Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Symposiet rörande branschsamverkan Södra Bancohuset, Järntorget den 24 mars 2009 Samverkan behövs för ett fungerande.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Symposiet rörande branschsamverkan Södra Bancohuset, Järntorget den 24 mars 2009 Samverkan behövs för ett fungerande."— Presentationens avskrift:

1 Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Symposiet rörande branschsamverkan Södra Bancohuset, Järntorget den 24 mars 2009 Samverkan behövs för ett fungerande informationsbygge med gemensamma grundobjekt!

2 Program 2 09.30 Samling med inledande redogörelse för mötets tema och innehåll Bo Tyrefors föreningens ordförande 09.45Danska BIPS, så har vi lyckats ena branschen och detta händer nu Stig Brinck 10.00building SMART Sweden, informationsbyggets objekt och dess egenskaper Anna-Brita Krakenberger 10.15BEAst, handel med komponenter för bygg- och förvaltning Mats Lenngren 10.30Kaffepaus 10.45Open BIM, utvecklingsprojekt som bygger vidare… Mårten Lindström 11.00Föreningen för Förvaltningsinformation, certifiering som grund för kommunikation Ulf Vårlid 11.15Panelen samlas för sammanfattning Behov av samverkan Nyttoeffekter Hinder på vägen Så bygger vi vidare! 12.00Gemensam lunch på restaurang JT 13.00Guidning av Södra Bancohuset av Statens Fastighetsverk Kajsa Rydén 14.15Överläggningar mellan föreningarna och planering för samverkansinitiativ

3 Bakgrund • Utvecklingen inom informationshantering sker snabbt. • I Norden bedriver Danmark, Norge, Finland och Sverige i flera stycken parallella utvecklingar. 3

4 Norge • krav på informationsleveranser – informationsmängder och objektsegenskaper • i olika informationsnivåer • för olika projekteringsdicipliner. 4 Statsbygg lanserar en BIM-manual

5 Krav i Statsbyggs BIM-manual 5

6 Danmark • Regeringen tagit initiativ till Det Digitale Byggeriet • statliga byggherrar ställer från och med 1 januari 2007 krav på: – digitalt utbud – projektwebb – 3D modeller – digital leverans. • I publikationen ”Lag- og objektstruktur 2006” ställs bland annat krav på objektsegenskaper i informationsleveranser. 6

7 Krav i ”Lag- og objektstruktur 2006” 7

8 Finland • Senatfastigheter krav på informationsleveranser i sin BIM-manual. • Stark betoning på Projektering och byggande 8

9 BIM-manual i 9 delar 9

10 Sverige • Bygghandlingar 90 del 8 utgåva 2 – regelverk /anvisningar avseende metoder för informationsleveranser vid olika skeden. – Arbete pågår vad gäller fördjupning av krav på bland annat objektsegenskaper. 10

11 Objektsegenskaper samverkan ifc & fi2 garanterar informationsflödet 11

12 Symposiets målsättning • Att skapa informationskanaler över organisationsgränser • Att definiera prioriterade samarbetsområden • Att diskutera former för samverkan • Att starta samverkan 12

13 Presentation av organisationer i samverkan • 09.45 BIPS, så har vi lyckats ena branschen och detta händer nu Stig Brinck • 10.00 building SMART Sweden, informationsbyggets objekt och dess egenskaper Anna-Brita Krakenberger • 10.15 BEAst, handel med komponenter för bygg- och förvaltning Mats Lenngren • 10.30 Kaffepaus • 10.45 Open BIM, utvecklingsprojekt som bygger vidare… Mårten Lindström • 11.00 Föreningen för Förvaltningsinformation, certifiering som grund för kommunikation Ulf Vårlid 13

14 Paneldebatt Behov av samverkan Inom vilka områden finns behov av samverkan? • termer och begrepp • informationsstandardisering • processer • kommunikation • ………………………. 14

15 Paneldebatt Nyttoeffekter Vilka effekter tror vi att en samverkan kan ge? • färre fel, • bättre kommunikation • simuleringar • tidiga beslut och sena beslut • effektivisering • ………………………………………… 15

16 Paneldebatt Hinder på vägen Finns det hinder på vägen? • tidsmässiga • samordning • processmässiga • tekniska, • organisatoriska • …………………………. 16

17 Paneldebatt Så bygger vi vidare! Hur skall samverkan ske? • former • parter • finansiering • när • ……………………………… 17

18 GEMENSAM LUNCH KL 12-13 Restaurang JT på andra sidan torget 18

19 • Kan vi prioritera samverkansområden? – Klassificering – Objektsegenskaper – BIM-manualer – Termer – ………………………….. Samverkan diskussionsunderlag 19

20 Samverkan diskussionsunderlag • Samverkanformer – Forum? – Arbetsgrupper? – Samordningsgrupp (styrgrupp)? – Byta medlemskap 20

21 Samverkan diskussionsunderlag Hur startar vi? • Gemensam aktivitetsplan? • Gemensam avsiktsförklaring? • Pilotprojekt? • ……………………………………. 21


Ladda ner ppt "Föreningen för Förvaltningsinformation 1 Symposiet rörande branschsamverkan Södra Bancohuset, Järntorget den 24 mars 2009 Samverkan behövs för ett fungerande."

Liknande presentationer


Google-annonser