Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsförmedlingen Internet Kundtjänst Lokal Arbetsförmedling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsförmedlingen Internet Kundtjänst Lokal Arbetsförmedling."— Presentationens avskrift:

1 Arbetsförmedlingen Internet Kundtjänst Lokal Arbetsförmedling

2 Arbetsförmedlingens Kundmottagning -Ett av Sveriges bästa kundmottagande i DS. -Kortade väntetider för våra kunder som erbjuds kompetent service utifrån frågeställning/behov. -En väldigt aktiv direktservice där golvcoacherna har fått tydligare roller och mer och mer arbetar med coachning på golvet. -Inskrivningssamtal/kartläggning utifrån bransch. -Många efterfrågade aktiviteter att erbjuda som fått goda omdömen. -Ett pågående och aktivt arbete med arbetsgivarrelationer.

3 Arbetsförmedlingens uppdrag: effektivt sammanföra dem som söker arbete med dem som söker arbetskraft prioritera dem som befinner sig långt från arbetsmarknaden bidra till att stadigvarande öka sysselsättningen på lång sikt.

4 Arbetsförmedlingens verksamhet ska bl.a. bedrivs på ett enhetligt, rättssäkert och effektivt sätt säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring ökad geografisk och yrkesmässig rörlighet bland de arbetssökande inte snedvrider konkurrensförutsättningarna på arbetsmarknaden ökar mångfalden och motverkar diskrimineringen i arbetslivet.

5 Arbetsförmedlingens sektorsansvar för handikappfrågor inom arbetsmarknadspolitiken Öka andelen sysselsatta - Ge stöd till att Finna - Få - Behålla ett arbete Öka arbetsgivarnas vilja att anställa personer med funktionshinder Utbildning / samarbeta med skola

6 Arbetslivsinriktad rehabilitering är ett av Arbetsförmedlingens prioriterade uppdrag. Myndighetens uppdrag inom detta område har vuxit och kommer att växa ytterligare i omfattning under de närmaste åren.

7 Samverkan med Försäkringskassan Handlingsplanssamverkan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har sedan 2003 upprättat en handlingsplan för arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan. Försäkringskassan ska genom samverkan med Arbetsförmedlingen underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete.

8 Forts samverkan.. Arbetslivsintroduktionen Intensifierat stöd från Arbetsförmedlingen Utredning och kartläggning av individens behov av stöd för övergång till arbete De aktiviteter som erbjuds och omfattningen av dem ska utgå från individens behov och förutsättningar Som längst under tre månader Ekonomi: Aktivitetsstöd från Arbetsförmedlingen 223-680 kr/dag

9 Samverkan med Kriminalvården Kriminalvårdens uppdrag för utslussning i samhället bygger på samverkan med Arbetsförmedlingen. Insatser från Arbetsförmedlingen ska bidra till att stärka klienternas förankring på arbetsmarknaden. Behoven av insatser - med fördel redan under tiden i anstalt - gäller arbetsförmedling, vägledning och information om arbetsmarknaden samt arbetsmarknadsutbildning.

10 Insatser och program Lönebidrag Skyddat arbete hos offentlig arbetsgivare Trygghetsanställning Utvecklingsanställning Nystartsjobb Stöd till personligt biträde Stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen Stöd till start av egen näringsverksamhet Särskilt introduktions- och uppföljningsstöd

11 SIUS Särskilt Introduktions- och Uppföljning Stöd Använder Supported Employment metoden Finna, få och behålla en anställning på öppna arbetsmarknaden. Stödet ges till både den arbetssökande och till arbetsplatsen. Kartläggning / Samtal Anskaffning av arbetsplats – Anställningslöfte måste finnas Arbetsplatskartläggning / analys Introduktion, starta arbetsprövningen Uppföljning Anställning Uppföljning – upp till 1 år efter anställningen


Ladda ner ppt "Arbetsförmedlingen Internet Kundtjänst Lokal Arbetsförmedling."

Liknande presentationer


Google-annonser