Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativa driftformer vid fritidsanläggningar i Motala kommun Att tänka på: Definitioner och juridiska förutsättningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativa driftformer vid fritidsanläggningar i Motala kommun Att tänka på: Definitioner och juridiska förutsättningar."— Presentationens avskrift:

1 Alternativa driftformer vid fritidsanläggningar i Motala kommun Att tänka på: Definitioner och juridiska förutsättningar

2 Vad är möjligt och inte möjligt att lägga ut på en extern producent? •Kompetensenlig verksamhet - ett krav •Obligatoriskt kärnområde ska skötas av kommunen •Bidragsgivning •Avgifter inom det frivilliga området

3 Olika alternativa driftformer •Ägande och drift i kommunal regi •Intraprenader •”Avknoppningar” •Driftentreprenad •Föreningsdrift •Blandformer •Offentligt – Privat – Partnerskap (OPP)

4 När föreligger kommunalt huvudmannaskap? •Driftentreprenad - ja •Föreningsdrift – nej •Konsekvenser av bibehållet huvudmannaskap •Villkor vid överlämnandet av förvaltningsuppgifter till entreprenörer

5 Brukarnas villkor •Konflikter mellan olika intressen vid entreprenaddrift •Dialog mellan kommun och föreningsliv viktig när ägande- och driftformer förändras (simklubbar och andra föreningar) •Villkor för allmänheten och skolan

6 Politisk styrning och möjlighet till påverkan •Politiskt förarbete nödvändigt •Övertagande av personal, lokaler, inventarier. •Investeringar •Internt bud-kalkylmodell •Kvalitetsmål •Innehåll i förfrågningsunderlag •Helst ett kommunalt konkurrensprogram som underlag •Skillnader mellan kommunal och privat drift

7 Konkurrensfrågor •Gym, solarier och servering är kompetensenlig verksamhet och anses juridiskt OK att driva i egen regi •Tänk på prissättningen så man kan visa att verksamheten bär sina kostnader •Ibland politiska ställningstaganden att inte driva t ex gym i kommunal regi •Näringsdepartementets förslag till kompletterande konkurrenslagstiftning

8 Vad händer med personalen? •Är det en verksamhetsövergång? •Anställningsförhållandena övergår automatiskt – men personalen kan välja att stanna hos kommunen •Verksamhetsövergång inte saklig grund för uppsägning •Övertalighet

9 Ansvarsfrågor •Skadeståndsansvar vid entreprenad- förhållanden •Kommun- och företagsförsäkringar •Ansvar för drift, skötsel och underhåll •Driftkostnader, löpande underhåll, periodiskt underhåll, akut underhåll, investeringar, service

10 Erfarenheter •Entreprenaddrift •Föreningsdrift •Partnerskapslösningar


Ladda ner ppt "Alternativa driftformer vid fritidsanläggningar i Motala kommun Att tänka på: Definitioner och juridiska förutsättningar."

Liknande presentationer


Google-annonser