Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Linkooperativet Den Sociala ekonomiska föreningen Amir ČirkićJalal MohammadiKhalid Neshati

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Linkooperativet Den Sociala ekonomiska föreningen Amir ČirkićJalal MohammadiKhalid Neshati"— Presentationens avskrift:

1 Linkooperativet Den Sociala ekonomiska föreningen Amir ČirkićJalal MohammadiKhalid Neshati a.cirkic@hotmail.comlinkooperativet@gmail.comlinkoping_united@live.se Tel. 0736 – 15 34 84Tel. 0723 – 22 55 08Tel. 0733 – 61 51 17

2 Syfte  Skapa arbetstillfällen för individer som befinner sig långt från arbetsmarknaden.  Öka graden av egenförsörjning i Skäggetorp.  Grunda socialt arbetskooperativ – Linkooperativet.

3 Bakgrund Stadsdelen Skäggetorp:  Hög arbetslöshet  Låga inkomster  Dålig hälsa  Obefintligt inflytande i samhället  ÅTGÄRDER BEHÖVS ! Skäggetorps centrum

4 Mål  Fler Skäggetorpsbor i egen försörjning genom att: - projektdeltagaren får ett arbete inom Linkooperativet eller hos någon annan arbetsgivare, - projektdeltagaren påbörjar studier  Antal individer i egen försörjning i.o.m. projektet: - 11 personer  Antal deltagare i projektet: - max 50 personer

5 Målgrupp  De kategorier som kan vara aktuella är individer med arbetshinder. Bland annat kan dessa målgrupper ingå: - långtidssjukskrivna, - nysvenskar (och andra arbetslösa), - individer som inte avslutat gymnasiet, - människor med neuropsykiatriska funktionshinder  Aktörer som kommer att kunna anvisa personer till oss är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Östergötlands läns landsting samt Linköpings kommun m.fl.

6 Aktivitetsplan – kort sikt  Etablera samarbete med aktörer inom Samordningsförbundet Centrala Östergötland i Linköping/Kinda/Åtvidaberg.  Anordna praktikplatser, sysselsättning åt individer inskrivna i fas 3, Jobb-och utvecklingsgarantin. Ställa upp som etableringslots, erbjuda arbetsträning.  Verksamheten innefattar rehabilitering, arbetsträning och utbildningsinsatser. (Sk-planen, kansliet, cykelverkstad)

7 Aktivitetsplan–medellång sikt  Delta i upphandlingar i kommun(er) i Östergötland. Upphandlingar gäller fastighetsskötsel, flytt, städ, måleri, arbete för ett tryggare Skäggetorp m.m.  Etablera samarbete med lokala aktörer (t.ex. Kooptima), företagen i Skäggetorp och Tornby, VC, stadsdelsutveck…  Bedriva secondhand verksamhet. Starta kreativ verkstad samt cykelverkstad.

8 Aktivitetsplan – lång sikt  Linkooperativet är en etablerad aktör i Skäggetorp/ Linköping. Föreningen har utvecklats organisatoriskt, kompetensmässigt och finansiellt.  Föreningen har utvidgat sitt kontaktnät, utvecklat relationer gentemot både Samordningsförbundets medlemmar och det privata näringslivet.  Investera i inkomstbringande projekt – återvinningscentral i Skäggetorp alt. annan intressant verksamhet.

9 Bortom projektiden  Linkooperativet är ett välfungerande socialt företag. Kooperativet står på egna ben.  Linkooperativet vårdar och stärker de relationer som utvecklats under projektet.  Föreningen breddar sin verksamhetsportfölj och fortsätter att ta sitt samhällsansvar.


Ladda ner ppt "Linkooperativet Den Sociala ekonomiska föreningen Amir ČirkićJalal MohammadiKhalid Neshati"

Liknande presentationer


Google-annonser