Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Att skriva PM Att skriva ett PM eller en uppsats

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Att skriva PM Att skriva ett PM eller en uppsats"— Presentationens avskrift:

1 Att skriva PM Att skriva ett PM eller en uppsats
Modell för vetenskaplig uppsats Skrivprocessen Vad menas med problem? Att avgränsa sitt arbete Arbetets form Källor och litteraturförteckning Formalia

2 Om skrivandet ”inte känt sig upplagd” ”det har varit så mycket annat”
”har varit sjuk” ”för lite tid” Att skriva är ett arbete. Skrivandet kräver fasta arbetstider. Man skriver för att utforska och förstå. Man skriver hela tiden.

3 Modell för vetenskaplig uppsats
Inledande del Titelsida Huvuddel Omfattar texten, ditt empiriska material Avslutande del Litteraturförteckning Bilagor

4 Huvuddelen Inledningen Huvudtexten Avslutningen
Introduktion som för läsaren in i ämnet – väck läslusten! Litteraturöversikt Syfte Problemformulering Avgränsning Metod Huvudtexten Fakta & resultat Avslutningen Diskussion & slutsats

5 Arbetsmoment under skrivprocessen
Analys av skrivuppgiften Samla material Sovring Fokusering Organisering Strukturering Formulering Bearbetning Utskrift Korrekturläsning Publicering

6 Vad menas med problem? En fråga som är obesvarad.
Ett problem kan vara både av teoretisk och av praktisk natur. Något man är intresserad av att skaffa sig en ny eller fördjupad kunskap om. Det man avser lösa eller belysa genom undersökningen.

7 Avgränsning Problemområde Preciserat område
Inhämtande av kunskap genom Litteraturgenomgång och i detta fall en praktisk provning) Preciserat område

8 Finns att ladda ner från hemsidan
Försättsblad Finns att ladda ner från hemsidan

9 Källhänvisningar och litteraturförteckning
Anges alltid när man hämtat information från Böcker Tidskrifter Föreläsningar Internet Mm. Referenssystem Fotnoter Löpande i texten Var konsekvent! Källhänvisning, genom ett referenssystem, skall alltid anges när det inte är man själv som tycker till.

10 Källanalys Vad är en källa? Att hitta en källa Att välja källor
Var kritisk!

11 Bilagor Exempelvis bilder, diagram, tabeller som inte ryms i texten.
Varje bilaga förses med en rubrik som talar om vad det är för något. Bilagorna placeras efter referenserna. Bilagorna numreras som Bilaga 1 Bilaga 2, osv… Bilagorna anges i en ev innehållsförteckning, gärna med rubrik.

12 Formalia Infoga sidnumrering. Ej på försättsbladet
5-7 sidor exklusive försättsblad, källförteckning och bilagor 11 p, 1,5 radavstånd, typsnitt Georgia. För korta eller för långa pm rättas och betygsätts inte. Sen inlämning = Att betyg graderas ner Betygskala Väl godkänd Godkänd Underkänd

13 Detta är ett grupparbete men det skriftliga resultatet lämnas in individuellt
Alla grupper skall genomföra en presentation och provning som övriga grupper skall vara med på

14 Samtliga grupper skall ha med följande råvaror på sina presentationer:
Löjrom Västerbottensost Svensk rapsolja Rökt vilt Rökt sik eller abborre Trattkantareller Hjortron Havtorn Åkerbär Syrad mjölkprodukt Rimmat fläsk Minst 2 olika typer av vin Max 1000 kronor/grupp om tre personer

15 Grupp 1 Catagay, Mikaela och Roxane
Grupp 2 Katerina, Orcun och Elisabeth Grupp 3 Richard, Therese och Olle Grupp 4 Andreas, Jonas Grupp 5 Emil, Micke och Caroline

16 Viktiga datum mat och dryck PM
29 februari inlämning av inledning, syfte och metod. Individuellt och via . 5 mars PM åter er tillhanda. 18 mars kl inlämning av upprättad inledande del samt faktadel och källförteckning. 20 mars Champagneprovn och 21 mars Italienprov 9-13. 22 mars redovisning och provning gruppvis 22 mars PM åter er tillhanda. 27 mars inlämning av upprättad faktadel samt resultatdel med sammanfattning och diskussion. 28 mars Pm åter er tillhanda för ev sista upprättning. 30 mars sista datum för inlämning.


Ladda ner ppt "Att skriva PM Att skriva ett PM eller en uppsats"

Liknande presentationer


Google-annonser