Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Valideringsprocessen Verktyg för dig som arbetar med stödinsatser i arbetslivet Lena Gladh Botkyrka Kommun.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Valideringsprocessen Verktyg för dig som arbetar med stödinsatser i arbetslivet Lena Gladh Botkyrka Kommun."— Presentationens avskrift:

1 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Valideringsprocessen Verktyg för dig som arbetar med stödinsatser i arbetslivet Lena Gladh Botkyrka Kommun

2 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING KVAS - Kartläggning och Validering Aspergers Syndrom Projekt i Botkyrka kommun i södra Stockholm 2007-2010 Empowermentprojektet 2001 – 2004 Finansierades av Allmänna arvsfonden och Botkyrka kommun i samarbete med Autism- och Aspergerförbundet Valideringsprocessen – ett arbetsmaterial och en arbetsmodell Testades, utvärderades och reviderades av två pilotgrupper Faktagranskades av Gunilla Gerland under våren 2009 Handledarutbildningar 2010 - 2013

3 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Projektet Målgrupp Personer som står relativt nära arbetsmarknaden Målsättning Rusta personerna inför inträdet på arbetsmarknaden och öka känslan av kontroll över den egna situationen Metod Kombinera beprövade arbetssätt och metoder för att utforska, kartlägga, synliggöra och dokumentera individens kompetenser i relation till arbetsmarknadens krav.

4 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Efter att ha deltagit i Valideringsprocessen är målet att personen med AS... får fördjupad självinsikt får större förståelse för arbetslivet och dess krav blir medveten om sina styrkor och svårigheter – kan berätta om dem för andra hittar strategier för det som är svårt – och kan berätta för andra vilken typ av stöd han/hon behöver får större förståelse för hur socialt samspel fungerar prövar sina kunskaper/strategier på lämplig arbetsplats får användbar dokumentation Ökar förhoppningsvis sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden

5 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Fördjupad Kartläggning 7 veckor Min profil Kompetens- bedömning för intyg 4 veckor Intyg Avslut Validering 1 vecka Överlämning Valideringsprocessen Översiktlig Kartläggning 1-2 samtal Anmälan Kartläggningsprofil

6 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Kompetens- bedömning för intyg 4 veckor Intyg Avslut Validering 1 vecka Överlämning Valideringsprocessen Översiktlig Kartläggning 1-2 samtal Anmälan Kartläggningsprofil Steg 2 – Fördjupad Kartläggning 1. AS/Arbete 2. Socialt samspel 3. Perception/kognition 4. Validering 4-6 undermoduler 2 veckor/modul Teori Eget arbete Individuella samtal Min profil

7 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Barometern ett verktyg för att beskriva hur man känner sig, vad man kan och hur man påverkas i olika situationer. Rött står för STOPP, inte bra, mycket svårt, stress Gult står för VÄNTA, oro, osäkerhet, varning Grönt står för KÖR. det är bra, lugnt, säkert och under kontroll 10 9 8 7 6 543210543210

8 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Modul 3.1 Perception Hörsel Detta är ansträngande för mig när det gäller att hantera olika hörselintryck. Sätt den siffra i rutan som bäst motsvarar hur det känns för dig 10 = mycket svårt 0 = mycket lätt Påverkar stress din förmåga att hantera hörselintryck? Ja / Nej / Vet inte

9 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Min Profil Deltagaren sammanställer resultatet av barometrarna och det egna arbetet i fyra huvudområden: styrkor svårigheter strategier stöd – information till arbetsplatsen

10 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Modul 1 Aspergers syndrom/arbete 1.1 Introduktion 1.2 Aspergers syndrom 1.3 Stress och energi 1.4 Den anställdes perspektiv 1.5 Arbetsgivarens perspektiv 1.6 Information till arbetsplatsen MinabehovArbetsgivarensbehov

11 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Modul 2 Socialt samspel 2.1 Oskrivna arbetsregler 2.2 Oskrivna umgängesregler 2.3 Ömsesidig kommunikation 2.4 Att vara en del av ett arbetslag

12 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Modul 3 Perception/kognition 3.1 Perception 3.2 Tid och hjälpmedel 3.3 Organisera och planera 3.4 Min profil sammanställning

13 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Modul 4 Validering 4.1 CV och presentationsbrev 4.2 Besök på arbetsplatsen 4.3 Kompetensbedömning –uppföljning 4.4 Valideringsprocessen – utvärdering Meritportföljen

14 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Hur används Valideringsprocessen idag? Deltagarpärm, Handledarmanual, ppt-presentationer Spridits genom Handledarutbildningar 2010-2013 AF, Gymnasiesärskolor, Folkhögskolor, kommuner, privata företag och andra aktörer Går att anpassa till den egna verksamheten Kommer troligtvis att läggas ut på nätet för nedladdning under våren.

15 ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Valideringsprocessen Kontakt: lena.gladh@botkyrka.se


Ladda ner ppt "ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING Valideringsprocessen Verktyg för dig som arbetar med stödinsatser i arbetslivet Lena Gladh Botkyrka Kommun."

Liknande presentationer


Google-annonser