Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Konjunkturläget Mars 2007 Produktion och sysselsättning Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Konjunkturläget Mars 2007 Produktion och sysselsättning Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden."— Presentationens avskrift:

1 Konjunkturläget Mars 2007 Produktion och sysselsättning Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

2 Konjunkturläget Mars 2007 Produktion Index 2000=100, fasta priser, säsongrensade kvartalsvärden

3 Konjunkturläget Mars 2007 Produktion i näringslivet Index 2000=100, fasta priser, säsongrensade kvartalsvärden

4 Konjunkturläget Mars 2007 Konfidensindikator för industrin Nettotal, säsongrensade månadsvärden

5 Konjunkturläget Mars 2007 Konfidensindikator för byggverksamhet Nettotal, säsongrensade månadsvärden

6 Konjunkturläget Mars 2007 Produktion och arbetade timmar i näringslivet Procentuell förändring, säsongrensade kvartalsvärden

7 Konjunkturläget Mars 2007 Produktion i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

8 Konjunkturläget Mars 2007 Produktivitet i näringslivet Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden

9 Konjunkturläget Mars 2007 Arbetade timmar Index 2000=100, säsongrensade kvartalsvärden

10 Konjunkturläget Mars 2007 Arbetade timmar i näringslivet Index 2000=100, säsongrensade kvartalsvärden

11 Konjunkturläget Mars 2007 Sysselsatta Tusental, säsongrensade kvartalsvärden

12 Konjunkturläget Mars 2007 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Tusental, säsongrensade kvartalsvärden

13 Konjunkturläget Mars 2007 Nyanmälda lediga platser och varsel om uppsägning Tusental, 3-månaders glidande medelvärde

14 Konjunkturläget Mars 2007 Nyanmälda lediga platser (tidsförskjuten 8 månader) och antalet sysselsatta Årlig procentuell förändring, 3-månaders glidande medelvärde

15 Konjunkturläget Mars 2007 Anställningsplaner i detaljhandel och privata tjänstenäringar Nettotal, säsongrensade månadsvärden

16 Konjunkturläget Mars 2007 Anställningsplaner i byggindustri och tillverkningsindustri Nettotal, säsongrensade månadsvärden

17 Konjunkturläget Mars 2007 Sysselsatta, arbetade timmar och medelarbetstid Index 1994=100, säsongrensade kvartalsvärden

18 Konjunkturläget Mars 2007 Reguljär sysselsättningsgrad Procent av befolkningen i åldern 20-64 år, säsongrensade kvartalsvärden

19 Konjunkturläget Mars 2007 Arbetskraften och sysselsatta Tusental, säsongrensade kvartalsvärden

20 Konjunkturläget Mars 2007 Reguljärt studerande och sjuka utanför arbetskraften Tusental, säsongrensade kvartalsvärden

21 Konjunkturläget Mars 2007 Öppen arbetslöshet Procent av arbetskraften, säsongrensade kvartalsvärden

22 Konjunkturläget Mars 2007 Brist på arbetskraft i näringslivet Andel företag, procent, kvartalsvärden

23 Konjunkturläget Mars 2007 Främsta hindret för företagens verksamhet Andel företag, procent, kvartalsvärden

24 Konjunkturläget Mars 2007 Arbetsmarknadsgap, timlön och UND1X-inflation Procent av potentiellt arbetade timmar respektive årlig procentuell förändring, kvartalsvärden

25 Konjunkturläget Mars 2007 Antal arbetade timmar Miljoner timmar, säsongrensade kvartalsvärden

26 Konjunkturläget Mars 2007 Arbetsmarknadsgap Procent av potentiellt arbetade timmar, säsongrensade kvartalsvärden

27 Konjunkturläget Mars 2007 BNP-gap och produktivitetsgap Procent av potentiell BNP respektive potentiell produktivitet, säsongrensade kvartalsvärden


Ladda ner ppt "Konjunkturläget Mars 2007 Produktion och sysselsättning Årlig procentuell förändring, kalenderkorrigerade värden."

Liknande presentationer


Google-annonser