Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Alla här vet kanske inte vilka Locum är

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Alla här vet kanske inte vilka Locum är"— Presentationens avskrift:

1 Alla här vet kanske inte vilka Locum är
Alla här vet kanske inte vilka Locum är? Så jag tänkte börja med att ”sätta Locum på kartan”. Vi är en del av Stockholms läns landsting och vi bildades 1992 för att effektivisera landstingets lokalutnyttjande. Vår vision är Vårdmiljöer för vård i världsklass Locums kännetecken är Kompetens, Hållbarhet och Affärsmässighet.

2 Våra fastigheter Locum AB är en av Sveriges större fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på cirka 2,1 miljoner kvadratmeter lokaler i Stockholms län. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i länet.

3 Aktuella nybyggnadsprojekt
Södersjukhuset akutvårdsbyggnad S:T Göran akutmottagning Vi har några större projekt som vi har använt BIM på olika sätt innan vi tog vårt ”BIM-beslut”. När det gäller SÖS och Danderyd har BIM använts i programskedet. Och tyvärr är fortsatta arbetet lite osäkert eftersom det pågår mycket diskussioner om hur vården i Stockholm ska utvecklas. Det har tagits fram en sk Framtidsplan som kommer att påverka hur olika projekt kommer att utvecklas. När det gäller Huddinge rättspsyk är det i produktion kvm, och inflyttning kommer att ske under första kvartalet I projektet har alla konsulter jobbat i objektsmodeller och det har skett samgranskning. Vi har dessutom testat olika moment som t.ex. mängdavtagning och tidsplanering utifrån modellen. Huddinge rättspsykiatrianläggning Danderyd akutvårdbyggnad

4 Locums beslut Skannade ritningar st. CAD-ritningar st. Objektsmodeller 100 st. Locums förutsättningar är: Stort fastighetsföretag med omfattande ny- och ombyggnation och ökande krav på effektivitet Har jämfört med många fastighetsföretag högre krav på funktionalitet, flexibilitet och tillgänglighet Byggprojekt drivs i samarbete externa parter, på en marknad där BIM är under snabb utveckling Vi står inför en mycket stor investeringsvolym de närmaste åren. I år är budgeten på cirka 1,7 miljarder och de närmaste åren kommer att vara ungefär lika stora. Genom att se till att vi har objektsmodeller för samtliga våra byggnader kommer vi få besparingar både i projektering och i byggfasen. Övergripande mål Öka effektiviteten – bli kostnadseffektivare och leverera bättre lösningar Förbättrade möjligheter till samarbete med kunder, t.ex. genom tydligare alternativlösningar och visualisering Förutsättningar att arbeta med integrerad information i hela Locum Effektivare förvaltningsprocess Effektivare byggprocess Effektivare lokalförsörjning Vara en drivande och intressant samarbetspartner för externa leverantörer Vara en attraktiv arbetsgivare i fastighets- och byggbranschen Under en 2 års period kommer Locum att skapa objektsmodeller för arkitekt

5 Varför Locum BIM? Övergripande mål
Öka effektiviteten – bli kostnadseffektivare och leverera bättre lösningar Förbättrade möjligheter till samarbete med kunder, t.ex. genom tydligare alternativlösningar och visualisering Förutsättningar att arbeta med integrerad information i hela Locum Effektivare förvaltningsprocess Effektivare byggprocess Effektivare lokalförsörjning Vara en drivande och intressant samarbetspartner för externa leverantörer Vara en attraktiv arbetsgivare i fastighets- och byggbranschen

6 Rumsfunktions-program
Locum - IFC Originalmodell Granskning IFC-fil Projektmodell Förvaltnings-system Miljö-information Rumsfunktions-program Fastighets-system

7 Nuläget Handens sjukhus Etapp 1
Vår första levererade objektsmodell i detta projekt var Handens sjukhus. Vi kommer att arbeta i etapper, vi har planerat 4 stycken under 2011 och I första etappen ingår 3 närsjukhus och därutöver delar av 4 akut- och universitetssjukhus. Totalt ca kvm. För ett av närsjukhusen, Löwenströmska, kommer även installationer att tas med i objektsmodellen då det där ska genomföras en genomgripande teknisk upprustning. Etapp 1 Institution Byggnad Area (BTA) Projekt Handens närsjukhus Hela sjukhuset kvm Städupphandling Nacka närsjukhus Hela sjukhuset kvm Städupphandling Löwenströmska sjukhuset 01 - Nya sjukhuset kvm Teknisk upprustning Karolinska sjukhusområdet R kvm Ombyggnad R12 Huddinge sjukhusområde M kvm M61-63 & M71-73 S:t Görans sjukhus Nya akuten m.fl kvm Ny akutmottagning Södersjukhuset E-sjukhuset kvm Patienthotell För att få en enhetlighet i våra modeller arbetar vi parallellt med att ta fram riktlinjer. Handens sjukhus

8 Locum riktlinjer för BIM
Riktlinjerna kommer att delas upp i ett flertal delar för att tydliggöra att man kan arbeta olika med BIM i projekten utifrån projektens komplexitet. Vi har i dagsläget fokuserat på riktlinjer för objektsmodeller, samordning (samgranskning) och kostnadsstyrning (kalkylering). Övriga delar kommer att tas fram senare i år.

9 Fastighetsutveckling
Möjligheter med BIM Miljö & Teknik Teknikval energianalys & LCC material- / produktval, t.ex. byggvaru-bedömning Styra standardisering Projektavdelningen Visualisering Automatisk mängdavtagning Successiv kalkylering 3D-samordning Styrning av externa parter ger lägre kostnader Hantering av objektsmodeller Förvaltning Tidigt få input till förvaltningsplanering och hyresavtal Planera och genomföra upphandling av drifts- och underhållsleverantörer Koppla utredningar mm till byggnad/område Område Institution Fastighet Byggnad Plan Rum Komponent BIM-modellen Fastighetsutveckling Bättre underlag till FUP Simulering – Space management, flödesorientering och visualisering Kopplingen BIM/GIS ger möjlighet till bättre planering FM Grafisk information, överföring av rumsinformation, t.ex. ytor och rumstyper Planera och genomföra upphandling av FM-tjänster Projektavdelningen Visualisering, Automatisk mängdavtagning, Successiv kalkylering, 3D-samordning Styrning av externa parter ger lägre kostnader, Hantering av objektsmodeller Miljö & Teknik Teknikval, energianalys & LCC, material- / produktval, t.ex. byggvarubedömning Styra standardisering Förvaltning Tidigt få input till förvaltningsplanering och hyresavtal Planera och genomföra upphandling av drifts- och underhållsleverantörer Koppla utredningar mm till byggnad/område Fastighetsutveckling Bättre underlag till Fastighetsutvecklingsplaner Simulering – Space management, flödesorientering och visualisering Kopplingen BIM/GIS ger möjlighet till bättre planering AO FM Grafisk information, överföring av rumsinformation, t.ex. ytor och rumstyper Planera och genomföra upphandling av FM-tjänster

10 Projekt- och lokalutveckling
BIM för förvaltningen Miljö & Energi Behovsanalys för koppla byggvarubedömningen till objektsstrukturen AO FM Behovsanalys för koppling av objektsmodell till verktyg för städplanering Område Institution Fastighet Byggnad Plan Rum Komponent BIM-modellen AO Förvaltning Projektgrupp bildad för att hitta aktiviteter, främst koppling till förvaltnings- planering och hyresavtal Projekt- och lokalutveckling Utveckling pågår för att kunna föra information mellan PTS och objektsmodellen

11 Tack för oss!

12


Ladda ner ppt "Alla här vet kanske inte vilka Locum är"

Liknande presentationer


Google-annonser