Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Pension och omställning  Dessa bilder kan användas vid interna möten med styrelser och personal.  Som underlag för en muntlig presentation se aktuell.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Pension och omställning  Dessa bilder kan användas vid interna möten med styrelser och personal.  Som underlag för en muntlig presentation se aktuell."— Presentationens avskrift:

1 Pension och omställning  Dessa bilder kan användas vid interna möten med styrelser och personal.  Som underlag för en muntlig presentation se aktuell information på www.svenskscenkonst.se, bland annat ”Frågor och svar om pensionsförhandlingarna" som uppdateras löpande. www.svenskscenkonst.se  Vid övriga frågor kontakta Svensk Scenkonsts kansli. 1

2 2 Pension & omställning - systemskifte för branschen 2015

3 Branschen behöver ett systemskifte  Dagens system är oförutsägbart orättvist & omodernt  Dyra och ojämna premier skadliga för verksamheten  Premier till frilansare ger inga förmåner före 65  Systemet ger inget stöd för omställning/karriärväxling  Trots höga kostnader säkras inte konstnärlig kvalitet 3

4 Regeringens besked i pensionsfrågan  Statliga pensionssystemet ska avvecklas från 2015  Kollektivavtal ska ersätta det statliga systemet  Arbetslinjen gäller – pensionsåldern ska höjas  Omställningsstöd ska ge hög konstnärlig kvalitet 4

5 Regeringens besked i pensionsfrågan  Ramarna för det nya systemet är 180 mkr  På sikt ska 120 mkr frigöras från pensionssystemet  Frigjorda medel ska stanna i scenkonstbranschen  Frigjorda medel ska ge kvalitetsstärkande åtgärder  Politikerna beslutar om frigjorda medel 5

6 Regeringens besked om ekonomiska ramar  Dagens kostnad (PISA* + AIP**):300 mkr  Framtida kostnad: 180 mkr - Tjänstepension : 150 mkr - Omställningsstöd: 30 mkr  Frigjorda medel:120 mkr - Övergångskostnader 2015 60 mkr - Kvalitetsförstärkningar 2015 60 mkr 6

7 Svensk Scenkonsts syn på beskeden  Hög tid att branschen får ett nytt pensionssystem  Bra att inbetalade PISA-premier omvandlas till fribrev  Bra att dagens anslag på 300 mkr stannar inom scenkonsten  Ramen på 180 mkr tillräcklig för branschens behov  Högre kostnader garanterar inte högre konstnärlig kvalitet  Dyrare avtal riskerar att inte täckas av framtida anslag  Analys krävs före omfördelning av frigjorda medel 7

8 Fackens syn på beskeden  Hög tid att branschen får ett nytt pensionssystem  Bra att inbetalade Pisapremier omvandlas till fribrev  Bra att dagens anslag på 300 mkr stannar inom scenkonsten  Ramen på 180 mkr för det nya systemet ifrågasätts  Krav på dyrare avtal för fortsatta anställningsförmåner 8

9 Vilka berörs av systemskiftet? Ett 60-tal statligt finansierade institutioner går på PISA-förordningen 5 782 personer omfattas av dagens system (enligt SPV) 3 333 av dessa har idag 65 års pensionsålder 2 449 har idag lägre pensionsålder än 65 206 dansare med pensionsålder 41 272 sångare med pensionsålder 52 596 skådespelare med pensionsålder 59 486 regissörer, länsmusiker, teaterchefer m fl med pensionsålder 60 889 dirigenter, musiker vid symfoniorkestrar m fl med pensionsålder 63 9

10 Hur påverkas arbetsgivarna?  PISA och AIP fortsätter att gälla i fem år för övergångsgrupp  Nytt pensionsavtal från 2015  Nytt omställningsavtal senast från 2020  Lägre totala pensionskostnader (- 60 mkr år 2015)  Mer förutsägbara kostnader (avgiftsbestämt system)  Inga kostnader för sjuklön från dag 91 10

11 Hur påverkas de anställda?  < 5 år till pension – kvar i gamla systemet (PISA + AIP)  Nytt pensionsavtal i linje med övriga arbetsmarknaden (65 år)  Intjänad statlig pension före 65 – fribrev*  Förväntad statlig pension efter 65 – fribrev*  Karriärväxling före 65 – tidsbegränsat omställningsstöd  Sjuklön även efter 180 dagars sjukskrivning 11

12 Vem gör vad i systemskiftet?  Socialdepartementet – förordning om PISA-avveckling  SPV – system för fribrev för intjänade förmåner  Regeringen – beslut om datum för avveckling av PISA  Kulturdepartementet – direktiv till Kulturrådet  Riksdagen – beslut om anslag i budget  Svensk Scenkonst/PTK – kollektivavtal för nytt system 12

13 Detta gör Svensk Scenkonst  Analyserar branschens behov  Tar fram förslag på framtida kollektivavtalslösningar  Utreder administrativa lösningar för nya avtal  Leder avtalsförhandlingarna med motparterna  Bevakar frågan om ”frigjorda medel”  Informerar internt och externt 13

14 Detta vill Svensk Scenkonst Det nya systemet för pension och omställning ska:  Ge förutsägbara kostnader för arbetsgivarna  Ge rättvisa pensions- och omställningsvillkor  Bidra till hög konstnärlig kvalitet inom scenkonsten  Vara långsiktigt ekonomiskt hållbart 14

15 Svensk Scenkonsts förslag på nya avtal  Pensionsavtal motsvarande ITP 1* = avgiftsbestämt  Försäkringar i enlighet med ITP-systemet  Aktivt omställningsstöd till alla konstnärliga grupper  Ekonomiskt omställningsstöd till dansare och sångare  Långtidskontrakt införs för fler konstnärliga grupper 15

16 Effekter av de nya avtalen  Pensionsåldern likställs med övriga arbetsmarknaden  Unikt stöd för karriärväxling av konstnärliga skäl  Frilansare får samma förmåner som fast anställda  Möjligheten till visstidsanställningar utökas  Långtidssjukskrivna får längre ersättning (>180 dagar)  Arbetsgivarnas kostnad för sjuklön borta från dag 91 16

17 Hinner förhandlingarna bli klara i tid?  Beslut krävs om avveckling av PISA-förordningen  Förhandlingarna väl förberedda sedan 2013  Förhandlingstider utsatta till och med december  Administration av pensionsavtalet redo från 1/1 2015  Omställningsavtalet kan slutförhandlas efter årsskiftet 17

18 Vad händer om nya avtal inte är klara 2014?  Förhandlingarna fortsätter tills avtal träffats  Pensionsavtalet AIP gäller tillsvidare (4,5 %) (sämre förmån för de anställda än SvS förslag)  Omställningsbehovet täcks av PISA till 1/1 2020 (mindre tid bygga upp buffert i nytt system) 18

19 Vad händer med ”frigjorda medel”?  Beslutas i budgetar för kommande år  Omfördelning kräver föregående analys:  Vad blir effekterna av systemskiftet lokalt?  Vem äger frigjorda medel?  Svensk Scenkonst fortsätter att bevaka frågan 19

20 Vad händer om systemskiftet skjuts upp?  Branschen fortsätter att lida av dåligt system  Förhandlingar utan slutmål tappar tempo  Beräkningar som gjorts 2014 blir inaktuella  Reformutrymme för kvalitetsförstärkningar uteblir  Svensk Scenkonst fortsätter att arbeta för ETT BÄTTRE PENSIONSSYSTEM FÖR BRANSCHEN 20

21 Aktuell information  Avtalsutkast  Förhandlingsfakta  Frågor och svar  Analys ekonomiska ramar  Analys frigjorda medel  Pressmeddelanden  Medlemsinformation www.svenskscenkonst.se/viktiga frågor www.svenskscenkonst.se/arbetsgivarguiden 21


Ladda ner ppt "Pension och omställning  Dessa bilder kan användas vid interna möten med styrelser och personal.  Som underlag för en muntlig presentation se aktuell."

Liknande presentationer


Google-annonser