Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2007-04-24Danielson & Co1 Principerna i bilaga 13 1. Grundprinciperna i bilaga 13 om regionalt beslutande över den regionala trafiken och lokalt beslutande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2007-04-24Danielson & Co1 Principerna i bilaga 13 1. Grundprinciperna i bilaga 13 om regionalt beslutande över den regionala trafiken och lokalt beslutande."— Presentationens avskrift:

1 2007-04-24Danielson & Co1 Principerna i bilaga 13 1. Grundprinciperna i bilaga 13 om regionalt beslutande över den regionala trafiken och lokalt beslutande över den lokala trafiken är riktiga. 2. Det är tydligt vilken trafik som i huvudsak är regionens ansvar och vilken trafik som i huvudsak är kommunens ansvar. 3. Fördelningsmodellen för kostnader och intäkter enligt bilaga 13 går att förstå. 4. Vi skulle kunna acceptera en mindre detaljerad, men enklare, fördelningsmodell. 5. Vi skulle kunna acceptera ett enklare taxesystem, även om följden av detta blir att vi inte kan påverka vår lokala taxa. 6. Vi skulle kunna acceptera mindre inflytande över våra kostnader om detta ger en enklare fördelningsmodell. Utvärdering av bilaga 13

2 2007-04-24Danielson & Co2 1. Grundprinciperna i bilaga 13 om regionalt beslutande över den regionala trafiken och lokalt beslutande över den lokala trafiken är riktiga.

3 2007-04-24Danielson & Co3 2. Det är tydligt vilken trafik som i huvudsak är regionens ansvar och vilken trafik som i huvudsak är kommunens ansvar.

4 2007-04-24Danielson & Co4 3. Fördelningsmodellen för kostnader och intäkter enligt bilaga 13 går att förstå.

5 2007-04-24Danielson & Co5 4. Vi skulle kunna acceptera en mindre detaljerad, men enklare, fördelningsmodell.

6 2007-04-24Danielson & Co6 5. Vi skulle kunna acceptera ett enklare taxesystem, även om följden av detta blir att vi inte kan påverka vår lokala taxa.

7 2007-04-24Danielson & Co7 6. Vi skulle kunna acceptera mindre inflytande över våra kostnader om detta ger en enklare fördelningsmodell.

8 2007-04-24Danielson & Co8 Principerna i bilaga 13: Sammanfattning •Att dela upp ansvaret på regional och lokal nivå tycker de flesta är rätt. VTG avviker. •Man förstår relativt väl vad som är regional och lokal trafik •Fördelningsmodellen går att förstå •En enklare modell är inte någon stor angelägenhet •Man vill inte ha ett enklare taxesystem om det innebär mindre påverkan på taxan •Man vill inte ha en enklare fördelningsmodell om detta innebär mindre påverkan på kostnaderna

9 2007-04-24Danielson & Co9 Utvärdering av bilaga 13 Tillämpningen av bilaga 13 7. Våra kostnader har påverkats av att andra kommuner eller regionen har ändrat sin trafik. 8. Våra möjligheter att via Västtrafik påverka kollektivtrafikens utformning och standard har ökat. 9. Våra möjligheter att samordna ordinarie kollektivtrafik med annan kollektivtrafik, t.ex. skolskjutsar, har ökat.

10 2007-04-24Danielson & Co10 7. Våra kostnader har påverkats av att andra kommuner eller regionen har ändrat sin trafik.

11 2007-04-24Danielson & Co11 8. Våra möjligheter att via Västtrafik påverka kollektivtrafikens utformning och standard har ökat.

12 2007-04-24Danielson & Co12 9. Våra möjligheter att samordna ordinarie kollektivtrafik med annan kollektivtrafik, t.ex. skolskjutsar, har ökat.

13 2007-04-24Danielson & Co13 Tillämpningen av bilaga 13: Sammanfattning •De egna kostnader verkar inte ha påverkats så mycket av vad andra kommuner eller regionen har gjort •VT4 och VTS tycker att möjligheterna att påverka trafiken har ökat medan de andra tycker att den har minskat •Möjligheterna att samordna med t.ex. skolskjutsar verkar inte ha förändrats

14 2007-04-24Danielson & Co14 Utvärdering av bilaga 13 Budget och uppföljning 10. Västrafiks budgetredovisning gällande kollektivtrafikens intäkter och kostnader är bra. 11. Budgetprocessen och samarbetet med Västtrafik om budgeten (t.ex. möjligheten att göra förändringar, samordna med vår egen budget) fungerar bra. 12. Västtrafiks redovisning efter årets slut gällande kollektivtrafikens intäkter och kostnader är bra. 13. Vår kontroll över bidraget till kollektivtrafiken har blivit bättre med det nya avtalet (fr.o.m. verksamhetsåret 2004).

15 2007-04-24Danielson & Co15 10. Västtrafiks budgetredovisning gällande kollektivtrafikens intäkter och kostnader är bra.

16 2007-04-24Danielson & Co16 11. Budgetprocessen och samarbetet med Västtrafik om budgeten (t.ex. möjligheten att göra förändringar, samordna med vår egen budget) fungerar bra.

17 2007-04-24Danielson & Co17 12. Västtrafiks redovisning efter årets slut gällande kollektivtrafikens intäkter och kostnader är bra.

18 2007-04-24Danielson & Co18 13. Vår kontroll över bidraget till kollektivtrafiken har blivit bättre med det nya avtalet (fr.o.m. verksamhetsåret 2004).

19 2007-04-24Danielson & Co19 Budget och uppföljning: Sammanfattning •VTS är nöjda med VT:s budgetredovisning, VTG missnöjda, övriga mer neutrala •Man tycker inte att budgetprocessen fungerar bra •VT:s resultatredovisning är ok. VTS nöjda, VT7 missnöjda •Man tycker att kontrollen över bidraget till kollektivtrafiken har försämrats något

20 2007-04-24Danielson & Co20 Utvärdering av bilaga 13 Statistik och resvaneundersökningar 14. Västtrafik ger oss en tydlig redogörelse av hur regionalt och lokalt resande med kollektivtrafiken i och från/till vår kommun ser ut. 15. Vi får bra och användbar statistik från Västtrafik över kollektivtrafikens ekonomi och resor 16. Statistiken är lagom detaljerad, har ett lämpligt dataformat etc. 17. Resvaneundersökningarna är tillräckligt aktuella.

21 2007-04-24Danielson & Co21 14. Västtrafik ger oss en tydlig redogörelse av hur regionalt och lokalt resande med kollektivtrafiken i och från/till vår kommun ser ut.

22 2007-04-24Danielson & Co22 15. Vi får bra och användbar statistik från Västtrafik över kollektivtrafikens ekonomi och resor

23 2007-04-24Danielson & Co23 16. Statistiken är lagom detaljerad, har ett lämpligt dataformat etc.

24 2007-04-24Danielson & Co24 17. Resvaneundersökningarna är tillräckligt aktuella.

25 2007-04-24Danielson & Co25 Statistik och resvaneundersökningar: Sammanfattning •Man tycket att VT ger en dålig redovisning av resandet •Man är inte riktigt nöjd med ekonomi- och resande- statistiken •Statistikens utformning är inte bra •Resvaneundersökningarna är inte tillräckligt aktuella

26 2007-04-24Danielson & Co26 Utveckling och finansiering på lång sikt Västtrafik beskriver i verksamhetsplanen två scenarier för kollektivtrafikens utveckling - oförändrad eller utökad trafik. Vilket scenario ser ni som ägare som önskvärt? Grön: utökad Blå: beror på Röd: som nu

27 2007-04-24Danielson & Co27 Utveckling och finansiering på lång sikt Vilken kollektivtrafik anser ni vara viktigast att bygga ut på sikt?

28 2007-04-24Danielson & Co28 Utveckling och finansiering på lång sikt Hur ser ni som ägare på möjligheten att finansiera en utökning av trafiken?

29 2007-04-24Danielson & Co29 Utveckling och finansiering på lång sikt Bör ägarersättningen även i framtiden i princip vara en 50/50 fördelning mellan regionen och kommunkollektivet?


Ladda ner ppt "2007-04-24Danielson & Co1 Principerna i bilaga 13 1. Grundprinciperna i bilaga 13 om regionalt beslutande över den regionala trafiken och lokalt beslutande."

Liknande presentationer


Google-annonser