Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

MIA-Mobilisering Inför Arbete Ansökan Europeiska socialfonden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "MIA-Mobilisering Inför Arbete Ansökan Europeiska socialfonden."— Presentationens avskrift:

1 MIA-Mobilisering Inför Arbete Ansökan Europeiska socialfonden

2 Projektidé Bygger på förstudierna Myndighetsgemensam samverkan Behov av förrehabiliterande insatser Utveckling av och samverkan med ASF

3 Mål Projektets övergripande mål är att bidra till att kvinnor och män 16-64 år som är arbetslösa eller står särskilt långt från arbetsmarknaden kommer till arbete, studier eller närmare arbetsmarknaden (2 200 deltagare) 30 % till egen försörjning genom arbete eller studier 40 % kan delta i ordinarie arbetsförberedande insatser Delmål Bidra till ett lärande mellan förbunden Breddad arbetsmarknad genom främjande av ASF

4 Tidsplan Utlysning öppnar 1 juni Ansökan ASF 15 aug Ansökan Finsam 15 aug Beslut SFP 6 okt Projekt- start 1 nov Genomförande 1 april 2017-2019

5 Tillvägagångssätt Analys- och planeringsfas (2016) – Fördjupad problemanalys – Pilotprojekt, delprojektledare Genomförande (2017-2019) – Delprojekt per förbund Avslut (3 mån tom 31 december 2019)

6 Myndighetsövergrip ande genomlysning Kartläggningssamtal Rehabkoordination InformationMobiliseringArbetsträningAvslut Mobiliseringskurs Motiverande kurs Självstärkande insatser Studiemotiverande Samtalsstöd Aktivitetsförmåge- bedömning Friskvård/Livsstilskurs Studiebesök Anpassade aktiviteter Hjälpmedels- information Arbetsmarknadsinfo Case Manager Arbetsträning på sociala företag Arbetsträning i kommun Dokumentation av arbetsträning Praktikplatser med stöd av SE Till ordinarie arbetsmarknadspoliti skt program Till studier Till arbete Till ansökan om sjukersättning Fortsatt rehabilitering Arbetsprocess MIA

7 Deltagarantal HBS490 Östra Södertörn640 Södertälje490 Värmdö200 Nacka200 Södra Roslagen180 Totalt2 200 Styr respektive budget, medfinansiering och del av projektgemensamma kostnader


Ladda ner ppt "MIA-Mobilisering Inför Arbete Ansökan Europeiska socialfonden."

Liknande presentationer


Google-annonser