Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fyra rehabiliteringsaktörer Landsting/Region Försäkringskassan Kommuner Arbetsförmedlingen Vem ger rätt hjälp i rätt tid?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fyra rehabiliteringsaktörer Landsting/Region Försäkringskassan Kommuner Arbetsförmedlingen Vem ger rätt hjälp i rätt tid?"— Presentationens avskrift:

1 Fyra rehabiliteringsaktörer Landsting/Region Försäkringskassan Kommuner Arbetsförmedlingen Vem ger rätt hjälp i rätt tid?

2 Samverkan FINSAM (1993) Frisam (Prop 1996/97:63) SOCSAM mm Centrala RESAM-gruppen i Jönköping, Habo och Mullsjö (”Prop 63”-medel) Lag 2003:1210 om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser

3 Läget 2006 26 samordningsförbund Inget i Jönköpings län Budget 600.000 - 43.900.000kr 11 - 6.184 deltagare i insatser Hisingen (Gbg) störst, via SOCSAM Norrköping budget 30 milj, 1788 delt

4 Målgrupp för Finsam Personer i förvärvsaktiv ålder (18-64 år) som är i behov av samordnat stöd från minst två av huvudmännen och uppbär offentlig försörjning Personal hos huvudmännen som arbetar med att hjälpa målgruppen

5 Exempel på insatser * Kartläggning av behov hos individer och grupper * Utbildnings- och informationsinsatser * Riktade insatser och projekt * Uppföljning och utvärdering

6 Finansiering 25 % landstinget 25 % berörda kommuner, delat per invånare 50 % staten, genom Försäkringskassan

7 Kommunalförbund Budget totalt 2 milj/år Över 1,5 milj till verksamhet 09 Förbundsordning och avtal Verksamhetsplan Årsberättelse och delårsrapporter Revision

8 för smärtpatienter på Öxnehaga m fl vårdcentraler i samarbete med Kungsportens Friskvård 52 deltagare, varav 39 kvinnor Många med stora besvär, långt från arbetsmarknaden Kostnader för projektet ca 1,2 milj kr Utanförskapets kostnader enligt utredningar av nationalekonom Ingvar Nilsson m fl Vinster och besparingar 2,35 milj kr/år Samhällsvinst av projektet på tre år ca 5,85 milj kr Från ohälsa till hälsa

9 Kvinnoprojektet för 100 kvinnor med långvarigt beroende av försörjningsstöd Kartläggning, motivationssamtal, kurs med teori, aktivitet mm, fortsatt slussning via normala kanaler för rehabilitering och aktivitet Flera fick anställning, andra kom in på yrkesutbildningar eller andra studier med inriktning arbete. Hälsoenkät visade att en mycket stor majoritet upplevde bättre hälsa. Delfinansiering av samordningsförbundet: 330 tkr under 2008 och 360 tkr under 2009 Samhällsekonomisk analys 090701 visade vinst/besparing för 48 avslutade med 7,2 milj kr på 3 år

10 FK, Af, landstinget och kommunerna Habo, Jönköping, Mullsjö och Vaggeryd Lokal målgrupp: unga vuxna (18-29 år) med diffus eller komplex problematik

11 Projekt KrAmi för unga (18-29 år) med kriminella problem Projekt 201009 – 201212. Därefter ? Arbetsförmedlingen, Kriminalvården och Jönköpings kommun Delfinansiering av Samordningsförbundet Södra Vätterbygden Deltagare från Jönköping, Habo, Mullsjö och Vaggeryd Hjälp att finna, få och behålla arbete, bli självförsörjande och delaktiga i samhället. Konsekvenspedagogik. 22 har avslutats ur projektet: 11 elever har fått anställning och 2 har påbörjat reguljära studier, vilket innebär 59 % av de avslutade! Vid årsskiftet var 9 elever inskrivna i projektet. 5 av dem har påbörjat en anställning och 3 har påbörjat reguljära studier.

12 Andra aktiviteter Projekt Haa (somaliska kvinnor) Projekt Enter (gemensam insats) Arenasamverkan Utbildning i Supported Employment Annan kompetensutveckling Analys av behov, t ex försörjningsmåttet Hemsida med användbar information, gemensam i länet

13 Höglandets samordningsförbund

14 FK, Af, landstinget och kommunerna Gislaved, Gnosjö och Värnamo Lokal målgrupp: Unga personer med behov av gemensamma insatser ges högsta prioritet. De som på grund av sjukdom eller andra skäl är i behov av förrehabiliterande insatser för att kunna ta del av arbetsförmedlingens åtgärder.

15 Planerade aktiviteter/insatser 2012 Utbildning och implementering av arbetsrehabiliteringschoacher i metoden ”Supported Employment” - stöd och hjälp för funktionshindrade att komma ut i arbete. Kompetenshöjande utbildning, 4-5 tillfälle under hösten, för personal (ca 60) som arbetar med personer med psykisk diagnos och funktionsnedsättning (KUR-projektet). Riktade ungdomsaktiviteter i Värnamo resp Gislaveds kommun, fördjupad samverkan mellan kommunerna och arbetsförmedlingen för unga med särskilda behov. Utbildning av arbetsgivare i att ta ett större socialt ansvar för personer med funktionshinder. Skapa nätverk och lyfta fram ”arbetsgivare som vill mer”. Förstudie ”Grön rehabilitering” på Store mosse. Starta och utveckla ”Självhjälpsgrupper” som en ”frisk” fortsättning eller istället för vård.

16 Mer om finansiell samordning Hemsidorna www.finsam.se www.finsamjonkopingslan.se


Ladda ner ppt "Fyra rehabiliteringsaktörer Landsting/Region Försäkringskassan Kommuner Arbetsförmedlingen Vem ger rätt hjälp i rätt tid?"

Liknande presentationer


Google-annonser