Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Det aktuella ekonomiska läget Swedbank den 20 augusti 2010 Förste vice riksbankschef Svante Öberg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Det aktuella ekonomiska läget Swedbank den 20 augusti 2010 Förste vice riksbankschef Svante Öberg."— Presentationens avskrift:

1 Det aktuella ekonomiska läget Swedbank den 20 augusti 2010 Förste vice riksbankschef Svante Öberg

2 BNP-tillväxt i världen Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken Anm. Streckad stapel avser Riksbankens prognos.

3 BNP-tillväxt i BRIC-länderna Årlig procentuell förändring Källa: IMFAnm. 2010 och 2011 avser IMF:s prognos från juli.

4 BNP-tillväxt i USA Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken

5 Inköpschefsindex Index över 50 indikerar tillväxt Källor: Institute for Supply Management, Markit Economics och Swedbank

6 Inflation i USA Årlig procentuell förändring Källa: Bureau of Labor Statistics

7 Centralbankers balansräkningar Procent av BNP Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, Statistics Sweden och respektive centralbank

8 BNP-tillväxt i euroområdet Årlig procentuell förändring Källor: IMF och Riksbanken

9 Inflation i euroområdet Årlig procentuell förändring Källa: Eurostat

10 Offentliga finanser i OECD-området Procent av BNP Källa: OECD

11 Ränteskillnad mot Tyskland Procentenheter Källa: Reuters EcoWin Anm. Statsobligationer med cirka 10 års återstående löptid.

12 Basis-spread Skillnad mellan 3-månaders interbankräntor och förväntade styrräntor, räntepunkter Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

13 CDS-premier för banker Räntepunkter Källa: Reuters EcoWin

14 BNP-tillväxt Årlig procentuell förändring Källa: SCB

15 BNP per kvartal Kvartalsförändring i procent, säsongsrensade data Källa: SCB

16 Barometerindikatorn Index, medelvärde = 100, standardavvikelse = 10 Källa: Konjunkturinstitutet

17 Inköpschefsindex Index över 50 indikerar tillväxt Källor: Institute for Supply Management, Markit Economics och Swedbank

18 Industri- och tjänsteproduktion Index, 2005 = 100, säsongsrensade data Källa: SCB

19 Arbetskraft och sysselsättning Tusentals personer,15-74 år, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

20 Arbetslöshet Procent av arbetskraften, 15-74 år, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

21 Inflation Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

22 Inflation och inflationsförväntningar Årlig procentuell förändring, samtliga aktörer Källor: TNS SIFO Prospera och SCB

23 Reporänta Procent, dagsdata respektive kvartalsmedelvärden Anm. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källa: Riksbanken

24 Reporänta och förväntad reporänta Procent, samtliga aktörer Källor: TNS SIFO Prospera och Riksbanken

25 Penningpolitiska förväntningar Procent, penningmarknadens aktörer Källor: TNS SIFO Prospera, Reuters EcoWin och Riksbanken

26 Riksbankens utestående lån Miljarder SEK Källa: Riksbanken


Ladda ner ppt "Det aktuella ekonomiska läget Swedbank den 20 augusti 2010 Förste vice riksbankschef Svante Öberg."

Liknande presentationer


Google-annonser