Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningen för Förvaltningsinformation

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningen för Förvaltningsinformation"— Presentationens avskrift:

1 Föreningen för Förvaltningsinformation
Myndighetskrav för fastighetsförvaltare Föreningen för Förvaltningsinformation Nyheter från Fi2 – konsten att få alla att tala samma språk ? Bo Tyrefors Ordförande Föreningen för Förvaltningsinformation Föredrag av Bo Tyrefors, ordf. Föreningen för Förvaltningsinformation

2 Informationsöverföring idag
Dokument Dokument Dokument Program Projektering Byggande Förvaltning Beställare Konsulter Entreprenörer Förvaltare Hyresgäster Myndigheter Leverantörer Ägare Finansiärer

3 Obrutet informationsflöde
Samhälle Primärveksamhet

4 Fi2 skapar samverkan i design, byggproduktion, förvaltning
Komm-unikation (Fi2xml) System för administration, ekonomi, teknik & styrning av förvaltning System för administration, ekonomi & styrning av byggprocessen Informations- databas Underhålls- system MS Office- verktyg Inköps- Ekonomi- Leverantörs- reskontra Hyres- Dokument- Drift- Förvaltnings- info Fel- anmälan Låne- Utrymmes- program CAD- System MS Office- verktyg Inköps- system Projekt- Styrnings- Kalkyl- Planerings- Dokument- 3D/VR- Produkt-& Process- info Fi2xml Fi2xml Administrationssystem (framtida)

5 Hur används Fi2xml vid kommunikation?

6 Ett traditionellt sätt att kommunicera
Systemleverantör System A System B System C Fi2xml-fil Systemleverantör Fi2xml- bearbetning System D System E System F Fi2xml- bearbetning

7 Ett modernt sätt att kommunicera
Internet Systemleverantör Fi2xml-meddelande System A System B System C Fi2xml- bearbetning Fi2xml-meddelande Systemleverantör Fi2xml-meddelande Fi2xml-meddelande System D System E System F Fi2xml- bearbetning

8 Exempel på praktiska tillämningar av Fi2xml

9 Ett grafiskt informationssystem och nyutvecklat fastighetssystem
Flat screen Areor Anv ä ndning Hyresg ster Avtal Debiteringar Vakanser Prognos Rapporter Etc. Fastighets - Register Fi2 Avtals Redovisning Reskontror Ritnings Hyresavtal inhyrt/uthyrt Leverant ö rsavtal Aviseringsrutin Fi2 Registrering Avisering Verksamheten Administration

10 Grafisk energiinformation - Ett samarbete mellan Aton och CAD-Q

11 Projekt som berör informationshanteringen
Aktuella projekt Projekt som berör informationshanteringen

12 Projekt -samordnad informationshantering för energi och media
Myndighetskrav för fastighetsförvaltare Projekt -samordnad informationshantering för energi och media Föredrag av Bo Tyrefors, ordf. Föreningen för Förvaltningsinformation

13 Projekt Certifiering av datasystem

14 Projekt demohus Visa upp nyttan med modern Information and Communication Technology, ICT. Huset ska användas för tester och verifieringar vid bl.a. certifieringar. Demohuset utformas även så att projektdeltagarna kan använda det som en arena för att visa upp sina framsteg inom ICT.

15 Fi2xml version 1.2

16 Fastighetslexikon

17 Bygghandligar 90 del 8 blir Informationshandbok

18 Fi2 garanterar att kuggarna passar i maskineriet
System 1 System 2 System 3

19 Exempel på företags som idag använder Fi2

20 Exempel på fastighetsföretag som aktivt arbetar med Fi2xml och energideklarationer
AP-fastigheter Akademiska Hus Jönköpings kommun Vill rationalisera och systematisera arbetet med energideklarationer.

21 Medlemmar i föreningen
Mada Projekt INBRIX AB Jan Broman Fastighetskonsult KS-Konsult


Ladda ner ppt "Föreningen för Förvaltningsinformation"

Liknande presentationer


Google-annonser