Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Barn i Riskmiljö Nätverk Närvård CFL Söderhamn 22 februari 2013 Karin Gisselman Processledare Kunskap till praktik.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Barn i Riskmiljö Nätverk Närvård CFL Söderhamn 22 februari 2013 Karin Gisselman Processledare Kunskap till praktik."— Presentationens avskrift:

1 Barn i Riskmiljö Nätverk Närvård CFL Söderhamn 22 februari 2013 Karin Gisselman Processledare Kunskap till praktik

2 Bred nationell satsning på utvecklingsarbete 2011 - 2014 Socialstyrelsen Statens folkhälsoinstitut Sveriges kommuner och Landsting Stöd till barn och unga i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller skada, en förälder oväntad avlider eller där det förekommer våld.

3 Sveriges kommuner och landsting ( SKL) Kartläggning av behov och omfattning av stöd till föräldrar inom missbruks- och beroendevården och deras barn. Vecka 39 2012 Verka för en ökad kunskap om hur vården kan stödja föräldrarollen samt stimulera till utvecklingen på länsnivå. Utbildningssatsning föräldrastöd

4 Föräldrastöd – Nytt SKL uppdrag Ett samarbete mellan SKL, Socialstyrelsen och FHI Nationell kartläggning v 39 2012 Rapport klar april-maj Webbaserad fördjupningsutbildning ( 13 föeläsningar) med studiematerial. Erbjudande till alla kommuner Samarbete föräldrastöd - barn/unga ”placerade barn”

5 Statens folkhälsoinstitut (FHI) En satsning på uppdrag av regeringen som en del av den av den nationella strategin för alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobakspolitiken. ( ANDT) FHI ger stöd till barn i riskmiljöer genom medel till lokala utvecklingsprojekt av nationellt intresse som sker i samarbete med forskare FoU projekt ”Barn i risk”

6 Socialstyrelsen Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska barns behov av information, råd och stöd beaktas i dessa i lan. Satsning på stöd till fem kommuner i landet. Sandviken deltar

7 Samordning och samverkan I samarbete med kommuner bedriver Socialstyrelsen och SKL ett utvecklingsarbete mellan missbruks/beroendevård och socialtjänstens barn- och ungdomsvård.

8 Projekt - Barn i risk FoU Välfärd har fått medel av FHI under 2012 Forskarcirkel (barnstödsverksamheter) Intervju (avslutad 2012) Referensgrupp ( fortsätter 2013)

9 Styrgrupp Projektledare FoU Välfärd Enhetschef FoU Välfärd ANDT samordnare, Länsstyrelsen Folkhälsostrateg Samhällsmedicin Referensgrupp Mödravård Barnhälsovård Elevhälsan Grinden Psykiatrin Kommunpolitiker Qvinnqulan Beroendeenheten Expertgrupp Barnahus Familjeenheten Placerade barn Våld i nära relationer Föräldrastöd

10 Mål med referensgruppen Att inom ramen för den nationella ANDT- strategin bygga en regional strategi med inriktning på barn och deras föräldrar genom att: -bibehålla och utveckla stödgrupperna för barn -utveckla samverkan mellan de myndigheter och organisationer som kommer kontakt med målgruppens föräldrar. -utveckla kunskap om målgruppens behov.

11 Syfte ’ med referensgruppen Genom samverkan och ökad kännedom och förståelse för varandras kompetensområden kan brister och möjligheter identifieras och verksamheten utvecklas till barnens bästa.

12 År 2012 Steg 1 Uppbyggnad av referensgrupp Utbyte av erfarenheter Tematräffar Konferens” Barn i risk”

13 År 2013 Steg 2 Kartläggning av verksamheter och goda exempel Identifiera och synliggöra målgruppen Inventera personalens behov av utbildning och stöd Utforma samverkansmodell i länet Tematräffar och konferens

14 År 2014 Steg 3 Implementering av modell för barn och föräldrastöd i befintliga nätverk Fortsatt utvecklingsstöd av referensgruppen Uppföljning och utvärdering Rapport

15 För mer information om varje enskilt delprojekt se: www.socialstyrelsen.se/barnochfamil.j www.skl.se/kunskaptillpraktik www.fh.se/barn-i-riskmiljöer Nationellt kompetenscentrum om barn som anhöriga: www.anhoriga.se

16 Tack för visat intresse


Ladda ner ppt "Barn i Riskmiljö Nätverk Närvård CFL Söderhamn 22 februari 2013 Karin Gisselman Processledare Kunskap till praktik."

Liknande presentationer


Google-annonser