Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Resultatdialog den 10 juni 2011. FINSAM Samordningsförbundet i Blekinge län Styrelse Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Landstinget, kommuner Beredande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Resultatdialog den 10 juni 2011. FINSAM Samordningsförbundet i Blekinge län Styrelse Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Landstinget, kommuner Beredande."— Presentationens avskrift:

1 Resultatdialog den 10 juni 2011

2 FINSAM Samordningsförbundet i Blekinge län Styrelse Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Landstinget, kommuner Beredande tjänsteman/kansli Finsam- Lokal samverkansgrupp Olofström Finsam- Lokal samverkansgrupp Sölvesborg Finsam- Lokal samverkansgrupp Karlshamn Finsam- Lokal samverkansgrupp Karlskrona Finsam- Unga vuxna 18-40 år Pågående projekt Våga vidga vyerna 18-40 år Finsam-projektet Unga vuxna 18-30 år ROCK- 18-40 år Liv i livet- Landstinget Beredningsgrupp Finsam-Styrgrupp Landstinget Lag (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser Klara Livet Landstinget

3 Kommunprojekteten Deltagares status vid avslut för hela programperioden

4

5 Kommunprojekten Försörjning vid in- och utskrivning hela programperioden

6 Kommunprojekten status vid avslut under 2011

7 Kommunprojekten s tatus vid avslut 2011

8 Kommunprojekten status vid avslut under 2011

9 Minskad samhällskostnad och potentiellt produktionsvärde Årskostnaden för utanförskap beräknas till 182 400 kronor för en ung kvinna och 221 400 kronor för en ung man.

10 Liv i Livet 2008-2011 Kursen ska verka för att motivera till en nystart och ge upplevelser som kan lägga grunden för ett bättre liv, en återgång till arbete och egen försörjning. Kursen ses som ett första steg mot arbetslivsinriktad rehabilitering för personer som varit utanför arbetsmarknaden under lång tid. Målsättning är att 70% ska gå vidare till antingen nästa steg i sin rehabilitering, studier eller arbete. Under programperioden har 460 personer gått liv i livet. Av dessa har 376 varit kvinnor och 84 män. Under 2011 har 42 personer gått kursen, 34 kvinnor och 8 män. Vid utvärdering för perioden 2008-2009 hade 34% av de som ingick i studien gått vidare till arbete, studier eller nästa steg i rehabilitering. Utvärdering för perioden 2010-2011 pågår.

11 Klara Livet Klara Livet är en fortsättning på liv i livet som är delvis finansierad av ESF. Klara Livet bygger på metodiken från liv i Livet som kompletteras med arbetspraktik, socialt företagande och kooperativt företagande. Kursen började februari 2011. Projektet har 62 deltagare varav 51 är kvinnor och 11 är män.


Ladda ner ppt "Resultatdialog den 10 juni 2011. FINSAM Samordningsförbundet i Blekinge län Styrelse Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen Landstinget, kommuner Beredande."

Liknande presentationer


Google-annonser