Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fi2 –Språket som förenar

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fi2 –Språket som förenar"— Presentationens avskrift:

1 Fi2 –Språket som förenar
Myndighetskrav för fastighetsförvaltare Fi2 –Språket som förenar Nyheter från Fi2 – konsten att få alla att tala samma språk ? Sänk kostnaderna genom EFFEKTIV INFORMATIONSHANTERING i ditt fastighetsföretag Bo Tyrefors Ordförande Föreningen för Förvaltningsinformation Föredrag av Bo Tyrefors, ordf. Föreningen för Förvaltningsinformation

2 Har inte tid-måste arbeta
Fi2 står för utveckling Har inte tid-måste arbeta

3 Vad är Fi2xml ?

4 Informationsöverföring idag
Dokument Dokument Dokument Program Projektering Byggande Förvaltning Beställare Konsulter Entreprenörer Förvaltare Hyresgäster Myndigheter Leverantörer Ägare Finansiärer

5 Obrutet informationsflöde
Samhälle Primärveksamhet

6 Fi2 är ett gemensamt språk
Hej hopp Issues Resolution Database ifc Fi2xml Förenklar kommunikation mellan system och människor.

7 Fi2 skapar samverkan i design, byggproduktion, förvaltning
Komm-unikation (Fi2xml) System för administration, ekonomi, teknik & styrning av förvaltning System för administration, ekonomi & styrning av byggprocessen Informations- databas Underhålls- system MS Office- verktyg Inköps- Ekonomi- Leverantörs- reskontra Hyres- Dokument- Drift- Förvaltnings- info Fel- anmälan Låne- Utrymmes- program CAD- System MS Office- verktyg Inköps- system Projekt- Styrnings- Kalkyl- Planerings- Dokument- 3D/VR- Produkt-& Process- info Fi2xml Fi2xml Administrationssystem (framtida)

8 Hur får man information att samverka?

9 Ett traditionellt sätt att kommunicera
Systemleverantör System A System B System C Fi2xml-fil Systemleverantör Fi2xml- bearbetning System D System E System F Fi2xml- bearbetning

10 Ett modernt sätt att kommunicera
Internet Systemleverantör Fi2xml-meddelande System A System B System C Fi2xml- bearbetning Fi2xml-meddelande Systemleverantör Fi2xml-meddelande Fi2xml-meddelande System D System E System F Fi2xml- bearbetning

11 Praktiskt exempel Jag väljer i mitt system
Systemet visar information från hyressystemet Fi2xml Systemet visar information från fastighetssystemet Fi2xml

12 Projekt som berör informationshanteringen
Aktuella projekt Projekt som berör informationshanteringen

13 Projekt -samordnad informationshantering för energi och media
Myndighetskrav för fastighetsförvaltare Projekt -samordnad informationshantering för energi och media Föredrag av Bo Tyrefors, ordf. Föreningen för Förvaltningsinformation

14 Projekt Certifiering av datasystem

15 Projekt demohus Visa upp nyttan med modern Information and Communication Technology, ICT. Huset ska användas för tester och verifieringar vid bl.a. certifieringar. Demohuset utformas även så att projektdeltagarna kan använda det som en arena för att visa upp sina framsteg inom ICT.

16 Fi2xml version 1.2

17 Fastighetslexikon

18 Bygghandligar 90 del 8 blir Informationhandbok

19 Köp moduler Fi2 garanterar att kuggarna passar i maskineriet System 1

20 Exempel på företags som idag använder Fi2

21 Medlemmar i föreningen
Mada Projekt INBRIX AB Jan Broman Fastighetskonsult KS-Konsult

22 Till sist! Ni är alla välkomna att bli medlemmar i Föreningen för Förvaltningsinformation Genom många medlemmar har Fi2 blivit en defacto-standard

23 EG-direktivet 2002/91/EG om byggnaders energiprestanda -Kräver eftertanke
Direktivet om byggnaders energiprestanda är ett s k ramdirektiv. Det innebär att medlemsstaterna i EU själva väljer metod och kravnivåer inom angivna ramar när direktivet ska föras in i respektive länders lagstiftning.

24 Omfattning av lagen Lagen omfattar de flesta byggnader som villa, radhus, flerbostadshus och hus med lokaler. En energideklaration för byggnaden ska vara upprättad om någon för egen räkning uppför eller låter uppföra en ny byggnad och om en byggnad säljs.

25 Fem krav som skall införas
En metodik för beräkning av byggnaders integrerade energiprestanda Minimikrav på energiprestanda för nya byggnader Minimikrav på energiprestanda för stora renoveringar/ändringar av byggnader Energicertifiering av byggnader Besiktning av värmesystem, med panna/brännare och luftkonditioneringssystem samt en bedömning av värmesystem som är äldre än 15 år.

26 Myndighetskrav för fastighetsförvaltare
Bakgrund EG-direktivet om byggnaders energiprestanda → Energibesiktningar Nya BBR → Verifiering av energiprestanda Ingen etablerad heltäckande standard för informationshantering kring energi och media och utväxling av relevant data mellan IT-applikationer Föredrag av Bo Tyrefors, ordf. Föreningen för Förvaltningsinformation

27 Myndighetskrav för fastighetsförvaltare
Vision Fi2xml Föredrag av Bo Tyrefors, ordf. Föreningen för Förvaltningsinformation

28 Om projektet Fi2Energi Mål Delmål
Standardiserat filformat, som tillägg till FI2xml Delmål Beskrivning av arbetsflöden (hantering av energi & media, energideklarationsförfarandet) Informationsmodell

29 Fi2xml Fi2xml Fi2xml Fi2xml

30 Myndighetskrav för fastighetsförvaltare
Möjligheter Förenklad administration Enklare uppföljning och verifiering Underlag till energibesiktningar Utväxling av besiktningsresultat Utväxling av information mellan olika parter och IT-stöd (energileverantörer, SÖ-system, energiuppföljningssystem etc.) Enklare åtkomst till byggnadsrelaterad information Dokumentation Mätdata Föredrag av Bo Tyrefors, ordf. Föreningen för Förvaltningsinformation


Ladda ner ppt "Fi2 –Språket som förenar"

Liknande presentationer


Google-annonser