Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Min syn på penningpolitiken 2006-2011 Handelsbanken 18 mars 2011 Förste vice riksbankschef Svante Öberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Min syn på penningpolitiken 2006-2011 Handelsbanken 18 mars 2011 Förste vice riksbankschef Svante Öberg."— Presentationens avskrift:

1 Min syn på penningpolitiken 2006-2011 Handelsbanken 18 mars 2011 Förste vice riksbankschef Svante Öberg

2 Diagram 1. Real kort ränta i USA och euroområdet Procent Källor: U.S. Bureau of Labor Statistics, Eurostat och Reuters

3 Diagram 2. Reala bostadspriser USA Index 1950 = 100 Källa: Robert J. Schiller, Princeton University

4 Diagram 3. BNP-tillväxt i världen Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken

5 Diagram 4. Råvarupriser Index 2005=100 Källor: The Economist och Reuters

6 Diagram 5. Nominell och real kort ränta i Sverige Procent Källor: Reuters EcoWin och SCB Anm. Real ränta är nominell ränta deflaterad med KPIF.

7 Diagram 6. BNP-gap i realtid och i februari 2011 Procent Källa: Riksbanken

8 Diagram 7. Inflation Årlig procentuell förändring Källa: SCB

9 Diagram 8. Inflationsförväntningar Procent Källa: TNS SIFO Prospera

10 Diagram 9. Utlåning till hushåll och priser på småhus Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

11 Diagram 10. Nominell ränta och Taylorränta Procent Källa: Riksbanken

12 Diagram 11. BNP-tillväxt Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

13 Diagram 12. Arbetslöshet Procent, tre månaders glidande medelvärde, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

14 Diagram 13. Inflation Årlig procentuell förändring Källa: SCB

15 Diagram 14. Centralbankers balansomslutning Procent av BNP

16 Diagram 15. Styrräntor Procent Källa: Reuters EcoWin

17 Diagram 16. BNP-tillväxt i världen Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken

18 Diagram 17. Reporänta och räntebana Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

19 Diagram 18. Inflation Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken Anm. KPIF är KPI med fast bostadsränta.

20 Diagram 19. RU-indikatorn Procent Källor: SCB och RiksbankenAnm. RU-indikatorn är normaliserad så att medelvärde är noll och standardavvikelsen är 1.

21 Diagram 20. Arbetslöshet Procent, tre månaders glidande medelvärde, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

22 Diagram 21. Brist på arbetskraft Procent, säsongsrensade data, andel företag i näringslivet Källa: Konjunkturinstitutet

23 Diagram 22. Beveridgekurvan Procent av arbetskraften Källor: Arbetsförmedlingen och SCB Vakanser Arbetslöshet


Ladda ner ppt "Min syn på penningpolitiken 2006-2011 Handelsbanken 18 mars 2011 Förste vice riksbankschef Svante Öberg."

Liknande presentationer


Google-annonser