Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att besluta och utbetala under program- perioden per den 19 mars 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att besluta och utbetala under program- perioden per den 19 mars 2010."— Presentationens avskrift:

1 Att besluta och utbetala under program- perioden per den 19 mars 2010

2 Intecknade medel av totala finansplanen För PO 1med 20 procents återflöde , mkr. Totalt 43 %

3 Intecknade medel av totala finansplanen För PO 2med 20 procents återflöde mkr. Totalt 37 %

4 Beslut och utbetalningar under programperioden inom ram för gällande bemyndigande och årlig fördelning av anslag

5 Antal inkomna ansökningar och vad som hänt med dem inkomna ansökningar 518 återtagna ansökningar ansökningar avslag efter ESF- rådets prövning 760 ansökningar avslag efter SFP ansök- ningar har bifallits 773 pågår 685 avslutade 22 avbrutna 17 hävda (ERUF 9 st. TN 115 st.) 5 klara för beslut 154 under beredning 47 inkomna

6 Inkomna ansökningar och vad som hänt med dem, mkr mkr inkomna ansökningar mkr återtagna ansökningar mkr avslag efter ESF-rådets prövning mkr avslag efter SFP mkr har bifallits 3 451mkr påg. 254 mkr avsl. 12 mkr avbrut. 10 mkr hävda (ERUF 4 mkr och TN 24 mkr) 18 mkr klar för beslut 546 mkr under beredning 112 mkr inkomna

7 Beviljad medfinansiering i PO 2, mkr och Procent. Totalt uppgår medfinansieringen i PO 2 till 61 procent. Beslutade medelAndel Annan offentlig finansiering Från landstingskommun % Från kommun % Från annan offentlig aktör % Totalt % Statlig finansiering Från Försäkringskassan % Från Arbetsförmedlingen % Från annan statlig aktör % Totalt % Totalt %

8 Ansökt och utbetalat belopp per månad, kronor

9 Intecknat* respektive utbetalat av respektive regions finansplan, PO 1 Intecknat = beviljat stöd i pågående projekt samt ut- Betalat i avslutade, hävda och avbrutna projekt.

10 Intecknat* respektive utbetalat av respektive regions finansplan, PO 2 Intecknat = beviljat stöd i pågående projekt samt ut- Betalat i avslutade, hävda och avbrutna projekt.

11 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt program- mål för programområde 1. Tom

12 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt program- mål för programområde 2.

13 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt programmål för PO 1.

14 Registrerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt programmål för programområde 1.

15 Registrerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt programmål för programområde 2.

16 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt program- mål för programområde 1 per region.

17 Registrerade och planerade deltagare i beviljade och avslutade projekt samt program- mål för programområde 2 per region.

18 Registrerade unga deltagare i beviljade och av- slutade PO 2-projekt samt programmål per region.

19 Registrerade utrikes födda deltagare i beviljade och avslutade PO 2-projekt samt programmål per region.


Ladda ner ppt "Att besluta och utbetala under program- perioden per den 19 mars 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser