Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Reflektioner från grupperna No hands up…

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Reflektioner från grupperna No hands up…"— Presentationens avskrift:

0 Bedömning för lärande Lärtillfälle 4

1 Reflektioner från grupperna No hands up…
”No hands up” och att eleverna får sitta två och två och rätta eller prata om hur de löst uppgifter har upplevts positivt för oss. Eleverna blir mer engagerade och pratar matte, stavning osv. ”No hands up” kräver att eleverna vänjer sig vid ett nytt förhållningssätt i klassrummet och behöver få ta tid. Det infinner sig lätt en rädsla för att misslyckas, att blotta sig att man inte lyckats eller missat att utföra uppdraget/läxan. Vi som lärare är vana att själva ha kontrollen och ”makten”. En utveckling av No-hands skulle kunna vara att ge tid till att förbereda sig innan utifrån ett antal frågeställningar. Eleven är då förberedd och blir inte lika stressad. KUNGSBACKA KOMMUN

2 Röda gröna gula kort, tumme upp/tumme ner
Tummen upp används också för att se vilka som behöver ytterligare exempel för att förstå. Eleverna kommer sedan igång snabbare och lättare med det egna arbetet. Röda, gröna och gula kort har också testats men det blir för mycket att hålla reda på. Röd, grön och gul låda finns vid dörren vid utgång ur klassrummet. Eleverna lägger sin namnlapp i den lådan som stämmer med deras bedömning av hur de förstått. Läraren får en snabb uppfattning och koll på vilka som förstått och vilka som behöver mer hjälp. KUNGSBACKA KOMMUN

3 Frågetekniker, varför? Ett sätt att få syn på elevernas tänkande.
Ett sätt att få eleverna mer aktiva under lektionerna. Ett sätt att få eleverna att utveckla sitt tänkande och lyssna på varandra, se varandra som lärresurser. KUNGSBACKA KOMMUN

4 Vi strävar mot ett dialogiskt klassrum
Studier har visat att elever som deltar i klassrumsdiskussioner ofta blir mer framgångsrika, medan de som inte deltar missar sin möjlighet att utveckla sin förmåga. Det vanligt förekommande mönstret – att läraren ställer frågorna, vissa elever svarar (ofta samma elever) och läraren utvärderar elevens svar- behöver bytas mot ett dialogiskt klassrum som underisningens effektivitet ska öka. Ett sådant dialogiskt klassrum kan elevdeltagandet i diskussioner inte vara frivilligt och eleverna behöver ges mer tid för att tänka innan de svarar på frågor, men också möjlighet till att formulera egna frågor. Fokus bör inte i första hand ligga på om elevernas svar är rätt eller fel, utan huruvida svaren ger indikationer på lärande. (William 2007) KUNGSBACKA KOMMUN

5 Strategier för ett dialogiskt klassrum
Feta frågor EPA Tänka, Skriva, Svara Pausa, Svara, Skicka vidare KUNGSBACKA KOMMUN

6 Plan för vårterminens arbete
25/3 Strategi 2 forts Filmen ”The Classroom experiment” del 2 6/5 Bedömning för lärande kopplat till John Hatties forskning samt utvärdering av vårens arbete. Återkoppla till din egen Nöhra. Detta arbete kommer att fortsätta under höstterminen 2015. KUNGSBACKA KOMMUN


Ladda ner ppt "Reflektioner från grupperna No hands up…"

Liknande presentationer


Google-annonser