Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KARLSTAD. Minnet ej att förglömma Vålbergsprojektet 2008-2010. Demensstödsmodell i samverkan mellan Vårdcentralen Legevisitten, Landstinget och Karlstads.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KARLSTAD. Minnet ej att förglömma Vålbergsprojektet 2008-2010. Demensstödsmodell i samverkan mellan Vårdcentralen Legevisitten, Landstinget och Karlstads."— Presentationens avskrift:

1 KARLSTAD

2 Minnet ej att förglömma Vålbergsprojektet 2008-2010. Demensstödsmodell i samverkan mellan Vårdcentralen Legevisitten, Landstinget och Karlstads Kommun. 2011-2013 Start av demensmodell i kommunen. Spetskompetensutbildning av 11 sjuksköterskor, 5 arbetsterapeuter Implementering av modellen i förvaltningen med förtydligande av rollerna i modellen.

3 Modell för demensstöd

4 Demensmodell

5 Sammanfattning Minnessvårigheter Kontakta sjuksköterska på vårdcentralen, erbjud hjälp om det behövs. Läkaren avgör om det ska påbörjas en utredning Kan personen ta sig till Vårdcentralen ska test och övriga prover tas där om inte kan sjuksköterska i demensstödsmodellen gå hem och göra minnestest. Vid diagnos kan dagverksamhet och anhörigstöd erbjudas.

6 Omvårdnadskonsultation Sjuksköterska/biståndsbedömare i vårdplaneringsteamet signalerar behov av konsultation till utförande enhetschef om detta framkommer i samband med en vårdplanering. Legitimerad personal som ingår i demensstödsmodellen kan signalera behov av konsultation till utförande enhetschef. Enhetschef signalera behov av konsultation till enhetens demensombud. Innan konsultationen ska det göras en BPSD skattning.

7 Omvårdnadskonsultation Enhetschef ansvarar för dokumentation i social journal om konsultation. Nätverksledare i demensstödsmodellen kontaktas om det saknas demensombud på enheten. Demensombudet frigörs från ordinarie arbete och utför konsultation genom att aktivt delta för att observera och ge råd i omvårdnaden under två arbetspass. Demensombudet återkopplar muntligt till enhetschef. Vid förändrat arbetssätt ska genomförandeplanen uppdateras.

8 BPSD symtom Vanföreställningar Hallucinationer Agitation/upprördhet Depression/nedstämdhet Ångest Upprymdhet/eufori Apati/likgiltighet Hämningslöshet Lättretlighet/labilitet Motorisk rastlöshet Sömnstörningar Matlust/ätstörningar www.bpsd.se

9 BPSD Vad ser vi faktiskt hos personen? Hur tolkar vi det vi ser? Organnivå brist på Acetylkolin, sänkning av Serotonin systemet var sitter skadan i hjärnan? Personnivå personlighet, psykologiska reaktioner Social nivå interaktion, vårdorganisation, samhälle med mera Helheten livstolkning, meningsfullhet

10 Beteende som kan förvärra BPSD Plötsliga och oväntade förändringar i rutiner eller miljö Maktkamp med personen Krav som överstiger personens förmåga Att vara överdrivet kontrollerande eller rigid Påminnelser eller upprepat frågande Ilska eller aggressivitet mot personen Irritation Utmattning hos vårdgivaren

11 Beteende som kan minska BPSD Empatisk, tålmodig, vänlig, vårdande och varm framtoning. Försök att förstå orsaken till och betydelsen av beteendet. Ge intryck av att ha gott om tid. Flexibilitet räkna inte alltid med att personen gör som du säger.

12 Ingalill Hallberg ” Det faktum att ett beteende avses störande, speglar mera motpartens eller omgivningens personliga värderingar, än personen som handlar på ett visst sätt. På något sätt är ett så kallat beteende meningsfullt för den som stör”

13 Martin Buber ” Allt verkligt liv består av möten mellan människor. Gemenskap är tillvarons grund Och människan existerar endast i relation till andra”


Ladda ner ppt "KARLSTAD. Minnet ej att förglömma Vålbergsprojektet 2008-2010. Demensstödsmodell i samverkan mellan Vårdcentralen Legevisitten, Landstinget och Karlstads."

Liknande presentationer


Google-annonser