Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredning föreningsstöd Falkenbergs kommun Johanna Åstrand – förenings- och bidragskonsulent Annika Nennesson – boknings- och systemansvarig Carola Andersson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredning föreningsstöd Falkenbergs kommun Johanna Åstrand – förenings- och bidragskonsulent Annika Nennesson – boknings- och systemansvarig Carola Andersson."— Presentationens avskrift:

1 Utredning föreningsstöd Falkenbergs kommun Johanna Åstrand – förenings- och bidragskonsulent Annika Nennesson – boknings- och systemansvarig Carola Andersson – administrativ chef Bild: falkenbergsff.se Bild: fvbk.nu

2 1. Inledning Falkenberg Föreningslivet Organisation 2. Översyn Bakgrund Arbetets gång Resultat 3. Politiskt uppdrag Nuläge Mål Reflektioner och lärdomar

3 Falkenberg 42 500 invånare Tillväxtkommun Evenemangsstad Turistdestination

4 Brett föreningsliv 350 registrerade föreningar 182 fick bidrag 2014 Kulturföreningar Idrottsföreningar Övriga föreningar Studieförbund 7 Elitföreningar

5 Organisation föreningsstöd Kultur- och fritidsnämnden Bidragsgivning till föreningslivet Uthyrning av kommunala lokaler, anläggningar och evenemangshall Drift av kommunalt badhus och ishall Föreningsservice Tekniska nämnden Nyttjanderättsavtal och långsiktigt underhåll för föreningsdrivna anläggningar Kommunstyrelsen Lån till föreningsägda anläggningar Elitbidrag - marknadsföring

6 2011 - 2013 Nya politiker – ökat intresse för föreningsbidrag 2013 Ny bidragschef - Förenings- och bidragskonsulent anställs Gamla bidragsregler med få formellt beslutade förändringar Traderade bidrag Utvärderingsringens konferens om översyn av föreningsstöd Oktober - Nämnden beställer översyn av Utvärderingsringen 2014 Förvaltningen arbetar med att ta fram underlag – ca 7 månader Bakgrund till översynen

7 Kontanta bidrag Vilka föreningar ska ingå? Sammanställning av de kontanta bidragen verksamhetsrelaterade och lokal/anläggningsrelaterade Investeringsbidrag – budget 2,3 mkr/år Beräkning av lokalbidragens kostnadstäckning till föreningsägda lokaler/anläggningar Uppgifter om anläggningarnas faktiska driftkostnader Jämfört med bidragsgrundande driftkostnader Översynens delar, 1

8 Subventioner Via lokalbokning Fastställa öppettider 8-22 året om?? Typer av bokning ex träning, arrangemang, läger Ta fram bruttokostnader för varje uthyrningsbart objekt Jämföra med taxor Via avtal, överenskommelser Hyresavtal mellan kommunen och föreningslivet, tex klubblokaler Driftkostnader som kommunen står för, ex hyror, kapitalkostnader Översynens delar, 2

9 Föreningarnas syn på föreningsservice Enkätundersökning om bidragsgivning och bokning Tydlighet i regler Service och bemötande Information Ändamålsenlighet Tillgänglighet Översynens delar, 3

10 Uträkning av det totala stödet per förening (subvention + kontant bidrag) Kostnadstäckning lokalbidrag 10 – 100 % Idrott vs Kultur Jämställdhet Subventionens storlek 16,5 mkr (kontant bidrag ca 13 mkr) Dokumentera och följ upp Väldigt bra föreningsservice Politiken informerar föreningslivet 4 dec 2014 ”Bidragsreglerna kommer att förändras men ingen förening kommer att drabbas negativt”… Rapportens resultat Presenterad för nämnden i oktober 2014

11 Uppdrag från kultur- och fritidsnämnden 1.Se över nämndens samlade stöd till föreningslivet i Falkenbergs kommun i syfte att ta fram förslag till nya utvecklade bidragsbestämmelser inklusive rutiner och arbetsmetoder för föreningar, förvaltning och nämnd. 2.Vara klar med utredningen under 2015 med målsättning att de utvecklade bidragsbestämmelserna ska kunna vara gällande från 2016.

12 Jobba, jobba, jobba…!!!! Inom ramen för ordinarie arbetstid Omorganisation, budgeteffektivisteringar, m.m.

13 Var står vi nu? Projektorganisation – vi + förvaltningschef Referensgrupper – föreningsliv, politiker Oförändrad budgetram Regelverket Utvärdera samtalsmodellen Lokalbidrag Taxor, avgifter, avtal System för att dokumentera och följa upp

14 Tydligare förenklade bidragsregler 2016 Information Kommunikation Kontaktcenter Arbetsmetoder E-tjänster Självservice Mål Utvecklade regler och bidrag (kr) 2017 Utreda lokalbidrag investeringsbidrag studieförbundsbidrag avtal, lokalsubventioner under 2016 Intern- kontroll

15 Starta med en översyn – få en nulägesbild och analys….. ….sedan börjar det stora arbetet! Ta reda på vad och vart ni vill (politik) Dokumentera – följ upp Ju mer grävande desto fler frågor – lätt att fastna i detaljer Flera aktörer än inom den egna nämnden/förvaltningen Planera tiden – följa projektplan Resurser – tid, pengar, olika kompetenser, nya ögon! Reflektioner och lärdomar

16 Tack för oss!


Ladda ner ppt "Utredning föreningsstöd Falkenbergs kommun Johanna Åstrand – förenings- och bidragskonsulent Annika Nennesson – boknings- och systemansvarig Carola Andersson."

Liknande presentationer


Google-annonser