Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Minnet -en funktion att räkna med

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Minnet -en funktion att räkna med"— Presentationens avskrift:

1 Minnet -en funktion att räkna med
Specifika psykiska funktioner som registrerar och lagrar information och återkallar den vid behov (ICF) Rita Ehrenfors

2 Design för alla i framtiden
En framtida produktutveckling av ny teknik som designas för att gynna bredare konsumentgrupper i samhället utan att särlösningar behövs. Kan mobiltelefon med kalenderfunktion fungera som minnestöd i vardagslivet för såväl personer med som utan kognitiva funktionsnedsättningar. Rita Ehrenfors

3 Design för alla Ett samarbetsprojekt mellan HI, KTH och KI
Modell för brukarmedverkan i design-processen Rita Ehrenfors

4 Syfte Studie syftar till att undersöka vilka erfarenheter personer med kognitiva funktionsnedsättningar och minnessvårigheter har av externt minnesstöd och hur de vill att mobiltelefoner med kalenderfunktion skall utformas för att fungerar som externt minnesstöd. Rita Ehrenfors

5 Minneskapacitet då och nu
Hur många personer träffade man under hela livet för 150 år sedan? Hur många platser besökte man under ett år? Hur många olika aktiviteter gjorde man under en dag? Hur många roller hade en enskild person? Rita Ehrenfors

6 Hur gör vi för att klara oss?
Ledtrådar Post-it lappar Påminnelsesignaler Kalendrar Telefoner Påminnelser från omgivningen Dagbok Rita Ehrenfors

7 Minnet i relation till tiden
Retrospektivt minne Arbetsminne Prospektivt minne Rita Ehrenfors

8 Minnesprocess Inkodning Lagring Återhämtning Rita Ehrenfors

9 Minnesförlust vid hjärnskada
Minne av olyckstillfället Minnen från före skadetillfället Minnen från tiden efter skadetillfället Minnet för vad jag skall göra Rita Ehrenfors

10 Minne och inlärning Att lära sig genom misstagen
Att behålla ett mål i fokus –att vara motiverad Att veta vart jag skall och vad som skall göras Rita Ehrenfors

11 Att träna minnesfunktioner
Fokus på inkodning Utnyttja implicita delar av långtidsminne -t ex vanor och färdigheter Hitta effektiva ledtrådar Använd externa minnestöd Rita Ehrenfors

12 Att använda externa minnestöd
Hur skall minnestöden vara utformade för att fungera för alla? Vad är viktigt att komma ihåg? Kan mobiltelefoner med kalenderfunktion fungera som externt minnestöd? Rita Ehrenfors

13 Pilotstudiens syfte Att undersöka och beskriva;
1. vilka erfarenheter personer med och utan kognitiva funktionsnedsättningar har av minnessvårigheter i vardagslivet och av externa minnestöd 2. hur mobiltelefoner med kalenderfunktion skall utformas för att fungerar som minnesstöd i vardagslivet. Rita Ehrenfors

14 Genomförande Fokusgruppintervjuer Individuellt uppsatta mål
Testperiod med mobiltelefon Rita Ehrenfors

15 Tre grupper Personer med förvärvade hjärnskador
Personer med långvarig smärta Personer utan sjukdom eller skada Rita Ehrenfors

16 Brukarpyramiden Nivå 3 – svår eller total nedsättning enligt ICF
. Nivå 3 – svår eller total nedsättning enligt ICF Nivå 2- måttlig nedsättning enligt ICF Nivå 1 – ingen-lätt nedsättning enligt ICF Rita Ehrenfors

17 Egna skattningar Community Integration Questionnaire (CIQ)
Cognitive Failures Questionnaire (CFQ) Comprehensive Assessment of Prospective Memory (CAPM) Rita Ehrenfors

18 Teman som kommit fram Skillnad mellan grupperna om vad som är viktigt att komma ihåg En ständig prioriteringsprocess Semester kontra vardag Överblick i kalenderfunktion Påminnelsesignal Ekonomiska aspekter – att ha jobb eller inte Rita Ehrenfors

19 Goal Attainment Scaling
Rita Ehrenfors

20 Goal Attainment Scaling
Rita Ehrenfors


Ladda ner ppt "Minnet -en funktion att räkna med"

Liknande presentationer


Google-annonser