Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmedlingens projekt och stöd För att nyanlända arbetssökande snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden Anna Ålund 160120.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmedlingens projekt och stöd För att nyanlända arbetssökande snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden Anna Ålund 160120."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingens projekt och stöd För att nyanlända arbetssökande snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden Anna Ålund 160120

2 Inskrivning i etableringsprogrammet Målgruppen är personer som har fått uppehållstillstånd som flyktingar, skyddsbehövande med flera samt anhöriga till dessa. Personerna ska ha fyllt 20 men inte 65. I vissa fall omfattas även unga från 18 år som saknar föräldrar i Sverige Det är 54 314 inskrivna i december 2015 – största språket är arabiska (persiska, dari, somaliska mm) Programmet gäller för 2 år Etablera ett nytt liv JOBB? Inskriven på Arbets- förmedlingen men inte i etableringsprogr ammet? Jobb? INSATSER

3 Behov hos de arbetssökande Svenska undervisning Information om den svenska arbetsmarknaden – bransch/yrke/arbetsplats/kulturella koder mm Information om det svenska samhället Praktik på arbetsplatser – inträde till den svenska arbetsmarknaden Studie- och yrkesvägledning Grundläggande utbildning Kompletterande utbildning Stöd för rekryteringsprocesser Behov av förståelse för utsatthet, trauma mm Har ofta parallella insatser – förståelse för detta Etablerar ett nytt liv i ett nytt land med allt vad det innebär Behov av språkstöd – kommunikationen är central Se individens styrkor främst!

4 Projekt och stöd/insatser Snabbspåren ABO (kartläggning av kompetenser redan på anläggningsboende/yrkes- och studievägledning) Arbetsmarknadsutbildningar (fokus yrke) Förberedande utbildningar (tex korta vägen för akademiker - arkitekter) Validering (bedömning av kompetenser) Praktik (upp till 12 månader) Yrkeskompetensbedömning (3 veckor) Rekryteringsträffar (Arbetsförmedlingen organiserar) Nystartsjobb (6-12 månader ) Instegsjobb (6 månader heltid/12 månader halvtid+ 15 timmar sfi per vecka )

5 Regler i samarbetet med Arbetsförmedlingen För att arbetsgivare ska få bidrag vid insats måste den nyanlände vara inskriven på Arbetsförmedlingen Respektive insats har olika regler (se arbetsförmedlingens hemsida) Arbetsgivaren och den arbetssökande kan när som helst avbryta ett beslut om det föreligger giltiga skäl - individuell bedömning Insatser med stöd bör leda till meriter för den anställde och/eller reguljär anställning Uppföljning ska ske under pågående insats

6 Vad är snabbspåren? Strukturerade vägar in på arbetsmarknaden för nyanlända som har utbildning och yrkeserfarenhet som efterfrågas på arbetsmarknaden. Handlar om att: Ändra ordning på insatser, göra insatser parallellt, minska väntetider Ex: kombinera yrkessvenska, praktik och validering, öka utbudet av kompletteringsutbildningar, ökad användning av yrkeskompetensbedömning. Finns i dag 14 snabbspår – 14 branscher i samarbetet

7 Vad har parterna bidragit med i snabbspåret? Skapa fler praktik- och yrkeskompetensbedömningsplatser. Medverka till kunskapsspridning och lokal förankring. Ansöka om främjandemedel för insatser inom snabbspåren (tex översättning av material, resurser för utbildning mm).

8 Vad gör Arbetsförmedlingen? Arbetsförmedlingens verktygslåda innehåller flera insatser som kan användas i snabbspåren, t ex yrkeskompetensbedömning, yrkessvenska och kompletterande arbetsmarknadsutbildningar. För dialog med arbetsmarknadens parter om främjandemedel t.ex. för översättning av tester inom branschernas valideringsmodeller och utbildning av handledare/ valideringsutövare på andra språk.

9 Tidig kompetenskartläggning (ABO projektet) Kartlägga kompetenser och behov av kompletteringar vid anläggningsboende – vara förberedd inför mötet med Arbetsförmedlingen & bli motiverad Erbjuds yrkes- och studievägledning Får ett digitalt stöd direkt i mobiltelefonen – kartlägga sina kompetenser Deltagaren matar själv in uppgifter på sitt modersmål – äger själv informationen Kompetenstest för branschen Kompetenstester (mekanisk ingenjör/teknisk bas/fastighetsskötare/fastighetsvärd/ fastighetstekniker/hotell/vård/målare/transport)

10 Arbetsformedlingen.se/ Vill du ta emot nyanlända på din arbetsplats? Ring oss på 0771-416 416 och tryck 4 så hjälper vi dig att hitta rätt kompetens för praktik och jobb. Sverige tar krafttag för att tillsammans hjälpa nyanlända att komma in i arbetslivet. Vi på Arbetsförmedlingen hjälper dig att få in rätt person på rätt praktikplats eller jobb. Tillsammans tittar vi på dina rekryteringsbehov och kopplar ihop dig med rätt arbetssökande. Ring oss så berättar vi mer !


Ladda ner ppt "Arbetsförmedlingens projekt och stöd För att nyanlända arbetssökande snabbare ska kunna etablera sig på arbetsmarknaden Anna Ålund 160120."

Liknande presentationer


Google-annonser