Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Projektinformation På väg till jobbet 2012 - 2014 NAMN / ENHET.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Projektinformation På väg till jobbet 2012 - 2014 NAMN / ENHET."— Presentationens avskrift:

1 Projektinformation På väg till jobbet 2012 - 2014 NAMN / ENHET

2 På väg till jobbet Syfte och Mål Minska utanförskap och förhindra bidragsberoende Hitta metoder som ökar möjligheterna till sysselsättning

3 På väg till jobbet Kriterium för deltagande Arbetsökande 23 år och äldre Uppbär försörjningsstöd, integrationsersättning eller stöd från arbetsförmedlingen Kriterium för deltagande Arbetsökande 23 år och äldre Uppbär försörjningsstöd, integrationsersättning eller stöd från arbetsförmedlingen Plats erbjuds av handläggare på socialtjänsten, integration, eller arbetsförmedlingen Introduktionskurs Kompetenskartläggning Handlingsplan Introduktionskurs Kompetenskartläggning Handlingsplan Behov av andra insatser Studier Prova på plats Yrkesintroduktion Arbete Studier Prova på plats Yrkesintroduktion Arbete Alternativ

4 300 personer 49% kvinnor och 51% män 45% utomnordisk härkomst 79% har haft en yrkesintroduktion, vid deltagande 90 dagar eller längre. Deltagarstatistik

5 Detta visste vi att deltagaren behövde Deltagaren Kartläggning Handlingsplan Arbete Studier Yrkes- introduktion Andra insatser Stöd Information

6 Detta var deltagarnas behov Deltagaren Medicinska utredningar Självbild Själv- förtroende Självkänsla Tid God relation Tillit Tillgänglighet Arbets- marknads- integrerad språk- inlärning Samhälls- information och praktisk hjälp: Myndigheter, kommun, vård, CV m.m. Arbets- markanden: Koder Förhållnings- sätt Kommunika- tion Körkortsteori

7 Vilket var ditt första arbete? Hur gjorde du?

8 Så här gjorde vi Förbereda deltagaren Samordnare Tydliga syften med placering Matchning Uppföljning

9 Individen Samordnare Vägledare Myndighet Arbetsgivare Arbete Studier Egen försörjning Arbete Studier Egen försörjning

10 Hur kan en positiv inställning till praktikanter skapas hos arbetsgivare? Vad tycker arbetsgivare är viktigt vid praktik? Hur skapas motivation hos praktikanten?

11 Kommer företaget att utvecklas? Kommande rekryteringsbehov? Minsta som krävs av en ny medarbetare? Urvalsprocess – matchning Frågeställning att ta upp med arbetsgivare

12 Tydligt syfte – inte inge falska förhoppningar Kontaktnät Uppföljning Ömsesidigt utbyte Framgångsfaktorer

13 Avesta kommuns vinst 8,9 miljoner Samhällets vinst 49 miljoner Socioekonomiskt projektresultat


Ladda ner ppt "Projektinformation På väg till jobbet 2012 - 2014 NAMN / ENHET."

Liknande presentationer


Google-annonser