Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Olycksfallsförsäkring för nyanlända. Innehållsyta Rubrikyta Idrottens försäkringsbolag Målbilden = likartat försäkringsskydd som SF tecknat för sina spelare/ungdomar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Olycksfallsförsäkring för nyanlända. Innehållsyta Rubrikyta Idrottens försäkringsbolag Målbilden = likartat försäkringsskydd som SF tecknat för sina spelare/ungdomar."— Presentationens avskrift:

1 Olycksfallsförsäkring för nyanlända

2 Innehållsyta Rubrikyta Idrottens försäkringsbolag Målbilden = likartat försäkringsskydd som SF tecknat för sina spelare/ungdomar Förutsättningarna bygger på antagande om att ca 60.000 individer kommer att deltaga i aktiviteter under 2016. Spridda över hela landet. Integreras i klubbarna genom ett ekonomiskt bidrag som kan sökas genom DF. 2

3 Innehållsyta Rubrikyta Idrottens försäkringsbolag Hur ser ett likartat försäkringsskydd ut? Vad är ett olycksfall? Vilka delar ingår? Vilka omfattas av försäkringen? Vad kostar försäkringen? 3

4 Innehållsyta Rubrikyta Idrottens försäkringsbolag Vad är ett olycksfall? En ”kroppsskada orsakad av oförutsedd plötslig yttre händelse”. Med olycksfallsskada jämställs också kroppsskada orsakad av solsting, vridvåld mot knä, fraktur(ej stressfraktur) och avsliten hälsena. Även utan oförutsedd plötslig händelse. Ersättning lämnas inte för kroppsfel som redan fanns när skadan inträffar. Som olycksfall räknas inte kroppsskada som man tillfogar sig själv 4

5 Innehållsyta Rubrikyta Idrottens försäkringsbolag Vilka kostnader ersätts? Akutersättning för t.ex. läkarvård, läkemedel, behandling, hjälpmedel, rehabilitering, resor till och från vård och behandling. Ska styrkas med kvitto etc, men utbetalas som en schablonersättning som utbetalas med upp till 6 PBB = ca 2600 kr Tandskadekostnader i samband med olycksfall. Max 60% av PBB = ca 26.500 kr. OBS att asylsökande har väldigt låg avgift = 50 kr Skadade kläder/glasögon (ej skor) som individen bar i samband med olycksfallet ersätts om behandling av leg läkare är nödvändig. 5

6 Innehållsyta Rubrikyta Idrottens försäkringsbolag Vad menas med medicinsk invaliditet? ”ett tillstånd där det efter den akuta sjuktiden finns sådana bestående nedsättningar av kroppsfunktionen, som fastställs oberoende av ditt yrke och dina arbetsförhållanden eller fritidsintressen”. Hur fastställs den? Genom en fastställd tabell, gemensam för branchen När fastställs den? När invaliditeten inträtt, och den är fastställd, dock tidigast två år efter olycksfallet. 6

7 Innehållsyta Rubrikyta Idrottens försäkringsbolag Dödsfall som en direkt följd av olycksfall(eller vid deltagande i försäkrad verksamhet) 30.000 kr Krisförsäkring Vad är kris? Drabbas av psykisk ohälsa som en direkt följd av traumatisk händelse under försäkringstiden i form av Ersättningsbar olycksfallsskada Närvaro vid annan persons dödsfall Överfall, hot, rån, sexuellt utnyttjande eller våldtäkt 7

8 Innehållsyta Rubrikyta Idrottens försäkringsbolag Vad ersätter krisförsäkringen? Högst 10 behandlingstillfällen hos legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut Ska i förväg godkännas av Folksam Gäller inte av du drabbas av psykisk ohälsa av mobbing 8

9 Innehållsyta Rubrikyta Idrottens försäkringsbolag Avgränsningar/att vara medveten om SF har olika nivåer i ersättning, det blir inte lika Spelklar som fotbollen har ingår inte För vilka ska försäkringen gälla? Prova på verksamhet inkluderas inte, ej heller organiserad spontanidrott Projekt SvFF ”Alla är olika-olika är bra” Basket kör projektet ”Välkommen” 9

10 Innehållsyta Rubrikyta Spelklar Medicinsk rådgivning till fotbollsspelare Projekt tillsammans med Svenska Fotbollförbundet Går in i fas 2 med målbild om direktbokning Möjlighet för fler förbund att ansluta sig i framtiden 10

11 Innehållsyta Rubrikyta 11 Vårt hjärta klappar för idrott


Ladda ner ppt "Olycksfallsförsäkring för nyanlända. Innehållsyta Rubrikyta Idrottens försäkringsbolag Målbilden = likartat försäkringsskydd som SF tecknat för sina spelare/ungdomar."

Liknande presentationer


Google-annonser