Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrelsekonferens Rosenön den 8 maj 2007

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrelsekonferens Rosenön den 8 maj 2007"— Presentationens avskrift:

1 Styrelsekonferens Rosenön den 8 maj 2007
Fi2, en historiebeskrivning

2 Agenda

3 Den Politiska perioden

4 FI2002 Finansiärer och styrgrupp
Finansiärer/intressenter Offentliga fastighetsföretag, UFOS-gruppen Akademiska Hus Statens Fastighetsverk SABO Byggherreföreningen Fastighetsbranschens utvecklingsforum ABB Facilities Management AB AP Fastigheter Castellum AB Lundbergs Fastigheter AB Fastighets AB Tornet Vasakronan AB Styrgrupp Jan Broman (ordförande) Göran Alfhagen Matts Andrée Gösta Ericsson Bengt Fogelström Bengt Arne Johansson Rickard Johansson Bo Mattson (sekreterare) Nicklas Walldan     Jan Pardeby Stefan Sandesten Gösta Ångell

5 FI2002 - etappindelning Etapper MER INFORMATION ... Etapp 1 Etapp 2
1999 2000 2001 2002 MER INFORMATION ... 1 Förstudie 2 Teoretisk grund 3 Praktiska modeller 4 Implementering och etablering

6 FI2002 - etappindelning Etapp 1 Inventering Etapp 2
Modeller och lösningsförslag Etapp 3 Tillämpning och test Etapp 4 Implementering och slutlig utvärdering Resultat per etapp 2001 2002 1999 2000 - kunskaps plattform Bransch rekommen dationer, modeller Implemen- terade Praktiska tillämpningar Prototyp Informations- struktur

7 FI etappindelning Etapp 1 & 2 – Utveckling och beskrivning av struktur för FM-information (Rekommendation 1-7) Etapp 3 – Tillämpning av Rekommendationerna mm för grunddatabas-specifikation Etapp 4 – Implementering och etablering av defacto-standard

8 FI2002 - etappindelning Etapp 1 & 2 - den teoretiska modellen
Etapp 3 – Praktiskt användbara modeller Etapp 4 – Implementering och etablering av defacto-standard

9 FI2002 – projektresultat etapp 2

10 FI2002 Projektresultat etapp 3
Grunddatabas-beskrivning: Modell- och textdel – beskriver grunddatabasens uppbyggnad via modeller och kommenterande texter Katalog- och exempeldel – beskriver grunddatabasens möjliga innehåll via exempel/tabeller över objektklasser och attribut

11 FI2002 – resultat etapp 1-3 Teori – beskrivande texter i Rekommendationer 1-7 Processmodeller Objektmodeller Ordlista Mallar / checklistor programarbete och erfarenhetsåterföring kvalitetssäkrad upplåtelse drift- och underhållsinformation Struktur för gemensam databas

12 FI2002 Bemanning etapp 1- 3 Arbetsgrupp
Bo Tyrefors, projektledare (etapp 3), ekonomikoppling och systemering Kjell Svensson, teknisk samordnare, modellering av processer och informationsstrukturer Erik Sandström, drift- och underhållsinformation Christer Bergenudd, programarbete och erfarenhetsåterföring Håkan Yngve, klassifikationssamordning Lars Törnqvist, terminologisamordning Anders Myrén, modeller och xml-definitioner

13 Styrgrupp Styrgruppen har konferens på Rosenön 4-5 april 2001

14 Vad skall FI2002 åstadkomma ?
Att utveckla en branschgemensam och stabil struktur för frekvent använd FM-information Företags totala informationsbehov Branschgemensam information (FI2002) Företagsspecifik information = Integrations-behov(FI2002)

15 Implementering och etablering av defacto-standard
Etapp 4 Implementering och etablering av defacto-standard

16 Hur vi har gått tillväga
Generella processer Behov av information i processer Datamodeller Generell informationsstruktur

17 FI2002 etapp 4 Skapa gränssnittsdefinition
Generell dataöverförings- fil (XML) Objektsmodeller etapp 3 Konceptuell databasmodell

18 Den organisatoriska perioden

19 Den organisatoriska perioden
2 oktober Samverkan ifc – Fi2 FI2002 får faceIT 2002 5 maj 2003 samverkan Fi2 och Metadata Föreningen bildas december 2004

20 Avsiktsförklaring

21 Den organisatoriska perioden Fi2xml
Första versionen av Fi2xml (ver 0.5) dec 2002

22 Produktifieringsperioden

23 Produktifieringsperioden Fi2xml
Fi2xml ver 1.0 publiceras i maj 2005 Fi2xml ver 1.1 publiceras i febr 2006 Fi2xml ver 1.2 publiceras i febr 2007

24 Produktifieringsperioden
Certifieringsarbete påbörjas febr 2006 Projekt Informationshandbok febr 2006 Projekt Demohus hösten 2006 Projekt Fi2 energi hösten 2006

25 Produktifieringsperioden
Handbok Fi2xml klar febr 2007 Fastighetslexikon pågår. Klar hösten 2007

26 Defactostandardperioden

27 Hur etablera standarden?
Ämnet för dagen Hur etablera standarden?


Ladda ner ppt "Styrelsekonferens Rosenön den 8 maj 2007"

Liknande presentationer


Google-annonser