Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1 2007-05-29 KTHs system för verksamhetsstöd (VIS) ”IVS – Ekonomstyrningsverket Integrerad verksamhetsstyrning” ”BI-system” (Business Intelligence) ”Beslutstödssystem”

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1 2007-05-29 KTHs system för verksamhetsstöd (VIS) ”IVS – Ekonomstyrningsverket Integrerad verksamhetsstyrning” ”BI-system” (Business Intelligence) ”Beslutstödssystem”"— Presentationens avskrift:

1 1 2007-05-29 KTHs system för verksamhetsstöd (VIS) ”IVS – Ekonomstyrningsverket Integrerad verksamhetsstyrning” ”BI-system” (Business Intelligence) ”Beslutstödssystem” ”Ledningsinformationssystem”

2 2 2007-05-29 VIS Verksamhetsinformation Planering Genomförande Uppföljning Utvärdering/ analys Grundutbildning och forskning

3 3 2007-05-29 VIS-portal Webbgränssnitt med rapporter, kuber och mail AGRESSO (ekonomi) HR+ ToR (PA/ löner/ resor) LADOK (GRU/ FOFU) UG Person- databas Lokaler Samlad informationsbank/datalager med gemensam åtkomst genom ”VIS” Planning för budget och prognoser W3D3 Diariet Bibliometri

4 4 2007-05-29 Källsystem / VIS HR PlusLADOK Legala krav Standarder Expertsystem Verksamhetskritiska Datafångst Detaljnivå Produktionssystem Ofta kopplingar externt Integrerade data Gemensamt gränssnitt Behovsanpassat Påverkbart Bättre beslutsunderlag Aggregerad information

5 Verksamhet - LADOK TID – dag, månad (Q,T,Y, termin, läsår) Ekonomi - AGRESSO X X X X ORGANISATION – skola, avd, enhet, grupp Personal - HR+ X X PROJEKT – projektledare, finansiär etc.. X X X = dimensionen obligatorisk H = kan härledas (X) = används delvis S = saknas KONTO – balans- och resultat X VERKSAMHET – Gru och fofu X H H FINANSIÄR H PERSONAL – resursnr/personnr X (X) ANLÄGGNING – investering, inventarie H STUDENT (X) X EXAMEN X PROGRAM X X KURS ÄMNE X S S S S S S S S S S S S S PROJEKT – projektledare, finansiär etc.. VERKSAMHET – Gru och fofu FINANSIÄR ANLÄGGNING – investering, inventarie (X) TID ORGANISATION PROJEKT KONTO VERKSAMHET FINANSIÄR PERSONAL ANLÄGGNING STUDENT EXAMEN PROGRAM KURS ÄMNE REDOVISNINGS- DIMENSIONER KTHs redovisnings- modell (X)

6 6 2007-05-29 KONTOPLANEN (baskontoplan för statliga myndigheter) (Första siffran i kontot talar om typ av konto) 1TILLGÅNGAR 2SKULDER OCH MYNDIGHETSKAPITAL 3INTÄKTER 4PERSONALKOSTNADER 5LOKAL- OCH ÖVRIGA DRIFTKOSTNADER 6GEMENSAMMA KOSTANDER, AVSKRIVNINGAR MM 7TRANSFERERINGAR 8FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER

7 7 2007-05-29 Ex på bokföringstransaktioner KONTOORGBELOPPVERKSAMHETFINANSIÄRPROJEKT 3212DTTM-550 000341007031 Bidragsintäkt Personalkostnad PERIOD 200704 KONTOORGBELOPPVERKSAMHETRESURSPROJEKT 4061DTTM38 600364102412347031 PERIOD 200704 1932DTTM550 000200704 1932DTTM-38 600200704

8 8 2007-05-29 Organisationshierarki Skola 1-pos Avdelning 2-pos Enhet 3-pos Grupp 4-pos D – Skolan för datavetenskap och kommunikation DT – Tal, musik och hörsel DTT – Avd TMH DTTM - Musik 7031 - TMH VENUS Projekt 4-8 tecken

9 9 2007-05-29 Summeringsnvåer – exempel kostnader Kostnader 1-pos Personalkostnader 2-pos Lönekostnader 3/4 -pos Konto 40*-pos

10 VIS-portalen Etapp I – Systeminriktat Etapp II – Funktions- och processinriktat

11 11 2007-05-29 Utdata i två olika former Rapporter (xls, pdf, html etc.) Fast layout Skräddarsydd för ett ändamål Enkel att ta fram Kan schemaläggas / maildistribution ”Säkrat” urval Kuber Dynamisk / flexibel Flerdimensionell Kompetenskrävande Kraftfullt analysverktyg

12 12 2007-05-29 Rapportexempel

13 13 2007-05-29 Fakta: Ekonomikub i startläge A.Rader = Skola(org) hierarki B.Kolumner = konto och två mätvärden Dimensionsträd 1.Tid 2.Konto 3.Mätvärden 1. 2. 3.

14 14 2007-05-29 Fakta: Ekonomikub - borrad A.Rader = Skola(org) DTT* B.Kolumner = konto Kostnader C.två mätvärden Belopp och rev-budget

15 15 2007-05-29 Fakta: Ekonomikub - borrad A.Rader = Skola(org) - projekt B.Kolumner = konto 4061 C.ett mätvärde - Belopp D.Urval tid, januari-april

16 16 2007-05-29 Korstabell – grafik – tal/% - pivot –dölj/visa- beräkna – rangordna – nollor – 80/20 - anpassa – delmängd – export (pdf, xls mm) Dimensioner Mätvärden

17 17 2007-05-29


Ladda ner ppt "1 2007-05-29 KTHs system för verksamhetsstöd (VIS) ”IVS – Ekonomstyrningsverket Integrerad verksamhetsstyrning” ”BI-system” (Business Intelligence) ”Beslutstödssystem”"

Liknande presentationer


Google-annonser