Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alternativa driftformer vid fritidsanläggningar i Motala kommun

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alternativa driftformer vid fritidsanläggningar i Motala kommun"— Presentationens avskrift:

1 Alternativa driftformer vid fritidsanläggningar i Motala kommun
Att tänka på: Definitioner och juridiska förutsättningar

2 Vad är möjligt och inte möjligt att lägga ut på en extern producent?
Kompetensenlig verksamhet - ett krav Obligatoriskt kärnområde ska skötas av kommunen Bidragsgivning Avgifter inom det frivilliga området

3 Olika alternativa driftformer
Ägande och drift i kommunal regi Intraprenader ”Avknoppningar” Driftentreprenad Föreningsdrift Blandformer Offentligt – Privat – Partnerskap (OPP)

4 När föreligger kommunalt huvudmannaskap?
Driftentreprenad - ja Föreningsdrift – nej Konsekvenser av bibehållet huvudmannaskap Villkor vid överlämnandet av förvaltningsuppgifter till entreprenörer

5 Brukarnas villkor Konflikter mellan olika intressen vid entreprenaddrift Dialog mellan kommun och föreningsliv viktig när ägande- och driftformer förändras (simklubbar och andra föreningar) Villkor för allmänheten och skolan

6 Politisk styrning och möjlighet till påverkan
Politiskt förarbete nödvändigt Övertagande av personal, lokaler, inventarier. Investeringar Internt bud-kalkylmodell Kvalitetsmål Innehåll i förfrågningsunderlag Helst ett kommunalt konkurrensprogram som underlag Skillnader mellan kommunal och privat drift

7 Konkurrensfrågor Gym, solarier och servering är kompetensenlig verksamhet och anses juridiskt OK att driva i egen regi Tänk på prissättningen så man kan visa att verksamheten bär sina kostnader Ibland politiska ställningstaganden att inte driva t ex gym i kommunal regi Näringsdepartementets förslag till kompletterande konkurrenslagstiftning

8 Vad händer med personalen?
Är det en verksamhetsövergång? Anställningsförhållandena övergår automatiskt – men personalen kan välja att stanna hos kommunen Verksamhetsövergång inte saklig grund för uppsägning Övertalighet

9 Ansvarsfrågor Skadeståndsansvar vid entreprenad-förhållanden
Kommun- och företagsförsäkringar Ansvar för drift, skötsel och underhåll Driftkostnader, löpande underhåll, periodiskt underhåll, akut underhåll, investeringar, service

10 Erfarenheter Entreprenaddrift Föreningsdrift Partnerskapslösningar


Ladda ner ppt "Alternativa driftformer vid fritidsanläggningar i Motala kommun"

Liknande presentationer


Google-annonser