Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LÖN > 10 IBB 2008-01 nr 1 TJÄNSTEMÄN lön över 10 ibb.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LÖN > 10 IBB 2008-01 nr 1 TJÄNSTEMÄN lön över 10 ibb."— Presentationens avskrift:

1 LÖN > 10 IBB 2008-01 nr 1 TJÄNSTEMÄN lön över 10 ibb

2 LÖN > 10 IBB 2008-01 nr 2 ITPK 2 % av lön ITP 2 30 ibb 20 ibb 7,5 bb sjukersättning Ålders- pension Familje- pension sjukpenning 32,5% 65% (307 500) 10% * (307 500) 15% 32,5% 65% (360 000) 10% 32,5% 65% (360 000) - 16,25% 32,5% Slutbetalning 62 år Sjukpension * dag 91 – 360 Förmånsbestämd Premie- bestämd

3 LÖN > 10 IBB 2008-01 nr 3 ALTERNATIV ITP Historik sedan 1990 Ny lön över tio inkomstbasbelopp Ca 170 000 tiotaggare Arbetsgivare erbjuder Kan ej ”byta tillbaka” hos samma arbetsgivare Historik sedan 1990 Ny lön över tio inkomstbasbelopp Ca 170 000 tiotaggare Arbetsgivare erbjuder Kan ej ”byta tillbaka” hos samma arbetsgivare

4 LÖN > 10 IBB 2008-01 nr 4 ARBETSGIVAREN KAN ERBJUDA Befintlig personal Nyanställda Ny lön > 10 ibb ITP 2 Individuell premie Alternativ ITP Frilagd premiePremie ITP 1 Premie 4,65% 7,5 ibb

5 LÖN > 10 IBB 2008-01 nr 5 ITP 2 Förmåns-/premiebestämd plan Arbetsgivare betalar premier alt konto/stiftelse Individuell premie Förmåns-/premiebestämd plan Arbetsgivare betalar premier alt konto/stiftelse Individuell premie

6 LÖN > 10 IBB 2008-01 nr 6 ITP 1 Premiebestämd plan Pensionspremie 4,5% på kontant utbetald lön upp till 7,5 ibb resp 30% på lön över 7,5 ibb Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring (Alecta) Valbart efterlevandeskydd Inget lönetak Möjlighet till tilläggspremier Premiebestämd plan Pensionspremie 4,5% på kontant utbetald lön upp till 7,5 ibb resp 30% på lön över 7,5 ibb Sjukförsäkring och premiebefrielseförsäkring (Alecta) Valbart efterlevandeskydd Inget lönetak Möjlighet till tilläggspremier

7 LÖN > 10 IBB 2008-01 nr 7 BOLAG TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING (minst 50 %) Alecta AMF Pension Nordea Liv & Pension Länsförsäkringar Liv Skandia Liv TRADITIONELL PENSIONSFÖRSÄKRING (minst 50 %) Alecta AMF Pension Nordea Liv & Pension Länsförsäkringar Liv Skandia Liv FONDFÖRSÄKRING Moderna Liv & Pension AMF Pension SEB Trygg Liv Länsförsäkringar Fondliv Swedbank Försäkring FONDFÖRSÄKRING Moderna Liv & Pension AMF Pension SEB Trygg Liv Länsförsäkringar Fondliv Swedbank Försäkring Alecta Alt ITP 2 ITP 2 ITP 1, ITPK Valt bolag

8 LÖN > 10 IBB 2008-01 nr 8 VARFÖR ALTERNATIV ITP? Mer flexibel pension - större valfrihet avseende efterlevandepension - avkastning direkt till den anställde - val av traditionell eller fondförvaltning - sambo som förmånstagare Mer flexibel pension - större valfrihet avseende efterlevandepension - avkastning direkt till den anställde - val av traditionell eller fondförvaltning - sambo som förmånstagare

9 LÖN > 10 IBB 2008-01 nr 9 ATT TÄNKA PÅ - policy Hur hantera befintlig personal, nyanställda etc Kostnadsaspekter - vilket alternativ ska erbjudas - pensionsmedförande lön - ev tilläggspremier Administration Rådgivning och information Hur hantera befintlig personal, nyanställda etc Kostnadsaspekter - vilket alternativ ska erbjudas - pensionsmedförande lön - ev tilläggspremier Administration Rådgivning och information

10 LÖN > 10 IBB 2008-01 nr 10 JÄMFÖRELSE ITP 2 Förmånsbestämd/Premie- bestämd (ITPK) Traditionell Förmånerna fastställda i planen (ålders- och familjepension) Pensionen räknas upp med pensionstillägg Ålderspensionen - livsvarig eller temporär Familjepension - make/maka - barn upp till 20 år - livsvarig Möjlighet att avstå familjepension för komplettering av ITPK ALT ITP Premiebestämd Traditionell eller fond Valfri fördelning av förmånerna (ålders- och familjepension) Pensionens storlek beror på avkastningen Ålderspensionen - livsvarig eller temporär Pension till efterlevande - make/maka/sambo - barn oavsett ålder - livsvarig eller temporär

11 LÖN > 10 IBB 2008-01 nr 11 JÄMFÖRELSE ITP 2 Premiebefrielse ingår i riskförsäkringen Könsneutrala premier Premiemaximering avseende ålderspensionen Samordning av samordningsbara tjänstepensioner Garanterade förmåner Slutbetalning 62 år ALT ITP Premiebefrielsen minskar sparpremien (skyddet kostar mer ju äldre man är) Icke könsneutrala premier Ingen premiemaximering Ingen samordning med ITP Garanterade premier retroaktivt max 12 månader Ingen slutbetalning


Ladda ner ppt "LÖN > 10 IBB 2008-01 nr 1 TJÄNSTEMÄN lön över 10 ibb."

Liknande presentationer


Google-annonser