Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Valideringsprocessen

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Valideringsprocessen"— Presentationens avskrift:

1 Valideringsprocessen
Verktyg för dig som arbetar med stödinsatser i arbetslivet Lena Gladh Botkyrka Kommun

2 KVAS - Kartläggning och Validering Aspergers Syndrom
Projekt i Botkyrka kommun i södra Stockholm Empowermentprojektet 2001 – 2004 Finansierades av Allmänna arvsfonden och Botkyrka kommun i samarbete med Autism- och Aspergerförbundet Valideringsprocessen – ett arbetsmaterial och en arbetsmodell Testades, utvärderades och reviderades av två pilotgrupper Faktagranskades av Gunilla Gerland under våren 2009 Handledarutbildningar

3 Projektet Målgrupp Personer som står relativt nära arbetsmarknaden
Målsättning Rusta personerna inför inträdet på arbetsmarknaden och öka känslan av kontroll över den egna situationen Metod Kombinera beprövade arbetssätt och metoder för att utforska, kartlägga, synliggöra och dokumentera individens kompetenser i relation till arbetsmarknadens krav.

4 Efter att ha deltagit i Valideringsprocessen är målet att personen med AS...
får fördjupad självinsikt får större förståelse för arbetslivet och dess krav blir medveten om sina styrkor och svårigheter – kan berätta om dem för andra hittar strategier för det som är svårt – och kan berätta för andra vilken typ av stöd han/hon behöver får större förståelse för hur socialt samspel fungerar prövar sina kunskaper/strategier på lämplig arbetsplats får användbar dokumentation Ökar förhoppningsvis sina möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden

5 Valideringsprocessen
Fördjupad Kartläggning 7 veckor Min profil Kompetens- bedömning för intyg 4 veckor Intyg Avslut Validering 1 vecka Överlämning Översiktlig Kartläggning 1-2 samtal Anmälan Kartläggningsprofil ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING

6 Valideringsprocessen
Steg 2 – Fördjupad Kartläggning AS/Arbete Socialt samspel Perception/kognition Validering 4-6 undermoduler 2 veckor/modul Teori Eget arbete Individuella samtal Min profil Kompetens- bedömning för intyg 4 veckor Intyg Avslut Validering 1 vecka Överlämning Översiktlig Kartläggning 1-2 samtal Anmälan Kartläggningsprofil ASPERGERS SYNDROM KARTLÄGGNING OCH VALIDERING

7 Barometern vad man kan och hur man påverkas i olika situationer.
10 9 8 7 6 ett verktyg för att beskriva hur man känner sig, vad man kan och hur man påverkas i olika situationer. Rött står för STOPP, inte bra, mycket svårt, stress Gult står för VÄNTA, oro, osäkerhet, varning Grönt står för KÖR. det är bra, lugnt, säkert och under kontroll 5 4 3 2 1

8 Modul 3.1 Perception Hörsel
Detta är ansträngande för mig när det gäller att hantera olika hörselintryck. Sätt den siffra i rutan som bäst motsvarar hur det känns för dig 10 = mycket svårt 0 = mycket lätt Påverkar stress din förmåga att hantera hörselintryck? Ja / Nej / Vet inte

9 Min Profil Deltagaren sammanställer resultatet av barometrarna och det egna arbetet i fyra huvudområden: styrkor svårigheter strategier stöd – information till arbetsplatsen

10 Modul 1 Aspergers syndrom/arbete
1.1 Introduktion 1.2 Aspergers syndrom 1.3 Stress och energi 1.4 Den anställdes perspektiv 1.5 Arbetsgivarens perspektiv 1.6 Information till arbetsplatsen Mina behov Arbetsgivarens behov

11 Modul 2 Socialt samspel 2.1 Oskrivna arbetsregler 2.2 Oskrivna umgängesregler 2.3 Ömsesidig kommunikation 2.4 Att vara en del av ett arbetslag

12 Modul 3 Perception/kognition
3.2 Tid och hjälpmedel 3.3 Organisera och planera 3.4 Min profil sammanställning

13 Modul 4 Validering 4.1 CV och presentationsbrev
4.2 Besök på arbetsplatsen 4.3 Kompetensbedömning –uppföljning 4.4 Valideringsprocessen – utvärdering Meritportföljen

14 Hur används Valideringsprocessen idag?
Deltagarpärm, Handledarmanual, ppt-presentationer Spridits genom Handledarutbildningar AF, Gymnasiesärskolor, Folkhögskolor, kommuner, privata företag och andra aktörer Går att anpassa till den egna verksamheten Kommer troligtvis att läggas ut på nätet för nedladdning under våren.

15 Valideringsprocessen
Kontakt:


Ladda ner ppt "Valideringsprocessen"

Liknande presentationer


Google-annonser