Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Anders Johansson anders.johansson@sabo.se Informationsdag Anders Johansson anders.johansson@sabo.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Anders Johansson anders.johansson@sabo.se Informationsdag Anders Johansson anders.johansson@sabo.se."— Presentationens avskrift:

1 Anders Johansson anders.johansson@sabo.se
Informationsdag Anders Johansson

2 Agenda 10.00 Inledning och presentation av deltagarna 10.15
10.15 BoIT-projektet, bakgrund, deltagare, målsättning och resultat Anders Johansson, SABO 11.00 Bensträckare 11.10 BoITs lokala projekt. Erfarenheter och resultat från Växjö, Varberg, Västerås och Halmstad Patrik Forsström, e-Centret 12.00 Lunch 13.00 BoITs arbete med öppna API för fastighetssystem och lås och passagesystem. Samverkan med Fi2- Föreningen för förvaltningsinformation/BIM Alliance Sweden. Demonstration av en första version av ett öppet API för fastighetssystem samt kravspecifikation för digitalt Passersystem Per Sjösvärd, Stångåstaden och Marcus Brodd, Ipendo systems 14.30 Kaffe 14.50 Fortsatt arbete med BoIT 3.0. Inriktning, deltagare 15.30 Avslutning

3 BoIT-projektet Samverkansprojektet Vision:
”Att skapa förutsättningar för rik och självgående tjänsteutveckling på marknadsmässigt öppna villkor” För att uppnå målet ska projektet: Utveckla och verifiera prioriterade tjänster Ta fram affärsplan som innehåller, affärsmodell, affärskrav, roller och ekonomi Ta fram kravspecifikation på öppen teknik och tekniska standards Målet med projektet: Övergripande mål är att ta fram förutsättningar och riktlinjer för att utveckla ”det fjärde benet”, fastighets it, kvarboende- och andra bostadsnära tjänster. Riktlinjerna ska belysa möjligheter såväl som hot, trösklar och gränsdragningar

4 Från BoIT 1.0 till BoIT 2.0

5 Deltagare BoIT 2.0

6 BoIT-projektportal

7 Övergripande organisation av BoIT 2.0
Internet TV Telefoni Fastighets- bredband Omsorgs- bredband Open Platform Tjänste-plattform Infrastruktur / Passivt fastighetsnät Hemmanod Tjänsteplattform Presentation Boendeinfo i Fastighet Tjänsteområden/ Affärsmodell Samhälle /Omsorg Informationsarkitektur/ Databaser Befintliga fastighetssystem Kommersiell Förvaltning Teknisk 4 2 1 3 BoIT 2.0 är organiserat i fyra olika projektområden : 1 Tjänster & affärsmodeller Projektledare är Leif Andersson, Bostadsbolaget i Göteborg 2 Öppen tjänsteplattform Samarbete med Smart IKT-projektet NDS Öppet API för Fastighetsystem Infrastruktur 3 BoIT-projektet är organiserat i 4 olika delprojekt. De delproiekt som berörda är främst 1 (Affärsmodeller). 3 (Infrastruktur) och 4 (Samhälls- och Omsorg d v s Kvarboende) Projektledare är Anders Johansson, SABO 4 Samhälls- & omsorgstjänster Projektkoordinator, Stefan Lundberg, KTH Utvärderare Governo Aktivt bredbandsnät / Kommunikationsoperatör

8 e-Bostad e-Bostad är ett koncept som ska tydliggöra de krav som behövs på de passiva och aktiva näten för att näten ska kunna fungera för tjänster och funktioner som den boende, fastighetsägare och samhället efterfrågar i fastighet och bostad. Den del av BoIT-projektet som ingår i en e-Bostad och som framgår av bilden ovanför är de tre nedre delarna av hela BoIT-konceptet d v s kravspecifikationer: Infrastruktur/Passiv fastighetsnät Aktivt bredbandsnät/Kommunikationsoperatör Hemmanod/Hemmanät

9 Open Platform Kraven på Open Platform kan formuleras på följande sätt
Uppdrag till Swedish ICT/Acreo att göra en ”framtidsspaning” Kraven på Open Platform kan formuleras på följande sätt Skall fungera i bostadsföretagens IT miljö Standardiserade API mot tjänsteutvecklarna och fastighetssystemen Tjänsterna skall göras tillgängliga på olika användarterminaler Öppenhet i form av standard och möjlighet till påverkan

10 Samarbete BoIT & Smart IKT*
*Smart IKT för att Bo och Arbeta i Norra Djurgårdsstaden i Stockholm. Bedrivs med stöd från Vinnova av Sweden ICT

11 Det öppna nätet Det öppna nätet
”Alla tjänster skall vara tillgängliga för alla hushåll ” Tjänste- leverantörer Det öppna nätet Hushåll

12 Det öppna hemmanätet Det öppna nätet
”Alla tjänster skall kunna nå alla kundspecifika utrustningar” Tjänste- leverantörer Det öppna nätet Kundutrustning Sensorer mm

13 Det öppna hemmanätet i Smart IKT-projektet
IP- Alarm,Sensorer V å rd Omsorg Komm. Mgmt Telefoni - TV Internet Fastighet Media Autom. Larm IPv6 nät Nattvideo Gateway WAN Automation IP-operatör Tjänsteoperatörer Omsorgsoperatör Larmoperatör Home Automation operatör Låsoperatör Smart El operatör Vårdoperatör Etc 13 13

14 Delprojekt ”Standardiserade API:er mot fastighetssystem
Idag I dag Om man vill kommunicera med fastighetssystemet från en extern applikation föreslår oftast leverantören att en webservice skapas för ändamålet. Detta resulterar i: Låg återanvändningsgrad Hög kostnad Interface som löser specifika problem Svårigheter vid byte av fastighetssystem Projektet Lösningen för denna typ av problem är standardisering. Om alla leverantörer följer samma standard för informationsutbyte kan stora vinster göras: Återanvändbart Kostnadseffektivt Möjlighet att byta system utan stora ingrepp i kringliggande miljö Möjligheter för nya gemensamma molntjänster Mål Ett standardiserat API ger allmännyttan flera stora möjligheter och fördelar: Konkurrensutsätt på modulnivå Bygg tjänster tillsammans! Ställ krav i upphandlingar på att det standardiserade API:et ska stödjas Förhindra inlåsning i fastighetssystemet Mål

15 Delprojekt ”Kvarboende & Välfärdsbredband
Målet är en fungerande affärsmodell och teknik för kvarboendetjänster Stort lokalt intresse att prova digitala tjänster inom Samhälls- och Omsorg (Välfärdsbredband) Fyra (sex) lokala projekt med central samordning och erfarenhetsspridning Målet är att skapa en gemensam defactostandard för en ny affärsmodell och krav på teknik. Hjälpmedelsinstitutet och SSNF är parter i arbetet. Utveckling i samarbete bostadsföretag, kommuner, KO och stadsnät I BoIT-projektet har det funnits ett lokalt intresse av att tekniskt och affärsmässigt testa ett antal kvarboendetjänster. På dessa orter pågår förberedande arbete med att test av kvarboendetjänster ur ett tekniskt och affärsmässigt perspektiv. Västerås Stockholm (NDS) Göteborg (e-senior) Växjö Varberg Halmstad

16 BoIT 1.0 BoIT 3.0 1.0 2.0 3.0 Öppna system och teknik?
Öppna system och teknik? Välfärdsbredband? ?

17 Paus till kl 11.10 Missa inte…..
…projektrapporten från BoIT 2.0 som finns att ladda ner från SABOs hemsida eller beställa från SABO. ….SABOs IT och Bredbands- dagar april. Anmäl dig på SABOs hemsida

18 BoIT 3.0 - upplägg och styrning
Deltagaravgift >4000 lgh = kr (x moms) <4000 lgh = kr (x moms) BoIT-projektdeltagare = samtliga som bidrar ekonomiskt i BoIT 3.0 Anger övergripande prioritering för arbetet i BoIT 3.0 2-3 möten under projekttiden (ca 1 år) Tillgång till projektwebb Projektledare = SABO (Anders Johansson) BoIT-styrgrupp är 5-7 personer samt projektledare 5-6 möten under projekttiden Delprojekt Finansieras genom bidrag från BoIT-projektet och av deltagana i delprojektet Styrgupp för delprojekt är delprojektfinansiärerna Övrigt?

19


Ladda ner ppt "Anders Johansson anders.johansson@sabo.se Informationsdag Anders Johansson anders.johansson@sabo.se."

Liknande presentationer


Google-annonser