Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 1 Kriser - försvar Översikt av psykiska sjukdomar Personlighetsstörningar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 1 Kriser - försvar Översikt av psykiska sjukdomar Personlighetsstörningar."— Presentationens avskrift:

1 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 1 Kriser - försvar Översikt av psykiska sjukdomar Personlighetsstörningar

2 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 2 Mål - ha kännedom om... Kännedom om DSM IV Kriser Olika försvarsmekanismer Vanliga psykiska sjukdomar Personlighetsstörningar

3 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 3 Multiaxial bedömning Kliniska syndrom Personlighetsstörningar Axel I Axel II Axel III Axel IV Axel V Somatisk samsjuklighet Psykosociala livsomständigheter Skattning av funktionsförmåga DSM IV

4 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 4 Viktiga begrepp att skilja på u Normala livsprocesser u Kris u Cullbergs fyra faser u Holmes Rahe´s krisskala u Psykiska sjukdom u enligt DSM u Personlighetsstörningar u tre huvudgrupper enligt DSM

5 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 5 Krisens förlopp och symptom Ineffektivitet Vanlig problemlösnings kapacitet Caplan 4. Nyorientering 3. Bearbetning Cullberg 1. Chock 2. Reaktion Resursmobilisering Psykiskt sammanbrott

6 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 6 Cullbergs faser i en kris u Chock och reaktionsfas u Akut fas 4-6 veckor u Bearbetningsfas u Upp till ett år symptomutveckling u Nyorienteringsfas u Efter högst ett år

7 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 7 Chockfas  Handlingsförlamade  Tar bara in det vi orkar  Missförstår  Inte direkt mottagliga för vare sig förklaringar eller känslor

8 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 8 Reaktionsfas  Vi avreagerar oss  Lär oss successivt att acceptera de svåra känslorna  Försvarsmekanismer  Sömnstörningar

9 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 9 Bearbetningsfas  Reparationsfas I förra fasen var det mycket känslor nu börjar det bli plats för förnuft och fakta  Genomarbetar händelseförloppet Får insikt och mer klarhet i situationens nuvarande och kommande konsekvenser

10 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 10 Nyorienteringsfas  Vi kommer ut på andra sidan och accepterar såväl situationen, känslorna, fakta som konsekvenserna  Vi kan inte välja allt men vi kan välja om vi vill vara öppna för nya idéer eller låsta i flyktläge med omplåstringsbehov

11 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 11 Sammanfattning kris ”Hur ska jag förhålla mig som handläggare när jag stöter på en försäkrad i en djup kris?” Fråga: ”Var inte kurator….. Stöd den försäkrade genom att hitta rätt vårdnivå.” Svar: Länkkarta

12 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 12 Livshändelser Samband med psykisk sjukdom svagt 18 av 25 studier visade ökad incident av livshändelse före depression Schizofreni -mycket svagt samband- Neurotiska störningar -inte särskilt väl studerat- OBS! Gruppnivå -ej individnivå-

13 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 13 Livshändelser, Holmes-Rahe

14 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 14 Livshändelser, Holmes-Rahe

15 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 15 Livshändelser, Holmes-Rahe

16 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 16 Sammanfattning livshändelser Tips. Holmes -Rahe´s schema finns i fördjupningsmappen - Vad betyder livshändelser för våra försäkrade? - Hur påverkar livshändelser våra försäkrades sjukskrivningsmönster - På vilket sätt påverkas arbetet med rehabilitering av de försäkrades livshändelser Stanna upp och diskutera: ? Länkkarta

17 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 17 Försvarsmekanismer u Är normala och kan påverka vårt sätt att möta människor u Kan vara mogna eller mindre mogna u Är till för att skydda självkänsla eller hålla påfrestningar utanför medvetandet u Kan försvagas av upprepade eller nya påfrestningar

18 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 18 Försvar Försvarsmekanismer är automatiska psykologiska processer som skyddar individen från alltför mycket ångest. De fungerar mestadels på ett omedvetet plan. ”Det är inte bara hur man har det utan också hur man tar det… ”

19 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 19 Försvarsmekanismer - Altruism - Humor - Självreflektion - Intellektualisering - Bortträngning - Reaktionsbildning Mogna - Förnekande - Projektion - Rationalisering - Projektiv identifikation - Utagerande Omogna

20 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 20 Fördjupning försvarsnivåer Hög adaptiv nivå Hämningsnivå Lätt verklighetsförvrängning Förnekandenivå Uttalad verklighetsförvrängning Agerandenivå eller inte agera alls Psykotisk nivå Innehåll

21 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 21 Från normala tillstånd till sjukdom Neurotisk konflikt Sorgereaktion Glädjerus Orolig ängslan Rationell rädsla Stressreaktion Normalt Psykos Depression Mani Panikångest Irrationell fobi Autonom dysfunktion Sjukt

22 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 22 Sammanfattning I grunden något positivt som förbättrar vår förmåga att hantera svåra situationer men som i vissa fall kan övergå i eller vara orsak till mental ohälsa. Försvarsmekanismer delas in i mogna och omogna Försvarsmekanismer Länkkarta

23 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 23 Vanligt med psykisk sjukdom Depression u 25% av alla kvinnor u 15% av alla män Ångest u Minst var 5:e kvinna och var 10:e man, drabbas någon gång i livet av ångestsyndrom

24 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 24 Psykiska sjukdomar u Under de senaste åren har de psykiatriska diagnoserna tredubblats u Förekommer som primärt tillstånd hos minst 20% av alla patienter i primärvården u Flertalet patienter med psykisk sjukdom behandlas i primärvården

25 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 25 Överblick psykiska sjukdomar u Störningar som upptäcks hos barn och ungdomar u Konfusioner, demens m.m. u Substansrelaterade u Schizofreni och andra psykotiska syndrom u Förstämningssyndrom u Ångestsyndrom u Somatoforma syndrom u Ätstörningar u Maladaptiva stressreaktioner

26 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 26 Sammanfattning - Vanligaste är depressioner och olika ångest- syndrom. - Vi bör vara observanta på alla typer av substansintag Psykiska sjukdomar: Bra att veta: - Sjukskrivningsmönster vid depressioner ångestillstånd och alkoholmissbruk Länkkarta

27 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 27 Personlighet Skilj på u Personlighetsdrag u Personlighetsstörningar u Våra egna reaktioner och det vi egentligen möter u Vissa personlighetsjukdomar provocerar oss mer

28 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 28 Positiva eller negativa drag? Resultatinriktad - hänsynslös Initiativrik - risktagare Drivande - egotrippad Serviceinriktad - gränslös Personlig - intrigant Pålitlig - ofelbar Noggrann- kontrollant Uthållig- envis

29 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 29 Personlighetsstörningar, indelning A - De udda, excentriska, tillbakadragna paranoid, schizoid och schizotyp B - Känslomässiga, dramatiska, färgstarka antisocial, borderline, histrionisk, narcissistisk C - Inåtvända, ängsliga och räddhågsna fobisk, osjälvständig och tvångsmässig Länkkarta MAD BAD SAD

30 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 30 Personlighetsstörningar A.Paranoid misstänksamhet Schizoid tillbakadragenhet Schizotyp excentricitet B. Antisocial respektlöshet Borderline impulsivitet -instabilitet Histrionisk emotionell Narcissistisk grandios självbild C. Fobiskt känslosamhet Osjälvständig omhändertagandebehov Tvångsmässig oflexibel perfektionism

31 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 31 Vardagens personligheter Stridslystne Positive Allvetaren Snacksalige Försagde Avvisande Tjockhudingen Upphöjde Sluge

32 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 32 Sammanfattning - Vissa drag kan vara positiva i yrkessammanhang - Vardagens ”störande personer” Diskutera personlighetsstörningar: Goda råd… Olika personer provoceras olika. Försök undvik att bli provocerad! Tänk och bemöt! Länkkarta

33 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 33 Länkkarta psykiatri Återvänd till Fördjupning Personlighetsstörningar Kriser Psykiska försvar Psykiska sjukdomar Personlighetsstörningar Livshändelser Försvarsmekanismer Ångest Funktionsskattnings- skalor Psykiska sjukdomar

34 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 34 Fördjupning

35 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 35 u Störningar som upptäcks hos barn och ungdomar u Konfusioner, demens m.m. u Substansrelaterade u Schizofreni och andra psykotiska syndrom u Förstämningssyndrom u Ångestsyndrom u Somatoforma syndrom u Ätstörningar u Maladaptiva stressreaktioner Fördjupning Psykiska sjukdomar

36 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 36 Störningar, barn och ungdomar u Mental retardation u Inlärningsstörningar u Motorisk störning u Kommunikations- störningar Fördjupning Psykiska sjukdomar

37 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 37 Störningar, barn och ungdomar u Autistiskt syndrom u Aspergers syndrom Fördjupning Psykiska sjukdomar

38 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 38 Störningar, barn och ungdomar u Uppmärksamhetsstörning hyperaktivitet DAMP - ADHD u Tics - Tourettes syndrom Fördjupning Psykiska sjukdomar

39 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 39 Konfusion Konfusion = förvirring l Orsakad av somatisk sjukdom l Under substansintoxikation eller -abstinens Fördjupning Psykiska sjukdomar

40 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 40 Demenser l Alzheimertyp l Vaskulär demens l Demens orsakad av somatisk skada u orsakad av HIV u skalltrauma u orsakad av Parkinsons sjukdom u orsakad av Huntingtons sjukdom u Creuzfeldt-Jacobs sjukdom Fördjupning Psykiska sjukdomar

41 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 41 Substansrelaterade u Alkoholberoende -missbruk u Alkoholbetingade störningar u Motsvarande för u amfetamin, cannabis, u koffein, kokain u lösningsmedel, nikotin, u opiater, sedativa -hypnotika Fördjupning Psykiska sjukdomar

42 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 42 u Schizofreni u Schizoaffektivt syndrom u Vanföreställningssyndrom Schizofreni och psykotiska syndrom Fördjupning Psykiska sjukdomar

43 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 43 u Egentlig depression u Dystymi = kronisk depression u Bipolärt syndrom = mano-depressiv sjukdom Förstämningssyndrom Fördjupning Psykiska sjukdomar

44 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 44 Depression Vår vanligaste psykiska sjukdom Var 5:e svensk drabbas någon gång under livet av depression Vad betyder detta? Fördjupning Psykiska sjukdomar

45 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 45 Ångestsyndrom u Paniksyndrom l Agorafobi = torgskräck l Klaustrofobi = cellskräck u Specifik fobi = t ex. flyg- eller ormfobi u Social fobi u Tvångssyndrom u Posttraumatiskt stressyndrom = PTSD u Generaliserat ångestsyndrom Fördjupning Psykiska sjukdomar

46 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 46 Ångest Var femte kvinna och var tionde man drabbas någon gång av svår ångest. Vanligast är olika typer av fobier. Goda råd vid bemötande av en ångestdrabbad person: - Ta på allvar - Lyssna Fördjupning Psykiska sjukdomar

47 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 47 Somatoforma syndrom u Somatiseringssyndrom u Odifferentierat somatoformt syndrom u Konversionssyndrom u Somatoformt smärtsyndrom u Hypokondri u Dysmorfofobi Fördjupning Psykiska sjukdomar

48 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 48 Ätstörningar u Anorexia nervosa u Bulimia nervosa u Ätstörning UNS Fördjupning Psykiska sjukdomar

49 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 49 Maladaptiva stressreaktioner u Med nedstämdhet u Med ångestkänslor u Med både ångest och nedstämdhet u Med stört beteende Fördjupning Psykiska sjukdomar Länkkarta

50 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 50 Försvarsmekanismer Fördjupning - psykiatri

51 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 51 Högt adaptivt försvar kan vara u Antecipation u Anknytning u Altruism u Humor u Rättframhet u Självreflexion u Sublimering u Undertryckande Försvarsmekanismer fördjupning

52 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 52 Försvar, hämning och kompromiss u Förskjutning u Dissociation u Intellektualisering u Affektisolering u Reaktionsbildning u Bortträngning u Annullering Försvarsmekanismer fördjupning

53 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 53 Lätt verklighetsförvrängning Exempel på försvarsmekanismer: u Nedvärdering u Idealisering u Omnipotens Försvarsmekanismer fördjupning

54 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 54 Förnekandenivå Exempel på försvarsmekanismer: u Förnekande u Projektion u Rationalisering Försvarsmekanismer fördjupning

55 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 55 Uttalad verklighetsförvrängning Exempel på försvarsmekanismer: u Autistiska fantasier u Projektiv identifikation u Splitting Försvarsmekanismer fördjupning

56 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 56 Agerandenivå Exempel på försvarsmekanismer: u Utagerande u Hjälpavvisande klagomål u Passiv aggressivitet Försvarsmekanismer fördjupning

57 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 57 Psykotisk nivå Exempel på försvarsmekanismer: u Projektioner på vanföreställningsnivå u Psykotiskt förnekande u Psykotisk verklighetsförvrängning Länkkarta Försvarsmekanismer fördjupning

58 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 58 Ångest Fördjupning - psykiatri

59 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 59 Paniksyndrom Paniksyndrom - spontana attacker av intensiva kroppsliga symtom med upplevande av panikartad ångest, snabbt insättande attacker minuter, ibland sekunder. Ofta förenade med dödsrädsla samt rädsla att förlora självkontrollen. Ångest fördjupning

60 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 60 Agorafobi och specifik fobi Agorafobi - aktivt undvikande av platser som tenderar att utlösa panikattacker. Är ofta en komplikation till paniksyndrom, men kan också förekomma separat. Specifik - fobi - t.ex. en rädsla för spindlar, för att se blod m m. Ångest fördjupning

61 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 61 Social fobi och tvångssjukdomar Social fobi - en överdriven, förlamande rädsla för granskning från andra. Tvångssyndrom - inkluderar såväl tvångstankar och tvångshandlingar, t ex tankar av farhågetyp – t ex. ”tänk om jag körde över någon med bilen" eller t ex tvättvång. Ofta långvariga, svårt invalidiserande tillstånd. Ångest fördjupning

62 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 62 Posttraumatiskt stressyndrom Posttraumatiskt stressyndrom - kan uppkomma efter extremt svåra upplevelser katastrofer, dödsolyckor, tortyr och utmärks bl.a. av återupplevanden av traumat, sömnrubbning, mardrömmar, känslomässig avtrubbning och kronisk spänning. Ångest fördjupning

63 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 63 Generaliserat ångestsyndrom - kontinuerlig diffus oro och ängslan, autonom överaktivitet samt fysisk och psykisk anspänning Ångest fördjupning Länkkarta

64 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 64 Personlighetsstörningar Fördjupning - psykiatri

65 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 65 Paranoid personlighetsstörning u 1 % u Misstänksamhet u Brist på tillit u Fyllda av oberättigade tvivel u Känner sig utnyttjade och bedragna u Gamla oförätter ältas om och om igen u Arbetskonflikter tolkas bekräftande

66 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 66 Paranoid personlighetsstörning - Ta den försäkrade på allvar utan att spela med - Tankarna är bisarra men inte av psykotisk valör vilket skiljer tillståndet från t ex. paranoid schizofreni och vanföreställnings- syndrom Goda råd:

67 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 67 Schizoid personlighetsstörning u Utmärkande är tillbakadragenheten u Inget utbyte av vänner eller egen familj u Mer kyliga än fientliga mot omvärlden u Varken beröm eller kritik berör dem u Respektera deras stora behov av distans u Kan arbeta bra om de får vara ifred

68 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 68 Schizotyp personlighetsstörning u Excentriskt beteende, bisarra tankegångar u Akuta obehag vid möten med människor u Får hänsyftningsidéer, magiskt tänkande misstänksamhet, illusioner och vagt tal u Söker för oro, 30-50 % är då deprimerade 10 % suiciderar u Respektera absurditeter men håll inte med u Klarar sällan arbete på öppna marknaden

69 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 69 Antisocial personlighetsstörning u 3 % av män och 1 % av kvinnor u Respektlösheten är det utmärkande u Kränker andras rättigheter u Oförmögna till normanpassning u Impulsstyrda u Planerar inte långsiktigt u Markera och motivera gränser!

70 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 70 Borderline personlighetsstörning u Män 1 % och kvinnor 2 % u Påtaglig instabilitet i l Självbild l Sinnesstämning l Instabila relationer u Kan byta snabbt, både mål och värderingar u Delar in omgivningen i svart/vitt, med/mot u Svårt att kontrollera ilska och aggression u Söker för inre tomhet och ångest

71 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 71 Histrionisk personlighetsstörning u Män 1 % och kvinnor 3 % u Vill ha maximal uppmärksamhet u Mår dåligt om de inte får vara i centrum u Överdrivet känslomässiga, dramatiserande u Påverkas lätt av andra och omständigheter u Kan vara manipulerande och ha utspel u Arbetar kreativt, nästan fantasifullt

72 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 72 Narcissistisk personlighetsstörning u Mindre än 1 % av befolkningen u Utmärkande är en rejäl självöverskattning u Leder till ett storslaget beteende u Kan utnyttja andra för egen vinning u Blir lätt avundsjuka u Svag empati och medkänsla u Blir lätt deprimerade om de får kritik u Depressionen kan dölja storslagenheten

73 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 73 Fobisk personlighetsstörning u Utmärkande är ängsligheten u Bär en ständig rädsla för kritik u Undviker därför socialt deltagande u Starka känslor av mindervärdighet u Känner sig odugliga och icke attraktiva u Besvären minskar ofta med åldern u Tar lång tid för dem att uppleva förtroende u Är rädda för att anförtro sig

74 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 74 Osjälvständig personlighetsstörning u 1 % män och 2 % kvinnor u Stort behov av att bli omhändertagna u Orimligt rädda för att bli övergivna u Svårt att fatta egna beslut, vill alltid försäkra sig om att de är till lags u Känner sig lätt hjälplösa u Svårt att hävda sig på arbetsplatsen ta ansvar och arbeta självständigt u Uppmuntra till ansvarstagande

75 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 75 Tvångsmässig personlighetsstörning u Utmärkande är de perfektionistiska dragen u Har ett överdrivet kontrollbehov u Leder till en nedsatt flexibilitet u Fastnar ofta i detaljer u Upplevs snåla, stelbenta och envisa u Kan vara överdrivet engagerade i sitt arbete u Arbetar bra men samarbetar sällan/ogärna u Ställer höga krav på alla Länkkarta

76 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 76 Psykiatriska diagnosinstrument Funktionsskattningsskalor DSM IV

77 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 77 Multiaxial bedömning Kliniska syndrom Personlighetsstörningar Axel I Axel II Axel III Axel IV Axel V Somatisk samsjuklighet Psykosociala livsomständigheter Skattning av funktionsförmåga DSM IV

78 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 78 Funktionsskattningsskalor GAF Global funktionsskattningsskala u Axel V u Psykologisk, social och yrkesmässig förmåga SOFAS u Social och yrkesmässig funktionsskattningsskala

79 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 79 GAF-skalan Global skattning av funktionsförmågan KOD: (1 - 100) några exempel 100 =Synnerligen god funktionsförmåga inom vitt skilda områden, livsproblemen förefaller aldrig bli ohanterliga. 55 =Måttliga symtom eller måttliga funktionssvårgheter med avseende på sociala kontakter, arbete eller skola. 19 =Viss risk för att individen tillfogar sig själv och andra skada.

80 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 80 SOFAS-skalan Social och yrkesmässig funktionsskattníngsskala KOD: (1 - 100) några exempel 90 =God funktionsförmåga i alla avseenden, yrkes- mässigt och socialt kapabel 40 =Uttalade funktionssvårigheter i flera avseenden såsom arbete och studier 20 =Stundtals oförmögen till elementär personlig hygien; oförmögen att klara sig själv utan hjälp Länkkarta

81 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 81 Länkkarta psykiatri Återvänd till Fördjupning Personlighetsstörningar Kriser Psykiska försvar Psykiska sjukdomar Personlighetsstörningar Livshändelser Försvarsmekanismer Ångest Funktionsskattnings- skalor Psykiska sjukdomar

82 SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 82 Referenser


Ladda ner ppt "SASSAM Version 1.1 © SASSAM SASSAM Version 2.0 Psykiatri 1 Kriser - försvar Översikt av psykiska sjukdomar Personlighetsstörningar."

Liknande presentationer


Google-annonser