Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Janet Wohlfarth Mia Gustavsson Jacqueline Karvik

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Janet Wohlfarth Mia Gustavsson Jacqueline Karvik"— Presentationens avskrift:

1 Janet Wohlfarth Mia Gustavsson Jacqueline Karvik www.svsfinsam.se
Samordningsförbundet Västra Skaraborgs Förstudie Unga Vuxna Målgrupp: Unga Vuxna som behöver ett samordnat stöd för att få tillträde till arbetsmarknaden eller stöd med en återgång till studier Janet Wohlfarth Mia Gustavsson Jacqueline Karvik

2 Våra tidigare erfarenheter
Projekt UNGA Vuxna - metodutvecklingsprojekt finansierat av SoF Västra Skaraborg Vad lärde vi oss? Att arbeta med unga kräver TID, kunna skapa en RELATION med de unga som skapar TILLIT . Kartläggningar hos Försäkringskassan Skaraborg Unga med aktivitetsersättning. Kartläggning – visade att den största gruppen som beviljats aktivitetsersättning var unga med psykisk ohälsa (52 % inkl. olika diagnoser även neuropsyk.) och näst största grupp var unga med utvecklingsstörning (26 %) Kartläggning 2 Intervjustudie 2013 – Viktiga faktorer som framkommit: De flesta unga är i behov av mycket och kontinuerligt stöd då de själva har stora svårigheter att initiera och upprätthålla kontakter med de olika instanser som de behöver hjälp från. De unga skulle i hög grad vara behjälpliga av en så kallad ”Case manager” som hjälper till med att samordna alla insatser utifrån individens behov. De flesta unga har många tidigare misslyckanden med sig, vilket resulterat i dåligt självförtroende och stor rädsla för att våga prova något nytt. Det är därför av stor vikt att det finns någon som visar att man tror på dem och att man står kvar oavsett resultatet av insatsen. Samordningsförbundet Västra Skaraborg

3 Kartläggning Unga Vuxna 2014
Unga 16 till 19 år Styrka – finns ett brett utbud av stödinsatser via kommunerna (om de unga vill ta emot stödet). Svaghet – inser inte konsekvenserna av att hoppa av sina studier Deras behov – vägledning och stöd tillbaks till studier (Supported Education) Unga 20 till 29 år Styrka – utbudet av olika insatser är stort både hos Arbetsförmedlingen och hos kommunerna men passar inte alla. Svaghet – de som inte passar in i den kollektiva ramen har lätt att hamna utanför systemen. De som passerat 25 år och inte etablerat sig på arbetsmarknaden befäster nu sitt utanförskap. Deras behov – individuella lösningar genom stöd av vägledare/guide, behov av att bedöma arbetsförmåga/studieförmåga för att kunna anpassa samt utökad kunskap om samhällets lagar, regler och hur de sociala koderna fungerar. Samordningsförbundet Västra Skaraborg

4 De Unga som behöver samordnat stöd
201406 Sjukpen-ning Aktivitets ersättning Arbets sökande Arbetsmark- nadsåtgärder Ekonomiskt bistånd Summa helårs ekvivalenter Essunga 20-29 år 10 28 6 34 7 85 Götene 22 59 8 58 32 179 Lidköping 180 42 266 62 608 Skara 41 81 27 123 60 333 Vara 12 114 36 253 Summa 163 408 95 595 197 1458 Källa: SCB Antal helårsekvivalenter (antal personer)som försörjs med sociala ersättningar och bidrag år efter kommun, ålder, tabellinnehåll Gemensamt för gruppen unga 20 till 29 år som behöver samordnat stöd: Psykisk ohälsa /diagnostiserad och icke diagnostiserad Dålig erfarenhet av sin skoltid – har oftast blivit mobbade Det sociala arvet – otrygga uppväxtvillkor Har vilja och motivation men är frustrerade och uppgivna och ibland även ”arga” på samhället i stort. Samordningsförbundet Västra Skaraborg

5 Vad tycker de Unga själva?
Intervjustudie med ungdomar i grupp som har varit arbetssökande i minst ett år, Skara år och Lidköping år. Jag vill att vägledare/arbetsförmedlare ska ha rikligt med tid att hjälpa mig. Jag vill inte lämna hela mitt liv för ett arbete Jag vill bli vuxen och kunna flytta hemifrån Jag vill ha ett jobb och lön, inte praktik. Jag vill ha mer yrkesinriktade studier att välja på Om jag har slutat skolan i förtid behöver jag få en ny chans till anpassade studier efter mina behov Jag vill ha ett körkort för då ökar mina jobbchanser Jag vill ha mötesplatser där man kan träffa arbetsgivare mer personligt Samordningsförbundet Västra Skaraborg

6 Sammanfattning Unga Vuxna som har ett behov av samordnat stöd har ett stort behov av individuella lösningar i framtiden Vägledare/guide som kan var med hela vägen fram till ett arbete eller studier – TID, TILLIT och RELATION Samordning – genom integrerad samverkan exempelvis som i ÅKA-modellen, en numera ordinarie samverkansmodell i Västra Skaraborg Insatsmedel – behövs både genom Samordningsförbundet Västra Skaraborg tillskjutande av medel och det behövs även en extern finansiär som ex. ESF för att kunna möta upp de Ungas behov av individuella lösningar. Samordningsförbundet Västra Skaraborg


Ladda ner ppt "Janet Wohlfarth Mia Gustavsson Jacqueline Karvik"

Liknande presentationer


Google-annonser