsatta till och med december  Administration av pensionsavtalet redo från 1/  Omställningsavtalet kan slutförhandlas efter årsskiftet 17

18 Vad händer om nya avtal inte är klara 2014?  Förhandlingarna fortsätter tills avtal träffats  Pensionsavtalet AIP gäller tillsvidare (4,5 %) (sämre förmån för de anställda än SvS förslag)  Omställningsbehovet täcks av PISA till 1/ (mindre tid bygga upp buffert i nytt system) 18

19 Vad händer med ”frigjorda medel”?  Beslutas i budgetar för kommande år  Omfördelning kräver föregående analys:  Vad blir effekterna av systemskiftet lokalt?  Vem äger frigjorda medel?  Svensk Scenkonst fortsätter att bevaka frågan 19

20 Vad händer om systemskiftet skjuts upp?  Branschen fortsätter att lida av dåligt system  Förhandlingar utan slutmål tappar tempo  Beräkningar som gjorts 2014 blir inaktuella  Reformutrymme för kvalitetsförstärkningar uteblir  Svensk Scenkonst fortsätter att arbeta för ETT BÄTTRE PENSIONSSYSTEM FÖR BRANSCHEN 20

21 Aktuell information  Avtalsutkast  Förhandlingsfakta  Frågor och svar  Analys ekonomiska ramar  Analys frigjorda medel  Pressmeddelanden  Medlemsinformation frågor 21


Ladda ner ppt "Pension och omställning  Dessa bilder kan användas vid interna möten med styrelser och personal.  Som underlag för en muntlig presentation se aktuell."

Liknande presentationer


Google-annonser