Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Välkommen till Språkhandledningen!. www.gu.se Akademiskt skrivande – en introduktion.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Välkommen till Språkhandledningen!. www.gu.se Akademiskt skrivande – en introduktion."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Välkommen till Språkhandledningen!

2 www.gu.se Akademiskt skrivande – en introduktion

3 www.gu.se Du och kunskapen  Skaffa nya kunskaper och erfarenheter  Utgå från existerande kunskap (din & andras)  Reflektera  Förankra i akademin  Visa fram kunskapen

4 www.gu.se Förutsättningar för att lyckas 1.Fackkunskaper 2.Textkunskaper 3.Skrivprocesskunskaper

5 www.gu.se Hur får man fackkunskaper? Egna erfarenheter, intervjuer, basgruppsarbete Källor (kursböcker, föreläsningar)

6 www.gu.se Vag göra med kunskapen? Centrala begrepp du kommer att möta Analysera Argumentera Jämföra Diskutera Reflektera Motivera

7 www.gu.se Man måste kunna visa fram sin kunskap i textform –Fokus på innehåll –Fokus på struktur och stil –Fokus på form: formalia

8 www.gu.se Skrivprocessen Texttriangeln Tankeskrivande – presentationsskrivande ”Lär dig hantverket”. Automatiserade formaliakunskaper ger mer tid för arbete med textens innehåll

9 www.gu.se Akademisk stil Koncentrerad Korrekt Organiserad Enkel Akademisk

10 www.gu.se Vetenskaplig rapport Fyra inledande steg: 1.Problemformulering 2.Insamling av material + beskrivning 3.Analys av materialet 4.Diskussion I skriftlig form: VFU-rapporten

11 www.gu.se Själva skrivprocessen Loggbok Gruppskrivande (ex basgruppen) Responsgivning Redskap: Skrivredskap i datorn (ex apa-manualen) Handböcker Respons från studiekamrater

12 www.gu.se Träningstips Idéanteckningsbok Omformulering av en texts huvudtanke ”Dubbla anteckningar” från kursböcker Graphic organizers

13 www.gu.se Inledning med problemformulering Beskrivning av insamlat material ex en lärandesituationen Analys av materialet Koppla till kurslitteraturen Diskussion kopplad till kurslitteraturen & svaret på frågan


Ladda ner ppt "Www.gu.se Välkommen till Språkhandledningen!. www.gu.se Akademiskt skrivande – en introduktion."

Liknande presentationer


Google-annonser