Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk rapport februari 2009. Kraftig försämring av konjunkturen – reporäntan sänks till 1 procent Återhämtning inleds 2010 Osäkerheten stor.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk rapport februari 2009. Kraftig försämring av konjunkturen – reporäntan sänks till 1 procent Återhämtning inleds 2010 Osäkerheten stor."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk rapport februari 2009

2 Kraftig försämring av konjunkturen – reporäntan sänks till 1 procent Återhämtning inleds 2010 Osäkerheten stor

3 Lägre ränta nödvändig för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och klara inflationsmålet på två procent Riksbanken fortsätter att vidta de åtgärder som krävs för att värna den finansiella stabiliteten

4 Kraftig sänkning av räntebanan Kraftig försämring av konjunkturen Kostnadstrycket avtar Fortsatt stora problem på de finansiella marknaderna Osäkerheten stor

5 Återhämtning inleds 2010 Åtgärderna får effekt Bättre fungerande kreditmarknader Förtroendet återvänder hos hushåll och företag Konsumtion och investeringar ökar

6 Räntebanan en prognos - inte ett löfte Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

7 Nedreviderade Consensusprognoser för BNP- utvecklingen 2009 Årlig procentuell förändring Källa: Consensus

8 Kraftigt fall i order och export Årlig procentuell förändring, säsongrensade data Anm. Tre månaders glidande medelvärde, varuexport i fasta priser beräknat av Riksbanken. Källor: SCB och Riksbanken

9 Högre arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongrensade data Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

10 Prognos över BNP-tillväxt i Sverige och omvärlden Kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongrensade data Källor: Nationella källor och Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos.

11 Jämförelse av återhämtning vid olika recessioner, BNP Sverige Nivå, index=100 sista kvartalet innan recession inleds Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Legender avser kvartal då recession inleds. Källor: SCB och Riksbanken

12 Stora svängningar i KPI Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

13 Inflationsförväntningar i linje med målet på några års sikt Årlig procentuell förändring Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: Konjunkturinstitutet, Prospera Research AB, SCB och Riksbanken

14 Återhämtning inleds 2010 Åtgärderna får effekt Bättre fungerande kreditmarknader Förtroendet återvänder hos hushåll och företag Konsumtion och investeringar ökar

15 Osäkerhet i prognoserna Krisen förvärras – räntan sänks till noll procent Snabbare återhämtning Svagare växelkurs och lägre tillväxt i produktiviteten ger ett högre kostnadstryck

16 Skillnad mellan boränta och reporänta har minskat Procentenheter Källor: Reuters EcoWin och RiksbankenAnm. Boräntor avser genomsnitt av listade räntor.

17 Centralbankernas balansräkningar växer Procent av BNP Källor: Respektive centralbank

18 Riksbankens åtgärder Lån (mot säkerhet) i kronor och dollar Förändrade säkerhetskrav Särskilt likviditetsstöd Företagscertifikat Ytterligare åtgärder kan behövas

19 Räntebanan en prognos - inte ett löfte Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos

20 Lägre ränta nödvändig för att dämpa fallet i produktion och sysselsättning och klara inflationsmålet på två procent Riksbanken fortsätter att vidta de åtgärder som krävs för att värna den finansiella stabiliteten


Ladda ner ppt "Penningpolitisk rapport februari 2009. Kraftig försämring av konjunkturen – reporäntan sänks till 1 procent Återhämtning inleds 2010 Osäkerheten stor."

Liknande presentationer


Google-annonser