Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Arbetsterapeut Helena Hallinder Brommageriatriken

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Arbetsterapeut Helena Hallinder Brommageriatriken"— Presentationens avskrift:

1 Minnesmottagningen/Primärvården Arbetsterapeutens roll vid demensutredning
Arbetsterapeut Helena Hallinder Brommageriatriken Arbetsterapeut Yvonne Eriksson CEFAM

2 Nationella riktlinjerna
Samverkan inom vår profession mellan minnesmottagning och primärvård Funktions/aktivitets bedömning i tidigt skede vid den primära utredningen på vårdcentralerna Förändring för vårt arbete som arbetsterapeuter Pilot studie inom Bromma, Tranbergs vårdcentral Grund för hur arbetsterapeuter inom primärvården kan vara delaktiga i den primära utredningen som sker på vårdcentralerna

3 Personer med olika funktionsnivåer
Demensutveckling Ingen Möjlig Mild Måttlig Svår

4 Ingen Möjlig Mild Måttlig Svår Ingen Möjlig Mild Måttlig Svår Ibland
lätt glömska Möjlig Lätt glömska, som återkommer Svårare att lösa problem Aktiviteter utanför hemmet börjar svikta Lätt förändring inom hemmet Mild Minnesförlust svårt komma ihåg vad som hänt nyligen Svårt att orientera sig i tid och på platser man inte besöker så ofta Svårt att lösa problem Inom hemmet svårare uppgifter överges Personlig vård, är ibland i behov av någon som driver på Problem med att klara sin aktiviteter utanför hemmet Måttlig Minnesförlust, väl inlärt material återstår, nytt försvinner fort Är inte orienterad till tid och plats Mycket svårt att lösa problem, sociala bedömningsförmågan kan vara skadad Kan inte fungera självständigt utanför hemmet Klarar endast lättare uppgifter inom hemmet, väldigt begränsade intressen Personlig vård, är i behov av assistans vid hygien, påklädning och att hålla reda på sina personliga tillhörigheter Svår Minnesförlust, endast fragment återstår Orientera endast till person Klarar ej att lösa problem Ingen funktion inom hemmet Är i behov av mycket hjälp med personligt omhändertagande Ingen Möjlig Mild Måttlig Svår

5 Vad gör en arbetsterapeut på minnesmottagningen?
Hembesök Bedömning om kognitiva svårigheter påverkar aktivitetsförmågan i det dagliga livet Bidra till fastställande av diagnos Kognitivt stöd Aktivitets anamnes ADL-bedömning Kognitiv funktions bedömning praktisk Analys Funktions nivå

6 Vad gör en arbetsterapeut inom primärvården?
Hembesök Funktions och aktivitetsbedömning i den basala demensutredningen Stödjer personen att klara sin vardag Stödjer närstående Kognitivt stöd Intyg för bostadsanpassning

7 Tidiga tecken Minnessvårigheter Praktiska svårigheter
Förändrad personlighet

8 Pilotstudien Funktions och aktivitetsutredning i den basala demensutredningen av arbetsterapeut i primärvården

9 Syfte Att skapa kunskap kring funktions/aktivitetsanalys i samband med basala demensutredningar. Att ta fram en processbeskrivning för samarbete mellan husläkarmottagningarna och primärvårdsrehabilitering Att testa praktisk tillämpning av bedömningsinstrument. Att strukturera dokumentationen Att genomföra en tidsstudie för de aktiviteter som ingår i funktions- och aktivitetsanalysen.

10 Mål Att en strukturerad aktivitets- och funktionsbedömning av arbetsterapeut införs som rutin. Att skapa en medvetenhet om att en funktions- och aktivitetsbedömning bidrar till att uppmärksamma funktionsnedsättningar som en demenssjukdom medför och vad som kan göras för att minimera eller kompensera dessa.

11 Kognitivt stöd Whiteboard tavla Papper och penna
Bildsymbol med eller utan text Glöm inte låsa/ Glöm inte nycklarna

12


Ladda ner ppt "Arbetsterapeut Helena Hallinder Brommageriatriken"

Liknande presentationer


Google-annonser